Online bedrijfssoftware voor architecten en ingenieurs

Of je nu een groot one-stop shop bureau bent, of dat je een kleiner bureau bent dat zich specialiseert in specifieke onderdelen van de keten, het is van belang dat je onderneming gezond blijft. Je wilt immers mooie ontwerpen en projecten opleveren tegen gezonde marges. De software van Exact biedt optimale ondersteuning voor je architecten- of ingenieursbureau.

Onzekere & dynamische markt

Architecten- en ingenieursbureaus opereren vooraan in de keten van de bouw en merken het als eerste als de vraag afneemt en moeten als eerste reageren op marktontwikkelingen. Of het nu gaat om de plotselinge vraaguitval als gevolg van de Coronacrisis, de stagnatie in de vergunningverlening door de stikstofcrisis, gestegen bouwprijzen, of nieuwe wettelijke eisen voor energieneutraal bouwen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen, BENG) – de architect en ingenieur werkt in een onzekere en dynamische omgeving en moet met zijn onderneming continu anticiperen op nieuwe marktontwikkelingen.

Hoe borg je de continuïteit van je bureau?

Het borgen van de continuïteit van een architectenbureau- of ingenieursbureau blijft een uitdaging. Zeker gezien de huidige prijsconcurrentie, de complexiteit van de opdrachten, en het feit dat je als bureau veel tijd en geld moet steken in tenders en prijsvragen om nieuwe projecten binnen te halen. Ook bij gegunde opdrachten ligt het risico op onbetaald werk en budgetoverschrijding altijd op de loer.

Continuïteit waarborg je door te automatiseren en handmatig werk door losse tools en spreadsheets te voorkomen. Je kent het wel. Achteraf constateer je dat er weer teveel kosten en uren in een project zijn gestoken. Met dit vertraagde inzicht riskeer je budgetoverschrijdingen, verloren uren en lagere projectmarges. Dit heeft flinke gevolgen voor je winstmarges. Door deze punten aan te pakken, kan je 5 tot 10 procent meer winst realiseren.

Jouw voordelen met project management software

Makkelijke urenregistratie

Urenverantwoording gaat makkelijker dan ooit; via een app op de smartphone of tablet, maar ook via de laptop. Stuur direct bij dankzij voortgangsrapportages. Zo bedien je klanten nog beter.

Projectbewaking

Werk volgens de branchestandaard en houd het verloop van je budgetten, bestede uren en nog te factureren werkzaamheden in elke fase scherp in de gaten. Met Exact monitor je nauwkeurig en handig de voortgang per project. Je ziet direct hoeveel tijd én geld er per fase is besteed. Zo ben je altijd in control.

Factureer op tijd en correct

Zie direct welke projecttermijnen nog gefactureerd moeten worden. Meerwerkuren kun je desgewenst op regiebasis in rekening brengen.

Direct inzicht in je bedrijf door een geïntegreerde boekhouding

Door de integratie van je urenregistratiesysteem met je boekhouding krijg je in één oogopslag inzicht in je banksaldo’s, inkoop en verkoop. Exact gebruikt data om je waardevolle inzichten te geven. Zo weet je altijd hoe je ervoor staat en waar je actie op moet ondernemen.

Bekijk Exact voor Project Management
Makkelijke urenregistratie
Projectbewaking
Factureer op tijd en correct
Direct inzicht in je bedrijf door een geïntegreerde boekhouding
  • OeverZaaijer architectuur en stedenbouw

KlantverhalenOeverZaaijer architectuur en stedenbouw

Exact maakt de complexiteit van onze projecten grijpbaar en bestuurbaar.

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Doe de keuzehulp en ontdek binnen enkele seconden het juiste pakket voor jouw onderneming.

NL Select your country