Wat zijn mijn voorraadkosten en hoe bereken ik ze?

Als je een (handels)onderneming runt, is het belangrijk om te weten wat voor voorraadkosten er verbonden zijn aan het beheren van voorraad in een magazijn. Al voelt het soms ver weg van je core-business, is het toch belangrijk om deze kosten onder controle te houden. We zetten de belangrijkste kostenposten voor je op een rijtje en geven we je tips om deze voorraadkosten te verlagen.

Wat voor voorraadkosten zijn er?

Bij het hanteren van je voorraad komen veel verschillende kosten kijken. Hier een top 3 meest voorkomende voorraadkosten op een rijtje:

1. Opslagkosten – de ruimte:
Denk aan de huur of financiering van het pand/magazijn, maar ook aan het gebruik van een airco of juist verwarming en de bewaking van het pand. Ook overige kosten vallen hieronder, zoals personeelskosten. Wil je de voorraadkosten berekenen rondom de opslag? Kosten voor opslag worden uitgedrukt in m2 magazijn. Je kunt hier gemiddeld 100-200 euro per vierkante meter magazijn voor aanhouden.

2. Risico kosten:
Hieronder vallen de kosten voor verzekering, diefstal, maar ook het risico op incourante voorraad (een product dat niet meer verkoopt, dat je wel op voorraad hebt). Incourante voorraad komt vaker voor bij modegevoelige producten of in de food industrie, gezien producten in deze branches relatief sneller hun waarde kunnen verliezen. De risico kosten verschillen per branche of type product. Je kan de risico voorraadkosten berekenen door uit te gaan van een kostenpost van ca. 10% over de waarde van de voorraad. Dit is een schatting.

3. Rente kosten:
Dit is wellicht het meest lastige kostenaspect om te bepalen. Om voorraad aan te houden is een investering nodig. Dit geld moet geleend worden, of is geld dat niet elders in het bedrijf geïnvesteerd kan worden. Bedrijven rekenen met een bankrente of nemen hiervoor een intern ‘opportunity’ percentage. Deze percentages liggen gemiddeld tussen de 10-15% over de waarde van de voorraad. Op deze manier kun je de voorraadkosten berekenen wat betreft rente kosten. Uiteraard is ook dit een schatting.

Tips & voorbeeld voorraadkosten berekenen

De bovengenoemde kosten geven een relatief goed beeld van je gemiddelde voorraadkosten. Als je alle bovenstaande kosten bij elkaar optelt, kom je tot een totaal van rond de 25% van de waarde van je product. Wanneer je een voorraad aanhoudt van 1 miljoen euro, kunnen deze kosten dus op jaarbasis oplopen tot een gemiddelde aan voorraadkosten van 250.000 euro.

Er bestaan ook formules om je voorraadkosten mee te berekenen. Hier een voorbeeld.

Formule voorraadkosten:
Gemiddelde voorraadkosten = (beginvoorraad + eindvoorraad) / 2 x gemiddelde voorraadkosten per eenheid

Deze voorraadkosten formule houdt rekening met de gemiddelde waarde van de voorraad gedurende een bepaalde periode. De beginvoorraad is de waarde van de voorraad aan het begin van de periode, de eindvoorraad is de waarde van de voorraad aan het einde van de periode.e gemiddelde voorraadkosten per eenheid is de totale kosten van de voorraad gedeeld door het aantal eenheden.

Hoe verlaag je de voorraadkosten

Met de bovenstaande tips en voorraadkosten formules kun je relatief eenvoudig je voorraadkosten berekenen. Maar deze kosten wil je natuurlijk ook verlagen. Ontdek hoe je dit doet met de volgende tips:

Optimaliseer de voorraad
Een te grote voorraad aanhouden is net als boodschappen doen met trek: het lijkt een goed idee op dat moment, maar uiteindelijk koop je te veel, geef je teveel uit en verspil je waarschijnlijk een (groot) deel. Door de voorraad te optimaliseren en alleen te bestellen wat nodig is, kunnen deze kosten aanzienlijk worden verminderd.

Verbeter de vraagvoorspelling middels forecasting
Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar je kunt wel beter worden in het voorspellen van de vraag van je klanten, waardoor overproductie wordt voorkomen en je geen voorraadkosten hoeft te betalen voor onverkochte goederen.

Verminder veroudering en bederf
Door producten met een kortere houdbaarheid eerst te verkopen en een betere voorraadbeheer en planning, kan je veroudering en bederf voorkomen. Zo hoef je niet onnodig veel geld te betalen voor producten die niet meer verkocht kunnen worden.

Grip op je voorraad met alles-in-één handelssoftware

Het verlagen van voorraadkosten kan worden bereikt door middel van een voorraadbeheersysteem, software speelt hier dus een belangrijke rol in. Zo kan je met slimme software betere voorspellingen maken van de productvraag, je voorraadbeheer efficiënter inrichten door het proces van inkoop, ontvangst, opslag en verzending van producten te automatiseren en aan de hand van data optimale voorraadniveaus hanteren.

FAQ

Voorraadkosten berekenen voorbeeld 1.
gemiddelde voorraadkosten = (beginvoorraad + eindvoorraad) / 2 x gemiddelde voorraadkosten per eenheid

Voorraadkosten berekenen voorbeeld 2.
Kosten van verkochte goederen (COGS) = Beginvoorraad + Inkoop - Eindvoorraad

Deze voorraadkosten formule berekent de kosten van de goederen die werden verkocht gedurende een bepaalde periode, op basis van de beginvoorraad, inkoop en eindvoorraad. Het verschil tussen beginvoorraad en eindvoorraad geeft de verandering in voorraadniveau weer.

De keuze voor een specifieke formule is afhankelijk van de voorraadbeheerstrategie van een bedrijf. Er zijn meer formules die je kunt toepassen, afhankelijk van jouw bedrijf.
Het bepalen van de juiste hoeveelheid voorraad is een continue balanceer-act tussen vraag en aanbod. Om het optimale voorraad niveau te berekenen, kijken we onder meer naar het vraagpatroon van het artikel, de levertijd om de voorraad aan te vullen en kostenfactoren. Lees hier meer over het bepalen van voorraadkosten.
NL Select your country