Exact Online

Inkopen met Exact Online voor Handel of Productie

De meest voor de hand liggende manier om een bestelling te maken is handmatig: open het bestelscherm, kies een leverancier en vul de artikelen en aantallen in. Dat kan veel slimmer in Exact Online. Drie methoden om het inkopen te automatiseren zijn voorhanden: opportunistisch, met bestelniveaus en met MRP.

Opportunistisch inkopen

Voor artikelen die we nodig hebben om aan een vraag te voldoen en die we beslist niet op voorraad willen houden kopen we opportunistisch in: Telkens wanneer er vraag is (een order van een klant of een werkorder voor de productie) maken we een gekoppelde bestelling aan. Bij een handelsartikel noemen we dat Orderinkoop, en bij een productiemateriaal Inkopen vanuit de werkorder.

Het voordeel van opportunistisch inkopen is dat we niet voorraadhoudend zijn, wat ons werkkapitaal bespaart. Het nadeel van opportunistisch inkopen is dat we niet optimaal profiteren van kwantumkorting bij de leverancier, en dat we nooit wat op voorraad hebben. Opportunistisch inkopen wordt ondersteund in alle edities van Exact voor Handel en Exact voor Productie.

Werken met bestelniveaus

Wanneer er sprake is van regelmatige vraag naar hetzelfde artikel dan kunnen we voordeel hebben van het houden van voorraad. Niet alleen betekent dat, dat we meestal onmiddellijk aan de vraag kunnen voldoen, maar ook dat we beter kunnen profiteren van kwantumkorting bij de leverancier of de optimale seriegrootte in productie. Telkens wanneer de verwachte voorraad daalt tot het bestelniveau maken we een bestelling of werkorder aan zodat we nooit misgrijpen.

Het voordeel van inkopen of produceren met bestelniveaus is dat we snel aan de vraag (verkooporder, werkorder) kunnen voldoen, en dat we een optimale inkoopprijs gebruiken. Het nadeel van inkopen met bestelniveaus is dat de verwachte voorraad gebaseerd is op vroege en late behoeftes: er kan gegronde reden zijn om een deel van de bestellingen of werkorders uit te stellen tot een nader tijdstip. Toch wordt er één bestelling voorgesteld. Inkopen of produceren met een bestelniveau wordt ondersteund in alle edities van Exact voor Handel en Exact voor Productie. 

Werken met MRP

Wanneer er sprake is van regelmatige vraag naar hetzelfde artikel en we willen tegelijkertijd onnodige voorraad voorkomen dan gebruiken we Material Requirements Planning, of kortweg MRP. Dat betekent dat we meestal onmiddellijk aan de vraag kunnen voldoen, dat we kunnen profiteren van kwantumkorting bij de leverancier of de optimale seriegrootte in productie, en dat we onze bestellingen of werkorders eens per week of eens per maand plannen.

Het voordeel van inkopen of produceren met MRP is dat we snel aan de vraag (verkooporder, werkorder) kunnen voldoen, dat we een optimale inkoopprijs gebruiken, én dat we de voorraden beperkt houden. Inkopen of produceren met MRP wordt alleen ondersteund in de Premium edities van Exact voor Handel en Exact voor Productie.

Meer informatie bij pieter.hamans@exact.com

Author image
Pieter Hamans

Pieter heeft meer dan 20 jaar ervaring met alle productieoplossingen van Exact wereldwijd. Bij Exact is hij verantwoordelijk voor de vertaling van klantbehoeften in onderwerpen voor de ontwikkelafdeling.

NL Select your country