Exact Online

Gebruik extra artikelvelden Exact Productie & Handel

Vorig jaar hebben wij extra artikelvelden geïntroduceerd. Deze functie maakt het mogelijk voor de gebruiker om tot 10 extra velden aan een artikel toe te voegen. Daarmee kunnen eigenschappen beschreven worden die niet standaard voor elke gebruiker zijn, zoals afmetingen van de verpakking, vrije teksten, materiaalsoorten enzovoorts.

Verschil tussen assortimenten en artikel extra velden

Ook zogenaamde Assortimenten bieden de mogelijkheid om specifieke artikeleigenschappen te beschrijven. Met assortimenten kunnen we 10 eigenschappen benoemen, en voor elk van die eigenschappen een (ongelimiteerd) aantal voorgedefinieerde keuzes. Met andere woorden, met de eigenschap “Kleur” kunnen we de kleuren “blauw”, “rood”, enzovoorts benoemen, maar niet een vrije tekst zoals “blauwachtig rood”. Tal van overzichten in Exact Online hebben de mogelijkheid om filters en kolommen te tonen voor assortimenten. Zo kunnen we gemakkelijk artikelen selecteren die over bepaalde eigenschappen beschikken. Assortimenten worden niet ondersteund in de layouts.

Met Extra velden kunnen we zowel eigenschappen beschrijven die voorgedefinieerd zijn (Type Lijst) als eigenschappen met een vrije tekst of waarde (Type Tekst). Ook kunnen we instellen of een extra veld gebruikt moet kunnen worden in een zoekveld (bijvoorbeeld bij de order invoer!) en of er vertalingen zijn (zodat layouts in een andere taal de bijbehorende tekst gebruiken).

Extra velden kunnen in overzichten getoond worden als kolommen, maar niet gebruikt worden in de filters. Daarentegen kunnen extra velden gebruikt worden op layouts.

 Gebruik van extra velden

Extra velden kunnen onderhouden worden op het artikel tab “Extra velden”. In het volgende voorbeeld gebruiken we extra velden voor de eigenschappen “Profiel / Vorm” en voor “Metaalsoort”.

 In het overzicht artikelen hebben we vervolgens deze velden getoond in de kolommen. Merk op dat ze niet gebruikt kunnen worden in de filters.

Extra velden in de layouts

In tegenstelling to assortimenten kunnen extra velden worden gebruikt in de layouts:

 

Author image

Pieter heeft meer dan 20 jaar ervaring met alle productieoplossingen van Exact wereldwijd. Bij Exact is hij verantwoordelijk voor de vertaling van klantbehoeften in onderwerpen voor de ontwikkelafdeling.

NL Select your country