Exact Online

Hoe registreren we productieuitval in Exact voor Productie?

Wanneer we een product ontvangen dat na het productieproces niet aan specifiek gestelde kwaliteitseisen of -richtlijnen voldoet spreken we van uitval. Het plan is om 100 tandwielen te produceren, maar slechts 91 voldoen aan de norm, 7 zijn krom, en 2 zijn gekrast. Hoe kunnen we dit soort productieuitval registreren in Exact voor Productie?

 

Het maken van een stuklijst met geplande uitval

Als we een standaard product maken, moeten we in de stuklijst al rekening houden met uitval. Dat doen we door bijproducten op te nemen voor iedere reden van uitval die we willen onderscheiden. We maken daartoe ook een artikel aan voor het uitval. De kostprijs zetten we op nul, en in de stuklijst zetten we het aantal ook op nul. Door het opnemen in de stuklijst wordt het later getoond op het ontvangstscherm voor de bijproducten. Als we een maatwerk product maken is er vaak geen vaste stuklijst. We voegen dan de uitval pas toe in de werkorder.

 

In het voorbeeld hieronder zien we een stuklijst of werkorder voor de productie van 100 tandwielen. Als we ze alle 100 in goede orde ontvangen, kosten ze EUR 26.35 per stuk. Als we er minder ontvangen (door uitval) wordt de gerealiseerde kostprijs per stuk hoger:

 

(Klik om te vergroten)

 

 

In het voorbeeld zijn specifieke artikelen aangemaakt voor uitval van HERUS tandwiel No. 3 – Afkeur Reden 1, en HERUS tandwiel No. 3 – Afkeur Reden 2. Deze mate van detail kan van belang zijn als u een proces heeft voor de herbewerking of reparatie, aangezien u de voorraad van uitval dan opnieuw moet uitgeven. Indien u deze mate van detail niet nastreeft kunt u ook best een enkel (of enkele) uitval artikel(en) voor uw gehele bedrijf aanmaken. Een stuklijst die overeenkomt met het voorbeeld zien we hier:

 

(Klik om te vergroten)

 

 

De werkorder met geplande uitval

We maken een werkorder op basis van de besproken stuklijst. Wanneer we bruikbaar product ontvangen doen we dat middels Ontvangst werkorder. Uitval registreren we bij Ontvangst bijproduct:

 

(Klik om te vergroten)

 

We ontvangen 91 stuks bruikbaar product, 7 stuks uitval voor reden 1 en 2 stuks uitval voor reden 2:

 

(Klik om te vergroten)

 

De totaaltelling wordt automatisch bijgehouden op de kaart van de werkorder onder het tabje Ontvangen product

 

(Klik om ter vergroten)

 

 

Gerealiseerde kostprijs

In het Kostenoverzicht kunnen we de gerealiseerde kostprijs opzoeken:

 

(Klik om te vergroten)

 

 

Deze methode van registreren is mogelijk in Exact voor Productie Geavanceerd en Premium.

 

NL Select your country