Slimme software voor jaarrekeningen

Een complete rapportage tool waarmee je naast al het jaarwerk ook tussentijdse- en kredietrapportages opstelt

 • Combineer met de krachtige accountancy suite van Exact Online
 • Gratis training & support
 • Vertrouwd door ruim 5600 accountants- & administratiekantoren

Features & prijzen

Heb je vragen over onze pakketten? Bekijk de F.A.Q.

 

Exact Online
Jaarrekening Essentials

€ 90 p/m i Probeer nu
Offerte aanvragen

Exact Online
Jaarrekening Plus

€ 185 p/m i Probeer nu
Offerte aanvragen

Top features

Features
 • Standaard rapportages voor:
  - Natuurlijke personen
  - Micro- en kleine rechtspersonen
 • KvK deponering voor micro- en kleine rechtspersonen
 • Consolideren
Features
 • Standaard rapportage voor:
  - Natuurlijke personen
  - Micro- en kleine rechtspersonen
 • Werkprogramma samenstel
 • Koppelen met apps van derde partijen

Algemeen

Inbegrepen standaard cliënten i 1 1
Inbegrepen gebruikers i 1 1

Jaarrekening

Jaarrekening natuurlijke personen i
Jaarrekening rechtspersonen micro en klein i
KvK-deponering voor micro- en kleine rechtspersonen i
Consolideren i
Tussentijdse jaarrekeningen i
Cliëntinzichten i  
Kredietrapportage (bankdeponering) i € 85 per maand € 85 per maand

Werkprogramma

Samenstel- en overige opdrachten i  
Voortgangsoverzichten i  

Platform

Kantoorinrichting i
Intern samenwerken i  
Planningsoverzicht i  

Connectiviteit / App center

Apps koppelen i  

Cliënten

Cliënt: Standaard i € 0,80
Per maand per cliënt
€ 0,80
Per maand per cliënt
Cliënt: Samenwerken i € 1,10
Per maand per cliënt
€ 1,10
Per maand per cliënt
Cliënt: Samenwerken Uitgebreid i € 1,65
Per maand per cliënt
€ 1,65
Per maand per cliënt
Extra cliëntgebruikers voor Samenwerken Uitgebreid i €1,-
Per maand per cliëntgebruiker
€1,-
Per maand per cliëntgebruiker
Extra cliënt: Werkprogramma i   €1,-
Per maand per cliënt

Vakcontent voor werkprogramma

Content Samenstel - Auxilium i   €0,50
Per maand per cliënt
Content Samenstel - Extendum i   €0,50
Per maand per cliënt
Content Samenstel - Fiscount (FKS) i   €0,50
Per maand per cliënt
Content Samenstel - Novak i   €0,50
Per maand per cliënt

Additionele prijzen

Kantoor gebruikers i € 11
Per maand per extra gebruiker
€ 11
Per maand per extra gebruiker
Getting started consultancyi €765,-
eenmalig bedrag
€1020,-
eenmalig bedrag

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Inbegrepen standaard cliënten

Een cliënt waarvoor binnen het huidige kalenderjaar één of meerdere jaarrekeningen zijn opgesteld.

Inbegrepen gebruikers

Deze medewerker van het kantoor heeft toegang tot Exact Online Jaarrekening. De medewerker krijgt een account gekoppeld aan zijn/haar naam en eigen emailadres.

Jaarrekening natuurlijke personen

Betreft een (inrichtings)jaarrekening die o.b.v. best practice wet- en regelgeving van een rechtspersoon volgt (BW2 Titel 9 en de RJK). Daarnaast is het mogelijk om ook een fiscale jaarrekening op te stellen voor deze cliënten.

Jaarrekening rechtspersonen micro en klein

Betreft het opstellen van een (inrichtings)jaarrekening voor middelgrote rechtspersonen die voldoet aan BW2 Titel 9 en de RJ.

KvK-deponering voor micro- en kleine rechtspersonen

Betreft een afgeleide van de (inrichtings)jaarrekening die voldoet aan de (minimale) deponeringseisen voor micro- en kleine rechtspersonen. Je hebt hiervoor een eigen PKI overheidscertificaat nodig.

Consolideren

Op basis van een (organisatie-)structuur worden de financiële gegevens (ofwel de kolommenbalansen) op code-niveau bij elkaar opgeteld en opgenomen in de bijbehorende rapportage.

Tussentijdse jaarrekeningen

Betreft een volledige (inrichtings-)jaarrekening die betrekking heeft op een verkort boekjaar.

Cliëntinzichten

Per cliënt (grafisch) inzicht in de actuele financiële periodieke gegevens en kengetallen. nb: alleen beschikbaar indien er gebruik wordt gemaakt van een koppeling met de financiële administratie

Kredietrapportage (bankdeponering)

Per cliënt (grafisch) inzicht in de actuele financiële periodieke gegevens en kengetallen. nb: alleen beschikbaar indien er gebruik wordt gemaakt van een koppeling met de financiële administratie. Je hebt hiervoor een eigen PKI overheidscertificaat nodig.

Samenstel- en overige opdrachten

Betreft samenstelopdrachten (alleen voor accountants) en alle andere soorten (non-assurance) opdrachten waarvoor je gebruikmakend van een werkprogramma een dossier dient bij te houden, te denken valt hierbij aan financiële dienstverlening, fiscale aangifte of t.b.v. de NOW-regelingen. Let op! De inzet van het werkprogramma betreft een keuze per cliënt (zie verderop in de tabel).

Voortgangsoverzichten

Overzicht over alle cliënten heen m.b.t. de status van de opdrachten (werkvoorraad en voortgang).

Kantoorinrichting

Naast cliënten, gebruikers en rollen en rechten dien je voor een efficiënt rapportageprocessen op kantoorniveau templates en kantoorteksten of -formules te definiëren, zodat je op cliëntniveau alleen nog de hoogst noodzakelijke cliëntspecifieke onderdelen hoeft aan te passen. Je hebt hiervoor een eigen PKI overheidscertificaat nodig.

Intern samenwerken

Multi disciplinair samenwerken met collega's door interne aantekeningen voor elkaar te maken, hierop te reageren en review punten kunnen markeren als afgerond. Aantekeningen met een deadline toewijzen aan collega's is mogelijk, zodat afhandeling wordt bewaakt. Daarnaast biedt intern samenwerken de mogelijkheid om documenten op te nemen bij een dienst (opgave) van een cliënt. Zo heb je alle bewijsvoering bij elkaar, de opgave incl. de brondocumenten, aantekeningen en reviewpunten.

Planningsoverzicht

Met de planningstool genereer je jaarrekeningen voor je cliënten en je medewerkers om de werkvoorraad te plannen.

Apps koppelen

Stel een koppeling in met niet Exact Online producten zoals een financiële-, portaal- of documentkoppeling.

Cliënt: Standaard

Betreft een standaard client voor het eenvoudig en effectief uitwerken van een centrale kolommenbalans, opstellen en deponeren van jaarrekeningen volgens een gestroomlijnd proces. Elke entiteit telt als één zakelijke cliënt. Ook voor eenmanszaken.

Meer over de cliënttypes

Cliënt: Samenwerken

Betreft een standaard client voor het eenvoudig en effectief uitwerken van een centrale kolommenbalans, opstellen en deponeren van jaarrekeningen plus mogelijkheden voor digitale klantsamenwerking zoals goedkeuren van jaarrekeningen en delen van inzichten.

Meer over de cliënttypes

Cliënt: Samenwerken Uitgebreid

Betreft een standaard client voor het eenvoudig en effectief uitwerken van een centrale kolommenbalans, opstellen en deponeren van jaarrekeningen plus uitgebreide mogelijkheden voor digitale klantsamenwerking zoals goedkeuren van deponeringen, aangiftes, delen van documenten, inzichten en prepare-by-client vragen op basis van een permanent klantportaal (inclusief 1 clientgebruiker) op basis van eigen logo en huisstijl.

Opmerking: Indien gebruik wordt gemaakt van een Extra Client Werkprogramma dan kun je ook vanuit het werkprogramma direct vragen stellen aan je client.

Meer over de cliënttypes

Extra cliëntgebruikers voor Samenwerken Uitgebreid

Geeft een extra gebruiker namens een cliënt toegang tot het cliëntportaal. Hiermee koppel je bijvoorbeeld verschillende contactpersonen aan een onderneming.

Extra cliënt: Werkprogramma

Een cliënt waarvoor werkprogramma's beschikbaar zijn om (samenstel)dossiers op te bouwen en te reviewen.

Opmerking: De extra afname van een ‘Client: werkprogramma’ kan alleen in combinatie met de afname van ‘Client: Standaard’ of hoger.

Extra kantoorgebruikers

Deze medewerker van het kantoor heeft toegang tot Exact Online Jaarrekening. De medewerker krijgt een account gekoppeld aan zijn/haar naam en eigen e-mailadres.

Getting started consultancy

Onze consultants begeleiden je zodat je goed en snel aan de slag kunt met Exact Online Jaarrekening. Betreft een consult van 6 uur voor Exact Online Jaarrekening Essentials en een consult van 8 uur voor Exact Online Jaarrekening Plus.

Getting started consultancy

Onze consultants begeleiden je zodat je goed en snel aan de slag kunt met Exact Online Jaarrekening. Betreft een consult van 8 uur.

Vakcontent

Betreft inhoudelijke 'Samenstel' vakcontent van branche organisatie voor in het werkprogramma

Content Samenstel - Auxilium

De samenstelcontent van Auxilium kenmerkt zich door flexibiliteit, efficiency en gedegen vaktechnische aansluiting met Standaard 4410 en de daarmee samenhangende Handreiking 1136 van de NBA. Het biedt de mogelijkheid om risicogericht samen te stellen en een duidelijke rode draad ten aanzien van de significante aangelegenheden aan te brengen in het dossier. De content bevat een administratieve fase bedoelt om onderbouwingen en aansluitingen welke ten grondslag liggen aan de samenstelwaardige saldibalans vast te leggen en een aparte samenstelfase. Het werkprogramma is flexibel in te zetten, waardoor het toepasbaar is in elke kantoorsituatie en goed aansluit bij de verschillende ervaringsniveaus en kwaliteiten van de gebruikers. De content is voorzien van diverse praktische toelichtingen en diverse verwijzingen naar de verplichte dossieritems vanuit Handreiking 1136 en wordt geschreven voor en in samenspraak met de gebruikers zodat het aanbod blijft aansluiten met de vraag vanuit de praktijk.

Content Samenstel - Cygnus Atratus

Betreft inhoudelijke 'Samenstel' vakcontent van branche organisatie voor in het werkprogramma.

Content Samenstel - Extendum

Betreft inhoudelijke 'Samenstel' vakcontent van branche organisatie voor in het werkprogramma.

Content Samenstel - Fiscount (FKS)

De samenstel content van Fiscount (FKS) is gebaseerd op en sluit naadloos aan op het kwaliteitssysteem van Fiscount.
De samenstel content kan eventueel ook los worden gebruikt, maar de Fiscount content komt pas echt tot zijn recht als je het samen met het kwaliteitsysteem (handboeken) van Fiscount gebruikt.

Content Samenstel - Noab (NKS)

Om gebruik te kunnen (en mogen) maken van de content van Noab moet je lid zijn van het Noab!
De content van Noab (NKS) is gebaseerd op en sluit naadloos aan op het kwaliteitssysteem van Noab.

Content Samenstel - Novak

De samenstel content van Novak is gebaseerd op en sluit naadloos aan op het kwaliteitssysteem (handboeken) van Novak.
De samenstel content kan eventueel ook los worden gebruikt, maar de Novak content komt pas echt tot zijn recht als je het samen met het kwaliteitssysteem (handboeken)van Novak gebruikt.

Content Samenstel - SRA

Betreft inhoudelijke 'Samenstel' vakcontent van branche organisatie voor in het werkprogramma.

F.A.Q.

Heb je vragen over onze pakketten en/of specifieke functionaliteiten van Exact?
Onze lijst met veelgestelde vragen helpt je op weg!

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig over jaarrekening software om aan de slag te kunnen gaan. Exact Online Jaarrekening is zo ontwikkeld dat het makkelijk in gebruik is. We bieden ook diverse gratis trainingen en video’s aan om nog sneller van start te kunnen. Daarnaast hebben we een support community waar je altijd terecht kunt met vragen.

Er zijn door Exact strikte maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. Alle data uit de administraties in Exact Online wordt opgeslagen in een datacenter dat wordt beheerd door Amazon web Services in Ierland. Buiten het eigen gebruik heeft niemand ook maar iets te maken met jouw administraties. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat - buiten een zeer beperkt aantal systeembeheerders, die daarvoor hoog gecertificeerd zijn - niemand anders bij jouw gegevens kan komen. Alles wordt versleuteld opgeslagen, zelfs bij het maken van noodback-ups komt er geen mens aan te pas. Daarnaast zijn alle Exact Online oplossingen beveiligd met tweestapsverificatie.

Vaak is een migratie een goed moment om met een schone inrichting te beginnen en standaardisatie toe te passen. In Exact Online Jaarrekening kunnen verscheidene gegevens worden geïmporteerd of via een koppeling worden gesynchroniseerd. Hierbij kan worden gedacht aan jaarrekening of financiële gegevens, maar ook aan portaal-, document- of CRM-gegevens. Meer gemak biedt de mogelijkheid tot het direct importeren van cijfers uit jouw boekhouding zonder downloaden van bestanden (uit bijv. Exact Online Boekhouden of Boekhoud Gemak). Exact Online Jaarrekening ondersteunt o.a. een zgn. XBRL- en een CAAG-import (vanuit Audition). De XBRL-import kun je gebruiken voor het importeren van aangiftes van andere aangiftesoftware. Vanuit andere pakketten zijn er ook import/export mogelijkheden op basis van CSV/Excel files, zoals cliënten.

Het gebruik en ook de inrichting van de jaarrekening applicatie is zo eenvoudig als mogelijk opgezet. Wanneer je voor het eerst inlogt kom je op het persoonlijke Dashboard terecht waar je links het Menu altijd in beeld hebt. Vanuit dit menu kun je bijvoorbeeld eenvoudig navigeren naar je cliënten en je jaarrekening opgaven. Via het Menu > Instellingen (tandwiel-icoon) kan de inrichting verder worden gepersonaliseerd waar wenselijk. Voor een succesvolle start met je nieuwe software kan zgn. Getting started consultancy worden afgenomen.

Ja, je kunt met Exact Online Jaarrekening werken via de smartphone, tablet en desktop. Zo kan je altijd en overal aan de slag en heb je 24/7 inzicht in de real-time gegevens.

Na aanschaf heeft jouw abonnement een minimale looptijd tot aan 31 december van het eerstvolgende kalenderjaar. Daarna wordt het abonnement jaarlijks automatisch verlengd met 1 kalenderjaar, mits niet is opgezegd. Opzegging dient uiterlijk een maand voor de einddatum (dus uiterlijk op 30 november) plaats te vinden, waarna het abonnement per 31 december eindigt. Er is sprake van maandelijkse facturatie.

Het is mogelijk om de software verder uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld door overgang naar een hogere editie of afname van additionele mogelijkheden op gebied van digitaal samenwerken met je cliënten. Daarnaast bestaan er allerlei apps van onze partners die eenvoudig met Exact Online Jaarrekening gekoppeld kunnen worden.

Er zijn 2 vormen van digitale samenwerking mogelijk:

 1. Samenwerken op een basis waarbij goedkeuren van aangiftes en diverse inzichten worden gedeeld per e-mail;
 2. Samenwerken op basis van uitgebreide mogelijkheden zoals goedkeuren van aangiftes, delen van documenten, uitgebreide inzichten en prepare-by-client vragen op basis van een permanent cliëntportaal te voorzien van eigen kantoorlogo en huisstijl.

Het betreft hier een keuze per cliënt(groep). Klik hier voor meer (prijs)informatie.

Met Exact weet je zeker dat je voor een betrouwbare softwareleverancier kiest, waarbij de veiligheid van jouw financiële gegevens centraal staat. Onze producten worden continu verbeterd aan de hand van de laatste digitale ontwikkelingen, gebruikersfeedback en wetgeving. Hierdoor is onze software altijd up-to-date en minimaliseren wij het handmatige invoerwerk, mede omdat er een geïntegreerde totaaloplossing wordt geboden in combinatie met effectieve digitale cliëntsamenwerking. Daarnaast is onze support community 24/7 te bereiken en bieden wij diverse trainingen en events aan, zodat je snel van start kunt gaan.

Behalve Exact Online Jaarrekening kunnen kantoren ook Exact Online oplossingen voor Boekhouden, Salaris & HR en Fiscaal aanschaffen. Op gebied van eigen kantoorbeheer zijn er bovenop Exact Online Boekhouden de optionele modules CRM en Urenregistratie & Facturatie af te nemen. Tezamen bieden we hiermee een totaaloplossing voor kleine tot grote accountants- en administratiekantoren.

Business software

Consultancy, trainingen en support

De juiste ondersteuning om slimme automatisering toe te passen.

NL Select your country