Nieuws

Kleine ondernemers vrezen enorme toename onbetaalde facturen

Delft, 4 mei 2021 – De nood is hoog bij kleine ondernemers. Het aantal facturen dat waarschijnlijk nooit betaald wordt, is bij kleine bedrijven met 5 tot 50 medewerkers sterk toegenomen sinds de uitbraak van het coronavirus. Ging het in 2018 nog om een gemiddelde van 2% van de facturen, gaat het nu om een alarmerende 12%. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse MKB Barometer*, een onderzoek naar trends en ontwikkelingen binnen het mkb in opdracht van softwarebedrijf Exact.

Zorgelijke situatie in de bouwsector

Gemiddeld is het percentage achterstallige facturen in België en Nederland 12%, waarvan het mkb denkt dat ze nooit betaald zullen worden. In totaal gaat het om zo’n 12,9 miljard euro omzet die het mkb niet kan innen. Daarnaast bestaat er een constant gat in de kasstroom van 2,2 miljard euro als gevolg van late betalingen. Met name in de bouwsector is de situatie zeer zorgelijk te noemen, aangezien men verwacht dat maar liefst 20% van de facturen niet betaald gaat worden. Ook in de sector zakelijke dienstverlening zijn de verwachtingen ontzettend slecht; waar 17% van de facturen naar verwachting onbetaald blijven. De sectoren handel en productie staan er iets beter voor, met respectievelijk 13% en 7% aan facturen die naar verwachting nooit worden voldaan.

Achterstallige facturen Onbetaalde facturen
Bouw 11% 20%
Zakelijke diensten 12% 17%
Handel 16% 13%
Productie 12% 7%

Invloed corona

“De uitkomsten van de MKB Barometer laten zien welke verpletterende gevolgen corona heeft op de kleine ondernemer”, stelt Paul Ramakers, CEO van Exact. “Deze crisissituatie is al veel bedrijven fataal geworden, wat vermoedelijk de hoofdreden is van het hoge aantal achterstallige facturen dat waarschijnlijk nooit betaald wordt. Uit de cijfers blijkt bovendien dat accountants opvallend genoeg slechts in 61% van de gevallen real-time inzicht konden geven in openstaande facturen.”

*Het MKB Barometer-onderzoek wordt elke twee jaar uitgevoerd door Pb7, een onafhankelijk IT-onderzoeksbureau. Eind 2020 hebben ze maar liefst 1030 bedrijven in België en Nederland ondervraagd via een web survey.

NL Select your country