Finanse

Ocmer

W ciągu 25 lat działalności zespół firmy Ocmer uczestniczył w realizacji kilkuset inwestycji związanych z projektowaniem i budową obiektów wielkopowierzchniowych w całej Polsce. W związku z rosnącą skalą działalności niezbędne stało się wdrożenie nowych narzędzi IT. Dziś rozwiązanie Exact stało się niezastąpione w bieżącej pracy.

Zależało nam też na uzyskaniu bieżącego dostępu do aktualnych i bardziej szczegółowych informacji o kosztowych aspektach realizowanych projektów. Wgląd w tego rodzaju dane finansowe okazał się niezbędny do zapewnienia lepszej kontroli rentowności poszczególnych projektów

Wymagania i rozwiązanie

Konieczność usprawnienia procesów kontroli finansowej i zapewnienia dostępu do aktualnych danych na temat rentowności poszczególnych projektów. Usprawnienie i przyspieszenie obiegu dokumentów, a także akceptacji, księgowania i rozliczania faktur kosztowych w realiach działalności rozproszonej geograficznie.

Korzyści

  • Dostęp do bieżących danych na temat budżetów kosztowych realizowanych projektów,
  • Poprawa efektywności procesów kontroli rentowności projektów i możliwość zmaksymalizowania zyskowności w skali całej firmy
  • Usprawnienie procesów zarządzania operacyjnego i strategicznego na potrzeby działalności projektowej realizowanej w skali kraju
  • Optymalizacja procesów finansowo-księgowych wskutek zautomatyzowania procesów księgowania faktur kosztowych
PL Select your country