Finanse

Hitachi Capital Polska

Hitachi Capital Polska jest częścią Hitachi Capital, czołowego dostawcy usług finansowych z siedzibą w Tokio, w Japonii. Hitachi Capital obecnie wdraża strategię ekspansji na Europę w zakresie leasingu i serwisowania pojazdów. W Polsce firma jest obecna od 2014 roku pod nazwą Hitachi Capital Polska Sp. z o. o. Spółka Hitachi Capital Polska (HCPL) powstała w wyniku fuzji Corpo Flota i Planet Car Lease. Kieruje z Warszawy działaniami na teren Europy Środkowej i Wschodniej po przejęciach portfeli inwestycji w Czechach, na Węgrzech i Słowacji.

Jestem przekonany, że platforma, którą stworzyliśmy z Exact była jednym z głównych czynników pozwalających nam otrzymać „zielone światło” dla planu ekspansji jednocześnie w 3 krajach.

Wymagania

Głównym wyzwaniem dla firmy było scalenie dwóch polskich podmiotów i zbudowanie platformy w Polsce pod kątem realizacji planów ekspansji na Europę Środkową i Wschodnią.

Rozwiązanie

Hitachi Capital wykorzystuje system Exact Globe na potrzeby prowadzenia finansów, raportów i rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, a także do zarządzania przepływem środków pieniężnych.

Korzyści

Rozwiązanie Exact umożliwia firmie Hitachi Capital Polska:

 • Obsługę comiesięcznej sprawozdawczości Grupy według standardów IFRS,
 • obsługę polskiej skonsolidowanej sprawozdawczości według standardów GAAP,
 • obsługę comiesięcznej lokalnej sprawozdawczości w zakresie VAT w 4 krajach,
 • sporządzanie lokalnej sprawozdawczości w zakresie CIT zgodnie z przepisami wszystkich jurysdykcji w walutach lokalnych (EUR, CZK, HUF),
 • obsługę polskiej skonsolidowanej sprawozdawczości podatkowej według polskiego prawa podatkowego,
 • spełnienie lokalnych wymagań w zakresie rozliczeń z klientami
 • utrzymanie interfejsu który:
  • przesyła dane z systemu operacyjnego firmy
  • przesyła dane do wielu aplikacji bankowych w 4 różnych krajach
 • zarządzanie procesami windykacyjnymi należnych i zaległych faktur,
 • optymalizację kosztów i efektywności księgowania w firmie.
PL Select your country