Historische positieve cashflow data

Het percentage van mkb-bedrijven dat die maand een positieve cashflow had. Cashflow wordt berekend als het verschil tussen alle inkomende geldstromen en uitgaande geldstromen in die maand.

Historische positieve cashflow data

mkb
NL Select your country