Exact Online

Relatie classificaties: nu meerdere hoofdclassificaties mogelijk!

Wanneer u erg veel relaties in Exact Online heeft staan, is het raadzaam om uw relaties te classificeren, zodat u een beter overzicht heeft.

Tot voorkort was er maar één classificatiesoort mogelijk, waar u verschillende subclassificaties onder kon hangen. Inmiddels kunt u acht hoofdclassificaties aanmaken, welke u alle acht weer kunt onderverdelen in (een onbeperkt aantal) subclassificaties.

Deze classificaties kunt u aanmaken in uw stamgegevens via.

Door op een classificatie te klikken, kunt u de omschrijving wijzigen en subclassificaties toevoegen.

Wanneer u hiermee klaar bent, kiest u voor ‘Bewaren’. In onderstaand voorbeeld ziet u dat de omschrijving van de eerste twee classificaties is gewijzigd. Uiteraard kunt u alle acht classificaties op deze manier inrichten.

Wanneer alle classificaties correct zijn ingericht, kunt u deze aan uw relaties koppelen. U gaat hiervoor naar (of natuurlijk , en klikt op de naam van de relatie om de relatiekaart te openen. Vervolgens kiest u voor ‘Bewerken’. U kunt nu helemaal naar beneden scrollen, tot aan het kopje ‘Classification’. Als het goed is ziet u hier nu alleen de classificaties staan, waaronder u een subclassificatie heeft gehangen. De betreffende subclassificatie voor deze relatie kunt u hier selecteren.

Als u hier geen classificatie(s) heeft staan, kan het óf zijn dat er geen subclassificaties onder hangen, óf u dient dit veld nog toe te voegen via het gereedschaps-icoon (Aanpassen) rechts bovenin.

Nadat alle betreffende relaties voorzien zijn van een classificatie, is het mogelijk om bij het zoeken van uw relaties op classificatie te filteren. U gaat hiervoor bijvoorbeeld naar . Hier kunt u rechts bovenin op het gereedschaps-icoon, en vervolgens op ‘Aanpassen’, klikken. Onder het tabblad ‘Filters’ kunt u het vakje voor ‘Relatieclassificaties’ aanvinken om alle classificaties te selecteren. Hierna kiest u voor ‘Bewaren’. U kunt nu in het veld van de betreffende classificatie de juiste subclassificatie selecteren en ‘Actualiseren’.

In onderstaand voorbeeld ziet u uitsluitend de relaties die aan de subclassificatie ‘Landbouw’ gekoppeld zijn.

Dit overzicht kunt u eventueel afdrukken of exporteren naar Excel (tevens via het gereedschaps-icoon). Op deze manier hopen we u een handvat te bieden om een beter onderscheid te kunnen maken in uw relaties.

NL Select your country