Massamutaties doorvoeren

Als u een aanpassing moet doorvoeren in de loonadministratie, komt het vaak voor dat deze aanpassing voor meerdere medewerkers geldt. In Exact Online Salaris is het sinds woensdag 22 juni 2011 mogelijk om in één handeling een wijziging door te voeren voor verschillende medewerkers. Deze wijziging kan betrekking hebben op de stambestanden van de medewerker, op de componenten die u aan een medewerker heeft gekoppeld of kunt koppelen en op het salaris van de medewerker. Het aanpassen van detailinformatie van de medewerker bij de instanties als de Belastingdienst of de pensioenfondsen is nog niet mogelijk in Exact Online Salaris. Dat wordt in een volgende fase van de massamutaties ontwikkeld.

Via het menupad Medewerker, Medewerker, Massamutaties kunt u de massamutaties opstarten. Het scherm is opgedeeld in twee delen. In het bovenste gedeelte van het scherm kunt u een selectie opgeven om de juiste groep medewerkers te selecteren. Het is mogelijk om te filteren op basis van medewerkers, afdelingen, functiegroepen en functienamen.

In het tweede gedeelte van het scherm kunt u een keuze maken uit de categorieën medewerker, component per medewerker en salaris. Afhankelijk van de geselecteerde categorie kunt u een veldnaam, component of type salaris selecteren en de wijziging invullen. Het is mogelijk om bijvoorbeeld het salarisbedrag te vervangen door een ander bedrag, te verhogen met een percentage of te verhogen met een bedrag. Ook is het mogelijk om het salarisbedrag te verlagen met een percentage of bedrag door een minteken voor de percentage of het bedrag te plaatsen. 

Nadat de wijziging goed is ingevoerd kunt u op de knop Start klikken. In een volgend scherm staat per medewerker de oude en de nieuwe waarde weergegeven. Hier kunt u eventueel de nieuwe waarde nog aanpassen of regels van medewerkers deactiveren zodat de aanpassing voor hen niet geldt. Na het klikken op de knop Bijwerken maakt u de aanpassing definitief. Er verschijnt nu een overzicht met de doorgevoerde wijzigingen dat u kunt afdrukken.

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel