Complete fiscale software

Verzekerd van de meest efficiënte verwerking van alle mogelijke aangiften voor jouw cliënten.

 • Combineer met de krachtige accountancy suite van Exact Online
 • Gratis training & support
 • Vertrouwd door ruim 5.600 accountants- & administratiekantoren

Features & prijzen

Heb je vragen over onze pakketten? Bekijk de F.A.Q.

 

Exact Online
Fiscaal Essentials


€ 70 p/m i Probeer nu
Offerte aanvragen

Exact Online
Fiscaal Plus


€ 180 p/m i Probeer nu
Offerte aanvragen

Exact Online
Fiscaal Professional


€ 255 p/m i Probeer nu
Offerte aanvragen

Top features

Features
 • Alle basis aangiften incl. middeling
 • Werkvoorraad
 • Machtigingen en uitstelregeling
Alle features van Essentials
 • Alle aangiften incl. planning
 • Inzichten en controles
 • Koppel met apps derde partijen
Alle features van Plus
 • Onbeperkt schenk- erfbelasting aangiftes
 • Uitgebreide analyse- en data export mogelijkheden
 • Vrije velden

Algemeen

Inbegrepen standaard cliënten i 1
Max. 50 cliënten tegen hieronder vermelde prijs per client
1 cliënt = 1 zakelijk of 3 particulier i
1
Onbeperkt cliënten tegen hieronder vermelde prijs per client
1 cliënt = 1 zakelijk of 3 particulier i
1
Onbeperkt cliënten tegen hieronder vermelde prijs per client
1 cliënt = 1 zakelijk of 3 particulier i
Inbegrepen kantoorgebruikers i 1 1 1

Inkomstenbelasting

P- en W-biljet i
Voorlopige aanslag/aangifte i
Geautomatiseerd middelingsoverzicht i
Toeslagen i
Machtigingen i
Uitstelregeling i
F-biljet i
C- en M- biljetten i  
Vermogensvergelijking i  
Inkomensverloop i  

Vennootschapsbelasting

Aangiften vennootschapsbelasting (incl. fiscale eenheid) i
Voorlopige aanslag en uitstelregeling i

Dividendbelasting

Aangifte dividendbelasting i  

Omzetbelasting

Aangiften omzetbelasting incl. ICP en suppletie i
VIES check op btw-nummers i
Omzetbelasting jaaroverzicht i  

Schenk- en erfbelasting

Aangiftes schenk- en erfbelasting incl. vruchtgebruik & vrijstellingsberekeningen i € 55
per aangifte schenk- of erfbelasting
€ 55
per aangifte schenk- of erfbelasting
Onbeperkt

Platform

Kantoorinrichting i
Elektronische verzending & rapportage i
Werkvoorraad i
Intern samenwerken i  
Planningsoverzicht i  
Controles en crosschecks i  
Cliëntoverstijgende analyses i  
Vrije velden i    

Connectiviteit / App center

Apps koppelen i  
Fiscale data APIi    

Cliënten

Cliënt: Standaard i € 0,50
per maand per cliënt
€ 0,50
per maand per cliënt
€ 0,50
per maand per cliënt
Cliënt: Samenwerken i € 0,80
per maand per cliënt
€ 0,80
per maand per cliënt
€ 0,80
per maand per cliënt
Cliënt: Samenwerken Uitgebreid i € 1,30
per maand per cliënt
€ 1,30
per maand per cliënt
€ 1,30
per maand per cliënt
Extra cliëntgebruikers voor Fiscaal Samenwerken Uitgebreidi €1
per maand per cliëntgebruiker
€1
per maand per cliëntgebruiker
€1
per maand per cliëntgebruiker

Additionele prijzen

Kantoor gebruikers € 11
per maand per extra gebruiker
€ 11
per maand per extra gebruiker
€ 11
per maand per extra gebruiker
Getting started consultancy i € 765,-
eenmalig bedrag
€ 765,-
eenmalig bedrag
€ 765,-
eenmalig bedrag

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Standaard cliënten

Betreft een cliënt waarvoor één of meerdere (voorlopige) aangiftes kan worden gestart binnen het huidige kalenderjaar. Per standaard cliënt bedien je één zakelijke cliënt (onderneming) óf maximaal 3 particuliere cliënten (personen).

Kantoorgebruikers

Deze medewerker van het kantoor heeft toegang tot Exact Online Fiscaal. De medewerker krijgt een account gekoppeld aan zijn/haar naam en eigen emailadres.

P- en W-biljet

Met de standaard biljetten kun je een reguliere aangifte voor een particulier of een zakelijke cliënt (winstaangifte) verzorgen.

Voorlopige aanslag/aangifte

Met deze functionaliteit kun je voorlopige aanslagen/aangiften (VA) aanvragen voor je particuliere of zakelijke cliënten.

Geautomatiseerd middelingsoverzicht

Maak gebruik van het middelingsoverzicht, waarmee automatisch het meest voordelige tijdvak en het te behalen voordeel wordt berekend. De status van een middelingsopgave kun je eenvoudig monitoren.

Toeslagen

Vraag een van de verschillende toeslagen aan, zoals de zorg- en huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag.

Machtigingen

Met de machtigingen functionaliteit coördineer je de aanvraag en status van je doorlopende machtigingen, de VIA, de SBA's én de SBT's. Tevens kan je gebruik maken van diverse manieren om de activatie te verwerken. Met de uitstelregeling beheer je eenvoudig het uitstel voor je cliënten. Je hebt hiervoor een eigen PKI overheidscertificaat nodig.

Uitstelregeling

Met de uitstrelregeling kun je eenvoudig het (becon)uitstel voor je cliënten aanvragen en beheren. Je hebt hiervoor een eigen PKI overheidscertificaat nodig.

F-biljet

U heeft altijd toegang om een F-biljet in te dienen.

C- en M- biljetten

Hiermee heb je toegang tot de buitenland specifieke C- en M- biljetten.

Vermogensvergelijking

Splits het vermogensverloop van je cliënt binnen het jaar uit en krijg inzicht in het verschil tussen bijv. de begin- en eindstand van het box-3 vermogen of de eigen woning.

Inkomensverloop

Genereer binnen de inkomstenbelasting een apart verloop waarin voor de verschillende onderdelen 3 jaren naast elkaar kunnen worden gezet.

Aangiften vennootschapsbelasting (incl. fiscale eenheid)

Hiermee dien je vennootschapsbelasting aangiften in (inclusief aangiften voor een fiscale eenheid). Het C-biljet komt beschikbaar vanaf Plus.

Voorlopige aanslag en uitstelregeling

Met deze functionaliteit kun je voorlopige aanslagen/aangiften vennootschapsbelasting aanvragen. Met onze uitstelregeling vraag je eenvoudig uitstel aan, individueel of in bulk. De status van de aangifte, uitstel en inleverdatum is eenvoudig te monitoren via het uitsteloverzicht.

Aangifte dividendbelasting

Werk aangiften dividendbelasting uit zodat je alle aangiften overzichtelijk en compleet bij elkaar hebt en verstuur deze digitaal naar de Belastingdienst.

Aangiften omzetbelasting incl. ICP en suppletie

Aangifte omzetbelasting incl. ICP en suppleties voor je cliënten. Beschikbaar voor alle tijdvakken.

VIES check op btw-nummers

Valideer de btw-nummers door middel van de EU VIES check.

Omzetbelasting jaaroverzicht

Functionaliteit waarbij in de aangifte omzetbelasting ieder(e) kwartaal/maand de totalen uit de administratie ingevuld kunnen worden waarbij de applicatie de aangiftes uit voor voorgaande kwartalen/maanden uit de totaalbedragen filtert. Zo filtert de applicatie de kwartaal/maand-aangifte uit de administratietotalen op basis van de voorgaande aangiftes.

Aangiftes schenk- en erfbelasting incl. vruchtgebruik & vrijstellingsberekeningen

Stel aangiftes schenk- en/of erfbelasting op en dien deze digitaal in. Het tarief geldt per ingediende aangifte.

Kantoorinrichting

Om efficiënt rapportageprocessen te organiseren is het nodig om op kantoorniveau templates en kantoorteksten of -formules te definiëren, zodat je op cliëntniveau alleen nog de hoogst noodzakelijke cliëntspecifieke onderdelen hoeft aan te passen. Je hebt hiervoor een eigen PKI overheidscertificaat nodig.

Elektronische verzending & rapportage

Opgestelde aangiften worden digitaal ingediend. De rapportages zijn inzichtelijk, te downloaden en te printen. Je hebt hiervoor een eigen PKI overheidscertificaat nodig.

Intern samenwerken

Multi disciplinair samenwerken met collega's door interne aantekeningen voor elkaar te maken, hierop te reageren en review punten kunnen markeren als afgerond. Aantekeningen met een deadline toewijzen aan collega's is mogelijk, zodat afhandeling wordt bewaakt. Daarnaast biedt intern samenwerken de mogelijkheid om documenten op te nemen bij een dienst (opgave) van een cliënt. Zo heb je alle bewijsvoering bij elkaar, de opgave incl. de brondocumenten, aantekeningen en reviewpunten.

Werkvoorraad

Met de werkvooraad heb je al je onderhanden opgaven en aangiften bij elkaar. Uniek per medewerker in te richten.

Planningsoverzicht

Met de planningstool genereer je aangiften voor je cliënten en je medewerkers om de werkvoorraad te plannen.

Controles en crosschecks

Diverse extra controles en crosschecks worden geactiveerd waarmee geautomatiseerd foutmarges worden verkleind en extra controles plaatsvinden zoals een crosscheck op de verwachte omzet op basis van reeds ingediende aangiften omzetbelasting.

Cliëntoverstijgende (query) analyse van opgaven

Met deze tool kun je cliëntoverstijgend op basis van te selecteren variabelen query's (zoekopdrachten) opstellen over fiscale opgaves heen. Hiermee kun je fiscale data selecteren en bijvoorbeeld gebruiken voor advies of analyse buiten onze applicatie.

Cliëntoverstijgende (query) analyse van opgaven

Cliëntoverstijgende (query) resultaten zijn ook te exporteren. Met deze functionaliteit bestaat de mogelijkheid om meer kolommen in een keer toe te voegen. Hiermee kun je met minder query's hetzelfde resultaat bereiken.

Vrije velden

Krijg de mogelijkheid om zelf vrije velden toe te kunnen voegen aan bijv. de cliëntdetailpagina en de aangiftedetailpagina. Vrije velden op de algemene sheet van de cliëntpagina kun je op organisatieniveau verplicht stellen voor je gebruikers.

Cliëntoverstijgende analyses

Met deze tool kun je cliëntoverstijgend op basis van zelf te selecteren variabelen uit de aangifte query's (zoekopdrachten) opstellen. Hiermee kun je fiscale data selecteren en bijvoorbeeld gebruiken voor analyse of verder advies.

Fiscale data API

Koppel rechtstreeks met Exact Online Fiscaal en haal fiscale data uit de aangiften IB en VPB op (inclusief de berekende velden). Met deze API-koppeling kan in eigen beheer gespecificeerd en gestructureerd fiscale data worden opgehaald om te gebruiken voor interne analyse, inzichten en advies(dashboards).

Apps koppelen

Stel een koppeling in met niet Exact Online producten zoals een financiële-, portaal- of documentkoppeling.

Fiscale data API

Koppel rechtstreeks met Exact Online Fiscaal en haal fiscale data uit de aangifte incl. berekenden velden op. Met deze API-koppeling kan in eigen beheer fiscale data worden opgehaald om te gebruiken voor bijv. analyse en advies.

Cliënt: Standaard

Een cliënt waarvoor één of meerdere (voorlopige) aangiftes kan worden gestart binnen het huidige kalenderjaar. Per standaard cliënt bedien je één zakelijke cliënt (onderneming) óf maximaal 3 particuliere cliënten (personen).

Meer over de cliënttypes

Cliënt: Samenwerken

Een standaard cliënt, plus mogelijkheden voor digitale samenwerking zoals het online goedkeuren van aangiftes door de cliënt en het delen van inzichten. Per standaard cliënt bedien je één zakelijke cliënt (onderneming), óf maximaal 3 particuliere cliënten (personen).

Meer over de cliënttypes

Cliënt: Samenwerken Uitgebreid

Een standaard cliënt, plus uitgebreide mogelijkheden voor digitale samenwerking. Een klantportaal (inclusief 1 clientgebruiker) in eigen huisstijl, met permanente toegang voor de cliënt: online goedkeuren van jaarrekeningen door de cliënt, het delen van documenten, inzichten en prepare-by-clientvragen. Per standaard cliënt bedien je één zakelijke cliënt (onderneming), óf maximaal 3 particuliere cliënten (personen).

Meer over de cliënttypes

Extra cliëntgebruikers voor Fiscaal Samenwerken Uitgebreid

Geeft een extra gebruiker namens een cliënt toegang tot het cliëntportaal. Hiermee koppel je bijvoorbeeld verschillende contactpersonen aan een onderneming.

Getting started consultancy

Onze consultants begeleiden je zodat je goed en snel aan de slag kunt met Exact Online Fiscaal. Betreft een consult van 6 uur.

Wil je meer weten over Exact Online Fiscaal?

F.A.Q.

Heb je vragen over onze pakketten en/of specifieke functionaliteiten van Exact?
Onze lijst met veelgestelde vragen helpt je op weg!

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig over fiscale software om aan de slag te kunnen gaan. Exact Online Fiscaal is zo ontwikkeld dat het makkelijk in gebruik is. We bieden ook diverse gratis trainingen en video’s aan om nog sneller van start te kunnen. Daarnaast hebben we een support community waar je altijd terecht kunt met vragen.

Er zijn door Exact strikte maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. Alle data uit de administraties in Exact Online wordt opgeslagen in een datacenter dat wordt beheerd door Amazon web Services in Ierland. Buiten het eigen gebruik heeft niemand ook maar iets te maken met jouw administraties. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat - buiten een zeer beperkt aantal systeembeheerders, die daarvoor hoog gecertificeerd zijn - niemand anders bij jouw gegevens kan komen. Alles wordt versleuteld opgeslagen, zelfs bij het maken van noodback-ups komt er geen mens aan te pas. Daarnaast zijn alle Exact Online oplossingen beveiligd met tweestapsverificatie.

Vaak is een migratie een goed moment om met een schone inrichting te beginnen en standaardisatie toe te passen. In Fiscaal Gemak kunnen verscheidene gegevens worden geïmporteerd of via een koppeling worden gesynchroniseerd. Hierbij kan worden gedacht aan fiscale of financiële gegevens, maar ook aan portaal-, document- of CRM-gegevens. Meer gemak biedt de mogelijkheid tot het direct importeren van cijfers uit uw boekhouding zonder downloaden van bestanden (uit bijv. Exact Online Boekhouden of Boekhoud Gemak). Fiscaal Gemak ondersteunt o.a. een zgn. XBRL- en een CAAG-import (vanuit Audition). De XBRL-import kunt u gebruiken voor het importeren van aangiftes van andere aangiftesoftware. Vanuit andere pakketten zijn er ook import/export mogelijkheden op basis van CSV/Excel files, zoals cliënten.

Het gebruik en ook de inrichting van de fiscale applicatie is zo eenvoudig als mogelijk opgezet. Wanneer je voor het eerst inlogt kom je op het persoonlijke Dashboard terecht vanuit waar je links het Menu altijd in beeld hebt. Vanuit dit menu kun je bijvoorbeeld eenvoudig navigeren naar je cliënten en je fiscale opgaven. Via het Menu > Instellingen (tandwiel-icoon) kan de inrichting verder worden gepersonaliseerd waar wenselijk. Voor een succesvolle start met je nieuwe software kan zgn. Getting started consultancy worden afgenomen. 

Ja, je kunt met Exact Online Fiscaal werken via de smartphone, tablet en desktop. Zo kan je altijd en overal aan de slag en heb je 24/7 inzicht in de real-time gegevens.

Na aanschaf heeft uw abonnement een minimale looptijd tot aan 31 december van het eerstvolgende kalenderjaar. Daarna wordt het abonnement jaarlijks automatisch verlengd met 1 kalenderjaar, mits niet is opgezegd. Opzegging dient uiterlijk een maand voor de einddatum (dus uiterlijk op 30 november) plaats te vinden, waarna het abonnement per 31 december eindigt. Er is sprake van maandelijkse facturatie.

Het is mogelijk om de software verder uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld door overgang naar een hogere editie of afname van additionele mogelijkheden op gebied van digitaal samenwerken met je cliënten. Daarnaast bestaan er allerlei apps van onze partners die eenvoudig aan Exact Online Fiscaal gekoppeld kunnen worden.

Er zijn 2 vormen van digitale samenwerking mogelijk:

 1. Samenwerken op een basis wijze waarbij goedkeuren van aangiftes en diverse inzichten worden gedeeld per email
 2. Samenwerken op basis van uitgebreide mogelijkheden zoals goedkeuren van aangiftes, delen van documenten, uitgebreide inzichten en prepare-by-client vragen op basis van een permanent cliëntportaal te voorzien van eigen kantoorlogo en huisstijl.

Het betreft hier een keuze per cliënt(groep). Klik hier voor meer (prijs)informatie hierover.

Met Exact weet je zeker dat je voor een betrouwbare softwareleverancier kiest, waarbij de veiligheid van jouw financiële gegevens centraal staat. Onze producten worden continu verbeterd aan de hand van de laatste digitale ontwikkelingen, gebruikersfeedback en wetgeving. Hierdoor is onze software altijd up-to-date en minimaliseren wij het handmatige invoerwerk, mede omdat er een geïntegreerde totaaloplossing wordt geboden in combinatie met effectieve digitale cliëntsamenwerking. Daarnaast is onze support community 24/7 te bereiken en bieden wij diverse trainingen en events aan, zodat je snel van start kunt gaan.

Behalve Exact Online Fiscaal kunnen kantoren ook Exact Online oplossingen voor Boekhouden, Salaris & HR en Jaarrekening (incl. werkprogramma) worden afgenomen. Op gebied van eigen kantoorbeheer zijn er bovenop Exact Online Boekhouden de optionele modules CRM en Urenregistratie & Facturatie af te nemen. Tezamen bieden we hiermee een totaaloplossing voor kleine tot grote accountants- en administratiekantoren.

Business software

Consultancy, trainingen en support

De juiste ondersteuning om slimme automatisering toe te passen.

NL Select your country