Project Management

OeverZaaijer: "Onze projecten zijn nu grijpbaar en bestuurbaar"

OeverZaaijer architectuur en stedenbouw behoort tot de top 10 van architectenbureaus in Nederland. Naast het creëren van mooie ontwerpen is OeverZaaijer ook in staat deze ontwerpen bouwkundig helemaal uit te werken en tot een goed einde te brengen. Daarvoor heeft het bureau zo’n 60 personen (ontwerpers, bouwkundig ingenieurs en ondersteunende staf) in dienst, afhankelijk van de lopende projecten. Het staat daarbij vooral bekend om complexe projecten. Zo is voor Friesland Campina in Amersfoort een oud kantoor van Akzo getransformeerd tot een nieuw kantoor en is in Wageningen een compleet laboratorium neergezet. Of denk aan het nieuwe Hoog Catharijne in Utrecht, waar OeverZaaijer samen met een Amerikaans bureau ontwerp en bouwkundige werkzaamheden verricht. Ook de Endemol studio’s en kantoren naast de ArenA in Amsterdam zijn door OeverZaaijer ontworpen.
Exact maakt de complexiteit van onze projecten grijpbaar en bestuurbaar.

Oude situatie

OeverZaaijer werkte voorheen met Exact AEC voor het projectmanagement, maar dit werkte voor de organisatie nog niet efficiënt genoeg. Ook werd in die tijd de urenadministratie handmatig gedaan door de medewerkers en was er geen centrale informatiebron.

De oplossing

PSA werd in een eerste afgebakende implementatie operationeel gemaakt voor basis CRM, digitale urenadministratie, projectmanagement en projectenadministratie. En dit alles werd geïntegreerd met de bestaande financiële administratie in Exact Globe.

De verbetering

  • De complexiteit van de organisatie wordt nu veel beter ondersteund.
  • Door de automatisering werken mensen sneller en gemakkelijker, onder andere als het gaat om urenadministratie.
  • De echte winst zit hem in het werken vanuit één geïntegreerde omgeving, met één versie van de waarheid.
  • Daardoor kan de organisatie ook veel sneller en beter documenteren naar de opdrachtgevers.
NL Select your country