Handel

Exact - MKB Barometer 2018 - Handel

Het mkb is de motor van de economie. Wat zijn de prioriteiten, de verwachtingen en de rol van business software hierin? De MKB Barometer geeft antwoorden.

NL Select your country