Over de MKB Monitor

Exact ondersteunt het mkb. We stellen hen in staat onderbouwde beslissingen te nemen, doordat ze altijd en overal kunnen beschikken over kloppende bedrijfsgegevens. Als marktleider in financiële en bedrijfssoftware vertrouwen ruim 675.000 bedrijven op de cijfers van Exact.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid van deze gegevens

De Exact MKB Monitor is gebaseerd op geanonimiseerde data uit actieve, bedrijfsadministraties met een Nederlands Exact Online pakket. Dit geeft een totaal van ruim 340.000 administraties. Individuele dashboards, zoals over specifieke sectoren, kunnen gebaseerd zijn op een lager aantal administraties.

Exact en privacy

De bescherming van de gegevens van klanten staat voorop in alles wat we bij Exact doen. De data die we gebruiken voor de Exact MKB Monitor, worden geanonimiseerd opgehaald uit Exact Online. De data zijn niet terug te leiden naar individuele administraties.

Hoe werkt het?

De dashboards in de Exact MKB Monitor worden via een api opgehaald uit Exact Online. Op de eerste werkdag van iedere maand worden deze data geüpdatet, zodat deze altijd tot op 3 maanden up-to-date is. Deze marge van 3 maanden houden we aan omwille van betrouwbaarheid.

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb)

Het mkb in Nederland omvat alle bedrijven met maximaal 250 werknemers. Dit beslaat 99 procent van alle bedrijven. Het mkb is goed voor zo’n 60% van de totale bedrijvenomzet en biedt werkgelegenheid aan ongeveer 70% van de alle werkenden in Nederland. Niet voor niets wordt het mkb ook wel getypeerd als de motor van de Nederlandse economie.

mkb monitor

Sector dashboards

De sectordashboards zijn gebaseerd op data van deelsegmenten van de totale datapoule. Hierbij definiëren we sectoren volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van de Kamer van Koophandel.

Bouw

De informatie op deze dashboards is gebaseerd op alle bedrijven die actief zijn in Nederland, hun administratie voeren in Exact Online en werkzaam zijn in een van de volgende (sub)sectoren: F Bouwnijverheid: 41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling; 42 Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet); 43 Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.

Handel

De informatie op deze dashboards is gebaseerd op alle bedrijven die actief zijn in Nederland, hun administratie voeren in Exact Online en werkzaam zijn in een van de volgende (sub)sectoren: G Groot- en detailhandel; 45 Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers; 46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen); 47 Detailhandel (niet in auto’s).

Horeca

De informatie op deze dashboards is gebaseerd op alle bedrijven die actief zijn in Nederland, hun administratie voeren in Exact Online en werkzaam zijn in een van de volgende (sub)sectoren: I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking; 55 Logiesverstrekking; 56 Eet- en drinkgelegenheden.

Accountancy

De informatie op deze dashboards is gebaseerd op alle bedrijven die actief zijn in Nederland, hun administratie voeren in Exact Online en werkzaam zijn in een van de volgende (sub)sectoren: M 69.2 Accountancy, belastingadvisering en administratie.

Ontdek de Exact MKB Monitor

NL Select your country