Business Intelligence Exact: skuteczne zarządzanie danymi firmy Powered by Qlik

Podejmuj strategiczne decyzje w oparciu o analizę danych

Do czego przydaje się system Business Intelligence?

Firmy, które podejmują strategiczne decyzje w oparciu o Business Intelligence, osiągają wyniki lepsze od konkurencji. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy pracownicy mogą integrować, wizualizować i analizować dane samodzielnie, przy użyciu samoobsługowych narzędzi.

Nasz program do analizy danych o nazwie Exact Insights umożliwia łatwe konwertowanie dużych ilości danych na trendy i wskaźniki KPI odnoszące się do całej organizacji.

Zalety programu do analizy danych Exact Insights

  • Podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o informacje pozyskiwane w czasie rzeczywistym
  • Standardowe kokpity nawigacyjne dla określonych sektorów i specjalizacji
  • Wyeliminowanie na zawsze konieczności tworzenia raportów w programie PowerPoint
  • Dostępne w każdej chwili i na każdym urządzeniu
  • Możliwość przeprowadzania skuteczniejszych analiz poprzez połączenie wszystkich danych biznesowych

W jaki sposób system business intelligence może pomóc Twojej firmie

Czym jest BI?

Firmy posiadają ogromne ilości danych, które stanowią (powinny stanowić) podstawę do podejmowania strategicznych decyzji. Jednak wiele z nich ma trudności z pozyskiwaniem właściwych informacji we właściwym czasie oraz wykorzystywaniem ich w ramach rozbudowanych analiz danych. Spora ilość danych jest „ukryta” w różnych systemach automatycznych, przez co są one mniej przydatne.

Celem programu do analizy danych jest zamiana dostępnych danych na informacje, które możesz wykorzystać do prowadzenia swojej firmy. Systemy Business Intelligence umożliwiają zwykle analizę i wizualizację danych za pomocą aplikacji, takich jak CRM i ERP.

Zalety standardowych kokpitów nawigacyjnych

W Exact Insights dostępnych jest kilka standardowych kokpitów nawigacyjnych, które umożliwiają szybkie i łatwe rozpoczęcie pracy. Kokpity te zaspokajają podstawową potrzebę w zakresie analiz danych, jaka wiąże się z określonymi sektorami i specjalizacjami. Po wprowadzeniu zaledwie kilku zmian standardowy kokpit nawigacyjny można zmienić w rozwiązanie dostosowane do określonych potrzeb Twojej firmy. Dostępne są następujące kokpity nawigacyjne:

Kokpit nawigacyjny Finance (Finanse), kokpit nawigacyjny HRM (Zarządzanie zasobami ludzkimi), kokpit nawigacyjny Manufacturing (Produkcja), kokpit nawigacyjny Wholesale (Logistyka), kokpit nawigacyjny Incoming Invoice Register (Rejestr faktur przychodzących), kokpit nawigacyjny Project (Projekt)

Kokpit nawigacyjny Finance (Finanse)

Kokpit nawigacyjny Finance (Finanse) zapewnia wgląd we wszystkie kluczowe dane w obszarach takich jak przepływ gotówki, płynność, obroty oraz rentowność brutto i netto. W ramach działań administracyjnych można sprawdzać wszystkie zaległe płatności i kredyty, rachunki zysków i strat, a także przyglądać się dokładniej wszystkim transakcjom, jakie są ujęte w każdym bilansie. Bardzo solidnym komponentem kokpitu Finance (Finanse) jest kontekstowa analiza danych. Na podstawie kilku podanych zmiennych system oblicza liczbę ewentualnych scenariuszy. Dane można dzielić i klasyfikować w każdy sposób, jaki możesz sobie wyobrazić, co umożliwia maksymalne wykorzystanie kokpitów nawigacyjnych w procesie podejmowania decyzji.


Zapoznaj się ze środowiskiem demonstracyjnym

Kokpit nawigacyjny HRM (Zarządzanie zasobami ludzkimi)

Kokpit nawigacyjny Human Resources (Zasoby ludzkie) zapewnia wgląd we wszystkie kluczowe dane związane z pracownikami i procesami HR. Pokazuje szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji czy odchodzących pracowników np. z konkretnego departamentu, oddziału, stanowiska, czy przedziału wiekowego. Umożliwia wgląd w rozłożenie urlopów czy zwolnień lekarskich pomiędzy różnymi działami itp. W przypadku współpracy z freelancerami, możesz porównać zależności pomiędzy pracownikami etatowymi a tymi, którzy mają nienormowany czas pracy. Kokpit HRM wspiera Twój dział HR w procesie stawania się strategicznym partnerem biznesowym.


Zapoznaj się ze środowiskiem demonstracyjnym

Kokpit nawigacyjny Manufacturing (Produkcja)

Kokpit nawigacyjny Manufacturing (Produkcja) zapewnia producentom wszystkie potrzebne liczby, takie jak koszty produkcji, straty materiałowe oraz terminy realizacji. Dane te można analizować w odniesieniu do każdego produkowanego artykułu, kroku procesu lub typu kosztu. Dzięki temu można uzyskać wgląd w bardzo ważne informacje pozwalające porównać rzeczywiste koszty produkcji z kosztami planowanymi. Mówiąc w skrócie, kokpit nawigacyjny dotyczący produkcji to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie dalszych ulepszeń realizowanego procesu poprzez przyspieszenie produkcji i zwiększenie jej wydajności.


Zapoznaj się ze środowiskiem demonstracyjnym

Kokpit nawigacyjny Wholesale (Logistyka)

Kokpit nawigacyjny Wholesale (Logistyka) zapewnia wgląd w podstawowe liczby dotyczące zapasów, zamówień i zleceń sprzedaży. Możliwe jest w nim monitorowanie i przewidywanie wyników działań logistycznych przy wykorzystaniu wskaźników dotyczących na przykład poziomu obrotów, „czasu/wartości zapasów” lub analiz ABC. Dzięki integracji z Mapy Google kokpit ten pozwala zobaczyć miejsca, w których znajdują się Twoje zapasy lub klienci. Korzystając z tego kokpitu można poprawić jakość tworzonych prognoz i budżetów, a także łatwo określić nowe możliwości biznesowe w odniesieniu do wszystkich procesów logistycznych.


Zapoznaj się ze środowiskiem demonstracyjnym

Kokpit nawigacyjny Incoming Invoice Register (Rejestr faktur przychodzących)

Kokpit nawigacyjny Incoming Invoice Register (Rejestr faktur przychodzących) umożliwia przegląd wszystkich faktur zakupowych i związanych z nimi informacji, a także całkowitych należności w rozbiciu na poszczególnych wierzycieli lub rachunki księgi głównej. Możliwe jest także analizowanie statusu wszystkich faktur zakupowych lub próśb o zatwierdzenie bądź bezproblemowe wyświetlanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących faktur zakupowych w odniesieniu do każdego dysponenta budżetu lub rejestru zatwierdzeń. Zoptymalizuj proces udzielania zatwierdzeń w swojej organizacji.


Zapoznaj się ze środowiskiem demonstracyjnym

Kokpit nawigacyjny Project (Projekt)

Kokpit nawigacyjny Project (Projekt) pomaga analizować projekty w odniesieniu do każdego klienta, statusu lub typu. Zapewnia on dostęp do aktualnych informacji na temat kosztów i realizacji w odniesieniu do każdego projektu lub kierownika projektu. Oprócz tego pozwala także porównywać je z budżetem lub innymi projektami tego samego typu. Godziny przepracowane w ramach każdego działania, działu lub projektu można bez problemu śledzić i szczegółowo analizować. Zapewnia to informacje, które pomogą usprawnić procesy lub poszczególne projekty. Możesz dodatkowo uzyskać wyraźny wgląd w dostępność swoich pracowników.


Zapoznaj się ze środowiskiem demonstracyjnym

Samoobsługowa analiza danych

Wiele firm posiada takie ilości danych z różnych systemów, że uzyskanie na ich bazie właściwych odpowiedzi na ważne strategiczne pytania wymaga znaczących nakładów pracy i czasu. Co więcej za analizy danych odpowiada często dział IT, który jednak w dużej liczbie przypadków pomija ich kontekst lub przypisuje większe znaczenie projektom informatycznym.

Dzięki samoobsługowym analitykom każda osoba w organizacji może uzyskać odpowiednie informacje oraz możliwość szybkiego korygowania istniejących analiz bez konieczności angażowania działu IT.

Sprawdź webinarium

Artykuł: Duże zbiory i hurtownie danych

Magazyny danych, narzędzia do business intelligence, bazy danych działające w pamięci: te terminy szybko sprawiają, że założenie, iż „trzeba coś zrobić z dużymi zbiorami danych” staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Jednak korzystanie z tych zbiorów zapewnia średniej firmie z sektora MŚP wiele korzyści.

Pobierz szczegółowy raport

Opinie klientów o rozwiązaniu Exact:

"Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów."

D-ploy

"VAPRO i Exact Pełna funkcjonalność Exact Consolidation w ciągu trzech miesięcy."

VAPRO