Choose a different country or region if you want to see the products and prices for your location. Click Continue to go to the selected country or region.

Finanse

Mazars

Mazars jest niezależną, międzynarodową organizacją specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym oraz usługach doradczych, świadczonych na rzecz firm z różnych branż i sektorów gospodarczych. Firma działa jako zintegrowana sieć 300 biur w 91 krajach i korzysta z wiedzy ponad 40 400 specjalistów.

Podnieśliśmy efektywność naszych pracowników i na bieżąco kontrolujemy rentowność realizowanych projektów

Wymagania

Mazars dążył do podniesienia efektywności pracy poprzez zwiększenie liczby wprowadzanych do systemu dokumentów. Konieczne stało się zautomatyzowanie procesu zaczytywania danych z dokumentów do systemu księgowego.

Firmie zależało również na uzyskaniu bieżącej kontroli nad dochodowością obsługi poszczególnych projektów i możliwością analizy wyników.

Rozwiązanie

Firma Mazars zdecydowała się na wybór rozwiązań Exact, a następnie wdrożyła Exact Synergy oraz Scansys, zintegrowany z wykorzystywanym już systemem Exact Globe.

Korzyści

  • Zwiększenie efektywności pracy księgowych
  • Przyciąganie i zatrzymywanie talentów w organizacji
  • Pełna kontrola rentowności obsługi konkretnych klientów
  • Efektywny nadzór nad projektami
  • Produktywny nadzór nad pracą i kosztami pracy księgowych
  • Zarządzanie pracownikami w obrębie jednego narzędzia
  • Automatyzacja powtarzalnych zadań
  • Umożliwienie pracy zdalnej
PL Select your country