Gefaseerde release van Werkprogramma Gemak

Werkprogramma Gemak is onderdeel van het Exact accountancy-platform waarmee kantoren al hun processen kunnen ondersteunen. Elk van deze systemen afzonderlijk is de beste in zijn soort, maar samen vormen zij één accountancy-platform met dienstverlenende software dat sterker is dan de som der delen. Om de voordelen van één platform te kunnen realiseren, werken wij aan het optimaliseren van het totále proces. Dat doen wij door op meerdere fronten tegelijkertijd voor één bepaalde doelgroep de softwareoplossingen te ontwikkelingen. We zijn daarbij gestart met natuurlijke personen en micro- en kleine rechtspersonen.

Voor Werkprogramma Gemak verloopt de gefaseerde release als volgt:

  • Van December 2021 tot Maart 2022 – controlled release. In dit artikel kun je lezen hoe deelnemende klanten dit hebben ervaren.
  • Medio Juni 2022 - Werkprogramma (eerste fase): het slim, snel en efficiënt opbouwen van een dossier ter onderbouwing van de afgegeven verklaring.
  • Q1 2023 – Controlled release voor het toevoegen van taken en significante aangelegenheden. Slim en eenvoudig klantspecifiek maken van de gebruikte vakcontent o.b.v. geïdentificeerde significante aangelegenheden.
  • Q2 2023 - Integratie met rapportagedata. In- en overzicht in de relevante gegevens per jaarrekeningpost.
  • Q3 2023 – Controlled release voor eerste fase ondersteunen van controleopdrachten (risico-analyse).

7 maart jl. werden de laatste ontwikkelingen rond Werkprogramma Gemak gepresenteerd en werd het thema risicogericht samenstellen besproken.

Werkprogramma gemak feedback

Zelf aan de slag met digitale werkprogramma’s voor controleopdrachten

Wil je zelf aan de slag met het evalueren van beschikbare software voor digitale werkprogramma’s? Maak dan gebruik van tips van onze klanten.

Nut en noodzaak van digitale werkprogramma’s

Efficiëntie, voorkomen van inconsistentie, verhogen van kwaliteit en zelfs werkgeluk van medewerkers worden genoemd als voordelen van digitale werkprogramma’s. We gaan in gesprek over het nut en de noodzaak van deze vorm van ondersteuning met Franc Meijer (Accountant, Tamek Accountants & Belastingadviseurs B.V.), Martijn Boelhouwers, (Partner, Qconcepts) en Rolf Rudolphy (Senior Accountant Audit, Van der Veen & Kromhout Accountants & Adviseurs).

Werkprogramma gemak feedback

Vind balans tussen efficiëntie en kwaliteit met werkprogramma’s van de toekomst

Efficiëntie of kwaliteit. Voor veel accountants- en administratiekantoren een eeuwige spagaat. Hoe blijf je binnen het gestelde budget, maar voer je wel genoeg werkzaamheden uit om een betrouwbare verklaring af te kunnen geven? De werkprogramma’s van de toekomst helpen je met het vinden van de juiste balans door waar mogelijk je aanpak te standaardiseren zonder daarbij de context van de klant uit het oog te verliezen.

NL Select your country