Productie

Hoe kunnen productiebedrijven hun doorlooptijden verkorten?

Doorlooptijd verkorten

Om concurrerend te blijven, focussen productiebedrijven tegenwoordig vaak op kostenreductie en het verkorten van de doorlooptijd. Als het gaat om de literatuur over dit onderwerp, dan blijft “The Goal” door Eliyahu Goldratt nog steeds een van mijn favorieten. Dit boek is al bijna 30 jaar geleden geschreven, maar het verhaal is nu nog net zo relevant als toen.

Het boek schetst de worsteling van een fabrieksmanager. Hij wil zijn kosten verlagen en efficiëntie vergroten. Dit terwijl zijn fabriek steeds meer geld verliest. Uiteindelijk redt hij de fabriek (en ook nog eens zijn huwelijk) omdat hij inziet welke knelpunten het resultaat van de fabriek beperken. Door het resultaat te optimaliseren, de omvang van de batches te verkleinen en de goederenstroom aan te passen, weet de held van het verhaal zijn doorlooptijden drastisch te verkorten. De ‘theory of constraints’ die Goldratt bespreekt in zijn boek is misschien niet meer zo trendy, maar de principes van de moderne lean methode zijn overal in het boek terug te vinden.

Doorlooptijden gaan niet alleen over de productievloer

Wij merken dat veel van de hedendaagse productiebedrijven nog steeds focussen op het verkorten van operationele doorlooptijden. Maar wij zien regelmatig dat echte voordelen te behalen zijn door te kijken naar de volledige doorlooptijd. Het kan namelijk een enorme impact hebben om ook goed te kijken naar de doorlooptijden van administratieve processen en de planning. In plaats van alleen maar te concentreren op de optimalisatie van machines.

Kantoorwerk wordt vaak vergeten

Rajan Suri verdiepte zich in de volledige doorlooptijden. Hij zag dat meer dan de helft van de totale tijd wordt besteed aan kantooractiviteiten zoals offertes uitbrengen en orderverwerking (zie: “Beyond Lean: It’s About Time!” by R. Suri, 2011). Hij liet ook zien dat deze processen voor meer dan 25% bijdragen aan de totale productiekosten.

Geïntegreerde softwareoplossingen kunnen deze bedrijfsprocessen managen en stroomlijnen. Ze maken processen simpeler: verzoeken voor offertes, informatiemanagement en registratie van productkwaliteit. En als ze worden gekoppeld aan een workflow systeem voor efficiënte uitvoering, dan kunnen doorlooptijden enorm verlaagd worden.

Vergelijk tijd ‘op de band’ met de volledige doorlooptijd

Bedrijven hebben ook de neiging om te focussen op het verkorten van de verwerkingstijd op de lopende band zelf. Maar de volledige doorlooptijd van de productie bestaat ook uit planning, wachten, in de rij staan etc. Die focus levert daarom niet de resultaten op die ze verwachten.

Door de tijd op de band (per product) te delen door de wachttijden, is het mogelijk een factor te berekenen die uitdrukt hoe snel een product door de fabriek ‘stroomt’. Als je dit beschikbaar hebt in je ERP systeem, kan het je enorm helpen in het aanwijzen van buitenproportionele wachttijden. Dit kan bijvoorbeeld via een dashboard of een ander rapportagesysteem.

Een van onze klanten analyseerde laatst hun productievloer. Zij ontdekten dat het resultaat van de hierboven beschreven factor inderdaad erg laag was. In plaats van aandacht te besteden aan het sneller maken van de machines, legden zij de nadruk op het verkorten van de wachttijden. Hierdoor verbeterde de factor snel. Met kleinere batches en betere capaciteitsplanning om orders van de werkvloer af te houden, kon het bedrijf de producten veel sneller door de fabriek laten stromen. Door te kijken naar het gehele plaatje, konden zij hun doorlooptijd verkorten. Precies wat ze wilden.

Je doel bereiken

Ook nu is het boek van Goldratt nog steeds even relevant. Een grondig onderzoek naar de processen die uw totale doorlooptijd beïnvloeden, kan u nog steeds een flink voordeel opleveren. Het is belangrijk om daarbij verder te kijken dan de productievloer. Want iedere schakel in de keten heeft effect op de doorlooptijd van je product. Benieuwd hoe Exact je daarmee kan helpen?

Ontdek Exact voor Productie

NL Select your country