Finanse

Mazars

Mazars to międzynarodowa, zintegrowana firma specjalizująca się w audycie, księgowości, doradztwie, usługach podatkowych i prawnych*. Działając w ponad 90 krajach i terytoriach na całym świecie, korzysta z doświadczenia 40 400 specjalistów – w tym 24 400 w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars i 16 000 za pośrednictwem Mazars North America Alliance - pomagając różnej wielkości przedsiębiorstwom na każdym etapie ich rozwoju.

W Polsce Mazars zatrudnia ponad 300 specjalistów w Warszawie i Krakowie, oferując polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom pełen zakres usług w dziedzinie audytu, outsourcingu księgowego i kadrowo-płacowego, podatków, konsultingu oraz doradztwa finansowego.
*tam, gdzie przewidują to przepisy krajowe.

Podnieśliśmy efektywność naszych pracowników i na bieżąco kontrolujemy rentowność realizowanych projektów

Wymagania

Mazars dążył do podniesienia efektywności pracy poprzez zwiększenie liczby wprowadzanych do systemu dokumentów. Konieczne stało się zautomatyzowanie procesu zaczytywania danych z dokumentów do systemu księgowego.

Firmie zależało również na uzyskaniu bieżącej kontroli nad dochodowością obsługi poszczególnych projektów i możliwością analizy wyników.

Rozwiązanie

Firma Mazars zdecydowała się na wybór rozwiązań Exact, a następnie wdrożyła Exact Synergy oraz Scansys, zintegrowany z wykorzystywanym już systemem Exact Globe.

Korzyści

  • Zwiększenie efektywności pracy księgowych
  • Przyciąganie i zatrzymywanie talentów w organizacji
  • Pełna kontrola rentowności obsługi konkretnych klientów
  • Efektywny nadzór nad projektami
  • Produktywny nadzór nad pracą i kosztami pracy księgowych
  • Zarządzanie pracownikami w obrębie jednego narzędzia
  • Automatyzacja powtarzalnych zadań
  • Umożliwienie pracy zdalnej
PL Select your country