Activa: de bouwstenen voor jouw succes

Als je de balans gaat opstellen, ontkom je niet aan de volgende term: activa. Activa spelen een cruciale rol als je jouw financiële situatie goed in kaart wil brengen. Maar wat is de betekenis van activa? En wat voor vormen van activa zijn er? Je leest het allemaal hier.

De betekenis van activa

De betekenis van activa is niet zo heel ingewikkeld. Onder activa verstaan we alle bezittingen die eigendom zijn van een persoon, bedrijf of organisatie en van economische waarde zijn. Denk bijvoorbeeld aan spullen, geld, maar ook niet-tastbare bezittingen. Tastbare activa zijn fysieke objecten zoals geld, inventaris, gebouwen, machines en voertuigen. Niet-tastbare activa zijn onder andere intellectuele eigendommen zoals patenten, auteursrechten, handelsmerken en goodwill. 

Van vaste tot vlottende activa: welke soorten zijn er?

Er zijn verschillende soorten activa die allemaal iets anders betekenen. We zetten de veelvoorkomende soorten voor je op een rijtje:

Vlottende activa

Vlottende activa zijn spullen die je makkelijk in geld kunt omzetten of binnen een korte tijd kunnen worden gebruikt. Voorbeelden van vlottende activa zijn geld, rekeningen die nog betaald moeten worden, voorraad en snelle beleggingen.

Vaste activa

Naast vlottende activa hebben we ook vaste activa, ook wel niet-vlottende activa genoemd. Dit zijn spullen die voor een langere tijd worden gebruikt in een bedrijf. Bij vaste activa hadden we het over spullen die je gemakkelijk kunt omzetten in geld. Bij vlottende activa is dit niet het geval. Voorbeelden van vaste activa zijn gebouwen, machines, voertuigen en land.

Financiële vaste activa

Onder financiële vaste activa verstaan we investeringen in andere bedrijven waar je controle over hebt. Je hebt dan een groot belang in het geld van een ander bedrijf. Voorbeelden van financiële activa zijn aandelen, obligaties en leningen aan andere bedrijven.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn tastbare spullen die fysiek aanwezig zijn en worden gebruikt in een bedrijf. Daar vallen bijvoorbeeld gebouwen, machines, voertuigen en apparatuur onder. Deze spullen zijn geld waard en helpen een onderneming om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Overlopende activa

Overlopende activa zijn kosten of inkomsten die gedaan zijn in het ene jaar, maar horen bij een ander jaar. Het zijn tijdelijke rekeningen die gebruikt worden om kosten of inkomsten in het juiste jaar te zetten. Voorbeelden hiervan zijn betaalde kosten en inkomsten die nog gefactureerd moeten worden.

Maak de juiste keuzes op basis van je activa

Als je de boekhouding verzorgt, is het belangrijk om te weten welke activa er binnen je bedrijf een rol spelen. Door te weten welke soorten er voor je bedrijf belangrijk zijn, kun je betere financiële keuzes maken. Of het nu gaat om vlottende activa, vaste activa of immateriële activa, ze zijn de bouwstenen van een goede financiële situatie.

FAQ

Onder activa verstaan we alle bezittingen die eigendom zijn van een persoon, bedrijf of organisatie en van economische waarde zijn. Denk bijvoorbeeld aan spullen, geld, maar ook niet-tastbare bezittingen.

Er zijn verschillende soorten activa, waaronder: 

  • Vaste activa: dit zijn spullen die voor een langere tijd worden gebruikt in je bedrijf. Voorbeelden zijn gebouwen, machines, voertuigen en land. 
  • Vlottende activa: activa die snel omgezet kunnen worden in contant geld, zoals kas, banktegoeden, voorraden en debiteuren. 
  • Financiële vaste activa: hier vallen investeringen van andere bedrijven onder waar je controle over hebt. Voorbeelden zijn aandelen, obligaties en leningen aan andere bedrijven. 
  • Materiële vaste activa: dit zijn tastbare spullen die fysiek aanwezig zijn en gebruikt worden binnen je onderneming. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, machines, voertuigen en apparatuur. 
  • Overlopende activa: overlopende activa zijn kosten of inkomsten die gedaan zijn in het ene jaar, maar horen bij een ander jaar. Voorbeelden hiervan zijn betaalde kosten en inkomsten die nog gefactureerd moeten worden.
Onder activa vallen alle middelen die eigendom zijn van je bedrijf en een bepaalde waarde hebben. Onder passiva vallen alle schulden en verplichtingen van je bedrijf. Het verschil tussen deze twee wordt weergegeven op de balans, waarbij de totale waarde van de activa gelijk moet zijn aan de totale waarde van de passiva plus het eigen vermogen.

Activa spelen een belangrijke rol binnen je bedrijf, omdat ze je in staat stellen om producten te produceren, diensten te leveren en winst te genereren. Daarnaast fungeren activa als onderpand voor leningen en brengen ze de financiële gezondheid en stabiliteit van je bedrijf in kaart. 

NL Select your country