Beschikbare aangiften aan pensioenfondsen uitgebreid

Veel werkgevers zijn aangesloten bij een pensioenfonds en dragen de pensioenpremies aan het pensioenfonds af. Een correcte pensioenregistratie is daarbij essentieel. In veel gevallen dient u elke loonperiode een opgaaf te doen van de premiegrondslagen of berekende premies. Deze opgaaf dient u elektronisch aan te leveren aan het pensioenfonds.

Vanuit Exact Online Salaris heeft u al de mogelijkheid om aangiften voor veel verschillende pensioenfondsen aan te maken. Dit is nu uitgebreid met de aangifte APG (Overheid en Onderwijs) en aangifte aan A&O Services.

De lijst met beschikbare aangiften aan pensioenfondsen in Exact Online Salaris is:


  • Cordares Bouw

  • Cordares Schoonmaak

  • Syntrus Achmea

  • PGGM

  • Colland (voor de Cao’s 01XX)

  • Slagersbedrijf (voor cao 1501)

  • Recreatie (voor cao 3302)

  • APG (Overheid en Onderwijs)

  • A&O Services


Vanuit het menupad Medewerker > Salaris > alle opties > Verloningsproces > Aangifte aan pensioenfonds kunt u de pensioenaangiften aanmaken. De aangiften aan Cordares Bouw, Cordares Schoonmaak, PGGM en Syntrus Achmea kunt u vanuit Exact Online direct versturen naar het pensioenfonds. Van de overige aangiften dient u het bestand te downloaden en op de gebruikelijke wijze uitwisselen met het pensioenfonds.

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel