HR & Salaris Gemak
Basistraining Backoffice

Voor wie is deze training geschikt?

Deze gratis basistraining is geschikt voor nieuwe gebruikers die niet eerder hebben gewerkt met HR & Salaris Gemak (*).

Wat wordt er behandeld?

Tijdens deze training zullen we je meenemen door alle basishandelingen die nodig zijn om een goede salarisverwerking tot stand te brengen. Te denken valt aan het aanmaken van een nieuwe werkgever/werknemer, de periodeverwerking, het aanmaken van een aangifte en de benodigde rapporten.

De training bestaat uit 3 dagdelen van 09.30 tot ca. 12.00 uur:

Deel 1 - Opbouw pakket en nieuwe werknemer aanmaken
Deel 2 - Nieuwe werkgever aanmaken en loonberekening
Deel 3 - Betalingen, journaliseren en de aangifte

De training vindt plaats op:

Training september
Maandag 19 september (deel 1)
Dinsdag 20 september (deel 2)
Donderdag 29 september (deel 3)

* Indien je al met HR & Salaris Gemak werkt en je wil graag verdieping, dan kun je hiervoor contact opnemen met onze afdeling Consultancy.

Voorwaarden
Lees de trainingsvoorwaarden

NL Select your country