Finanse

Mazars

Mazars jest niezależną, międzynarodową organizacją specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym oraz usługach doradczych, świadczonych na rzecz firm z różnych branż i sektorów gospodarczych. Firma działa jako zintegrowana sieć 300 biur w 79 krajach i zatrudnia ponad 20 000 specjalistów.

Podnieśliśmy efektywności naszych pracowników i na bieżąco kontrolujemy rentowność realizowanych projektów

Wymagania

Mazars dążył do podniesienia efektywności pracy poprzez zwiększenie liczby wprowadzanych do systemu dokumentów. Konieczne stało się zautomatyzowanie procesu zaczytywania danych z dokumentów do systemu księgowego.

Firmie zależało również na uzyskaniu bieżącej kontroli nad dochodowością obsługi poszczególnych projektów i możliwością analizy wyników.

Rozwiązanie

Firma Mazars zdecydowała się na wybór rozwiązań Exact, a następnie wdrożyła Exact Synergy oraz Scansys, zintegrowany z wykorzystywanym już systemem Exact Globe.

KORZYŚCI

Korzyści

  • Zwiększenie efektywności pracy księgowych
  • Przyciąganie i zatrzymywanie w organizacji talentów
  • Podniesienie efektywności
  • Pełna kontrola rentowności obsługi konkretnych klientów
  • Efektywny nadzór nad projektami
  • Produktywny nadzór nad pracą i kosztami pracy księgowych
  • Zarządzanie pracownikami w obrębie jednego narzędzia
  • Automatyzacja powtarzalnych zdań
  • Umożliwienie pracy zdalnej
PL Select your country