Balansposten

Als ondernemer is het handig als je je eigen boekhouding kunt doen. Je zaken op orde hebben geeft rust. Een overzicht van je financiële situatie helpt je om slimme bedrijfskeuzes te kunnen maken. Dit doe je onder andere door de balans op te maken. Om dit goed te kunnen doen moet je eerst weten wat de balansposten zijn. Hieronder geven we je een overzicht van de balansposten en vertellen we je wat het verschil is tussen debet en credit (activa en passiva).

Wat zijn balansposten?

Balansposten zijn de posten die je meeneemt bij het opmaken van je balans. Samen geven de balansposten een overzicht van je bezittingen, schulden (ook wel vreemd vermogen) en het eigen vermogen van je onderneming (of instelling of persoon) weer. Een balans is altijd een momentopname.

Alle balansposten worden verdeeld onder debet en credit (activa en passiva) en vervolgens tegen elkaar afgewogen. Zo krijg je twee kolommen die onderaan de streep op hetzelfde bedrag moeten uitkomen. Een balans moet dus altijd qua cijfers in balans zijn!

Activa & passiva

De linkerkant van de balans is de debetzijde. Dit zijn de bezittingen of activa (hierover zo meer) van je onderneming. Aan deze kant som je het geld op wat jouw bedrijf nog tegoed heeft van mensen of organisaties, of wat je in waarde in je onderneming hebt. Dit noem je ook wel de debiteuren, vandaar dat de linkerkant van de balans ‘debet’ heet.

De rechterkant van de balans is de creditzijde. Dit zijn de schulden van je onderneming en het eigen vermogen of passiva (hierover ook zo meer).

Voor het gemak worden de verschillende balansposten altijd in een vaste volgorde onder elkaar gezet. Verderop deze pagina geven we je een voorbeeld van deze balansposten.

Een overzicht van verschillende balansposten

De balansposten geven een overzicht van je financiële situatie. Hiervoor verzamel je de verschillende posten van je onderneming en organiseer je ze op de juiste manier. Dit zijn de posten die je meeneemt in je balans:

Vaste activa

Dit zijn bezittingen die langer dan een jaar nuttig zijn, zoals gebouwen, auto’s of computers. Het zijn bezittingen die je niet snel of makkelijk kunt omzetten in geld.

Vlottende activa

Dit zijn middelen die maar tijdens één proces nuttig zijn of snel worden omgezet in geld. Denk aan je voorraad, grondstoffen en kasgeld. Vlottende activa worden ook wel bedrijfskapitaal of vlottende kapitaalgoederen genoemd.

Liquide middelen

Kort gezegd zijn liquide middelen geld. Het is bijvoorbeeld contant geld, een positief saldo op de bank, en beleggingen in aandelen die snel omgezet kunnen worden in geld.

Eigen vermogen

Dit is het geld wat je in je bedrijf hebt gestopt, reserves en eventuele dochterondernemingen. Als je een bv hebt, valt ook de waarde van de aandelen en agio hieronder. Het eigen vermogen kan groeien of krimpen door gemaakte winsten of verliezen.

Langlopende schulden

Dit zijn schulden die je voor langere tijd bent aangegaan zoals een hypotheek of een zakelijke lening. Dit soort schulden hebben een betalingsverplichting met een termijn van langer dan één jaar.

Kortlopende schulden

Hier plaats je schulden die je in minder dan een jaar moet afbetalen. Zoals salarissen of belastingen.

Verschil debet en credit

Het zijn misschien wel de meeste gebruikte termen binnen het boekhouden, maar ze zijn lastig uit elkaar te houden.

Debet komt van het Latijnse woord debere, wat moeten betekent en credit komt van het Latijnse woord credere, wat geloven of toevertrouwen betekent. Tegenwoordig rekenen boekhoudprogramma's gemakkelijk uit welke posten als debet of credit geboekt moeten worden. Je hoeft ze dus eigenlijk niet meer zelf te onthouden, maar het is nooit een slecht idee om ze wel te kennen.

Verschil activa en passiva

Wat is het verschil tussen activa en passiva? Activa en passiva zijn net als debet en credit als yin en yang. Het een bestaat niet zonder het andere. Ze worden altijd in een adem genoemd en dat is omdat ze bij elkaar horen.

Een andere naam voor debet is activa en een andere naam voor credit is passiva. Het verschil tussen activa en passiva is dat activa je bezittingen zijn en passiva je eigen vermogen en schulden zijn.

Balansposten voorbeeld

Hieronder vind je een voorbeeld van de balansposten van een organisatie. Links zie je de debetkant, rechts de creditkant (oftewel: activa en passiva).

Voorbeeld balansposten
NL Select your country