Product nieuws

Nieuwe mogelijkheden binnen Expense Management

NIeuwe mogelijkheden binnen Expense Management

Bij Exact zijn we continu aan het innoveren om ondernemingen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, zodat zij grip houden op hun cijfers en de juiste beslissingen nemen. Tijdens de Winter’21 Release zijn de nieuw doorgevoerde innovaties binnen de verschillende oplossingen gepresenteerd. Ontdek welke innovaties binnen Expense Management zijn doorgevoerd. 

Indienen van declaraties nog eenvoudiger

We hebben het indienen van declaraties via de app nog eenvoudiger gemaakt. Met behulp van optische tekenherkenning en machine learning technieken wordt nu de datum, btw en het bedrag van de declaratie automatisch toegevoegd aan de onkostendeclaratie. Dit maakt het gebruik van de app nog makkelijker. 

 

Business software
Business software

Een verbeterd goedkeuringsproces

Momenteel worden declaraties op rapportniveau goedgekeurd. Dit betekent dat als er zelfs maar één declaratie niet correct is, het hele rapport met alle declaraties wordt teruggestuurd naar de aanvrager. Dit werkt natuurlijk vertragend. In de Winter’21 Release hebben we dit proces verbeterd. Degene die aanvragen goedkeurt, kan op individueel niveau een declaratie goed- of afkeuren. Alleen de declaratie die niet is goedgekeurd, gaat terug naar de aanvrager. En alle goedgekeurde declaraties gaan verder het proces in.   

Goedkeuringsproces

Alle taken, rapporten, meldingen en uitgaven in één overzicht

Heb jij als gebruiker toegang tot meerdere bedrijfaccounts? In deze laatste release hebben we een gebruikersdashboard toegevoegd voor declaranten, fiatteurs en exporteurs. Zo zie je vanaf nu al je openstaande taken, rapportages, meldingen en uitgaven in één overzicht zien.  

Rapporten

Om een beter overzicht krijgen van alle relevante activiteiten in de webportal, hebben we daarnaast ook een notificaties-inbox toegevoegd.  

Notificaties-inbox

Migratie van Chargebee naar Synergy

Tot slot is Chargebee vervangen door Synergy als ons abonnementsbeheer- en facturatiesysteem. Vanuit gebruikersperspectief is de grootste verandering dat klant- en factuurgegevens niet meer vanuit de portal kunnen worden bewerkt, maar via Synergy aangepast moeten worden.  

Ontdek welke innovaties er verder zijn doorgevoerd binnen de Winter’21 Release. 

NL Select your country