BI with Exact Insights Powered by Qlik

Podejmuj strategiczne decyzje w oparciu o analizę danych Business Intelligence

Do czego przydaje się system Business Intelligence?

Firmy, które podejmują strategiczne decyzje w oparciu o Business Intelligence, osiągają wyniki lepsze od konkurencji. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy pracownicy mogą integrować, wizualizować i analizować dane samodzielnie, przy użyciu samoobsługowych narzędzi.

Nasz program do analizy danych o nazwie Exact Insights umożliwia łatwe konwertowanie dużych ilości danych na trendy i wskaźniki KPI odnoszące się do całej organizacji.

W jaki sposób rozwiązania Business Intelligence mogą pomóc Twojej firmie?

 • Podejmowanie właściwych decyzji na podstawie informacji pozyskiwanych w czasie rzeczywistym
 • Standardowe pulpity nawigacyjne BI dla określonych sektorów i specjalizacji
 • Wyeliminowanie na zawsze konieczności tworzenia raportów w programie PowerPoint
 • Dostępność w dowolnym czasie i na każdym urządzeniu
 • Możliwość przeprowadzania skuteczniejszych analiz poprzez połączenie wszystkich danych biznesowych

Czym jest BI?

Firmy posiadają ogromne ilości danych, które powinny stanowić podstawę do podejmowania strategicznych decyzji. Jednak wiele z nich ma trudności z pozyskiwaniem właściwych informacji we właściwym czasie oraz wykorzystywaniem ich w ramach rozbudowanych analiz danych. Spora ilość danych jest „ukryta” w różnych systemach automatycznych, przez co są one mniej przydatne.

Celem programu do analizy danych (Business Intelligence, BI) jest zamiana dostępnych danych na informacje, które możesz wykorzystać do prowadzenia swojej firmy. Systemy Business Intelligence umożliwiają zwykle analizę i wizualizację danych pochodzących z oprogramowania wykorzystywanego np. do obsługi procesów CRM i ERP.

Zalety standardowych pulpitów nawigacyjnych BI

W Exact Insights dostępnych jest kilka standardowych pulpitów nawigacyjnych, które umożliwiają szybkie i łatwe rozpoczęcie pracy. Pulpity te zaspokajają podstawową potrzebę w zakresie analiz danych, jaka wiąże się z określonymi sektorami i specjalizacjami. Po wprowadzeniu zaledwie kilku zmian standardowy pulpit nawigacyjny można zmienić w rozwiązanie dostosowane do określonych potrzeb Twojej firmy. Dostępne są następujące pulpity nawigacyjne:
Pulpit finansowy, Pulpit HRM, Pulpit produkcyjny, Pulpit sprzedaży hurtowej, Pulpit do rejestracji przychodzących faktur, Pulpit do obsługi projektów

Pulpit finansowy

Pulpit nawigacyjny dotyczący finansów zapewnia wgląd we wszystkie kluczowe dane w takich obszarach jak przepływ gotówki, płynność, obroty oraz rentowność brutto i netto. W ramach działań administracyjnych można sprawdzać wszystkie zaległe płatności i kredyty, rachunki zysków i strat, a także przyjrzeć się dokładniej transakcjom, jakie są ujęte w każdym bilansie. Bardzo solidnym komponentem pulpitu finansowego jest kontekstowa analiza danych. Na podstawie kilku podanych zmiennych system oblicza liczbę ewentualnych scenariuszy. Dane można dzielić i klasyfikować na wiele sposobów, co umożliwia maksymalne wykorzystanie pulpitów nawigacyjnych w procesie podejmowania decyzji.

Pulpit HRM

Pulpit nawigacyjny dotyczący zasobów ludzkich zapewnia wgląd we wszystkie kluczowe dane związane z pracownikami i procesami HR. Pokazuje szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, odchodzących pracowników (np. z konkretnego departamentu, oddziału, stanowiska) czy przedziału wiekowego. Umożliwia wgląd w rozłożenie urlopów pomiędzy różnymi działami, a także dokładną analizę absencji według działów, grup wiekowych itp. W przypadku współpracy z freelancerami możesz porównać zależności pomiędzy pracownikami etatowymi a tymi, którzy mają nienormowany czas pracy. Pulpit HRM wspiera Twój dział HR w procesie stawania się strategicznym partnerem biznesowym.

Pulpit produkcyjny

Pulpit nawigacyjny dotyczący produkcji ukazuje producentom wszystkie potrzebne liczby, takie jak koszty produkcji, straty materiałowe oraz terminy realizacji. Dane te można analizować w odniesieniu do każdego produkowanego artykułu, etapu procesu lub typu kosztu. Dzięki temu można uzyskać wgląd w bardzo ważne informacje pozwalające porównać rzeczywiste koszty produkcji z kosztami planowanymi. Mówiąc w skrócie, pulpit nawigacyjny dotyczący produkcji to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie dalszych ulepszeń realizowanego procesu poprzez przyspieszenie produkcji i zwiększenie jej wydajności.

Pulpit sprzedaży hurtowej

Pulpit nawigacyjny dotyczący sprzedaży hurtowej zapewnia wgląd w podstawowe liczby dotyczące zapasów, zamówień i zleceń sprzedaży. Umożliwia monitorowanie i przewidywanie wyników działań logistycznych przy wykorzystaniu wskaźników dotyczących np. poziomu obrotów, „czasu/wartości zapasów” lub analiz ABC. Dzięki integracji z Mapami Google pulpit ten pozwala zobaczyć miejsca, w których znajdują się Twoje zapasy lub klienci. Korzystając z tego pulpitu, można poprawić jakość tworzonych prognoz i budżetów, a także łatwo określić nowe możliwości biznesowe w odniesieniu do wszystkich procesów logistycznych.

Pulpit do rejestracji przychodzących faktur

Pulpit nawigacyjny dotyczący faktur przychodzących umożliwia przegląd wszystkich faktur zakupowych i związanych z nimi informacji, a także całkowitych należności w rozbiciu na poszczególnych wierzycieli lub rachunki księgi głównej. Możliwe jest także analizowanie statusu wszystkich faktur zakupowych lub próśb o zatwierdzenie bądź bezproblemowe wyświetlanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących faktur zakupowych w odniesieniu do każdego dysponenta budżetu lub rejestru zatwierdzeń. Zoptymalizuj proces udzielania zatwierdzeń w swojej organizacji.

Pulpit do obsługi projektów

Pulpit nawigacyjny do obsługi projektów pomaga analizować projekty w odniesieniu do każdego klienta, statusu lub typu. Zapewnia dostęp do aktualnych informacji na temat kosztów i realizacji w odniesieniu do każdego projektu lub kierownika projektu. Oprócz tego pozwala także porównywać je z budżetem lub innymi projektami tego samego typu. Godziny przepracowane w ramach każdego działania, działu lub projektu można bez problemu śledzić i szczegółowo analizować. Dostarcza to informacji, które pomogą usprawnić procesy lub poszczególne projekty. Możesz dodatkowo uzyskać wyraźny wgląd w dostępność swoich pracowników.

Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software

Lepsze wykorzystanie oprogramowania firmowego

Nasi doradcy to eksperci ds. produktów Exact. Dzięki ich pomocy maksymalnie wykorzystasz możliwości swojego oprogramowania. Dzielą się wiedzą o produktach, zapewniają spersonalizowane porady i pomagają w konfiguracji oprogramowania.

 • Ocmer
 • Mazars
 • Kolporter
 • HK Finance
 • GF Machining Solutions
 • Hitachi Capital Polska

Historie klientówOcmer

Zależało nam też na uzyskaniu bieżącego dostępu do aktualnych i bardziej szczegółowych informacji o kosztowych aspektach realizowanych projektów. Wgląd w tego rodzaju dane finansowe okazał się niezbędny do zapewnienia lepszej kontroli rentowności poszczególnych projektów

Historie klientówMazars

Podnieśliśmy efektywność naszych pracowników i na bieżąco kontrolujemy rentowność realizowanych projektów.

Historie klientówKolporter

Naszym zamiarem było zbudowanie jednolitej bazy danych i uzyskanie kontroli nad procesami zachodzącymi w naszym Departamencie. Z pomocą Exact Synergy udało się to uzyskać w czasie zaledwie pięciu miesięcy.

Historie klientówHK Finance

Bardzo cenimy sobie współpracę z konsultantami Exact, którzy mają bogate doświadczenie i świetnie znają możliwości systemu. To sprawia, że zarówno wdrożenie, jak i codzienna praca z system są proste i całkowicie odpowiadają naszym potrzebom.

Historie klientówGF Machining Solutions

Nasza firma dynamicznie się rozwija i od kilku lat notuje dwucyfrowe wzrosty. Od 2005 roku korzystamy z systemu Exact Globe w zakresie finansów. Wraz z rosnącą liczbą realizowanych zamówień konieczne stało się wdrożenie oprogramowania WMS.

Historie klientówHitachi Capital Polska

Jestem przekonany, że platforma, którą stworzyliśmy z Exact była jednym z głównych czynników pozwalających nam otrzymać „zielone światło” dla planu ekspansji jednocześnie w 3 krajach.

PL Select your country