Product nieuws

Benchmarking in Exact Online nu beschikbaar

Met Exact Online kunnen ondernemers nu benchmarken: kijken hoe ze ervoor staan ten opzichte van hun concurrentie of eigen doelstellingen. En accountants creëren via benchmarks advieskansen om hun klanten beter te bedienen. Benchmarkspecialist Bram vertelt je meer over de nieuwe functie.

Vroeger was je aangewezen op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor periodieke en algemene gegevens als vergelijkingsmateriaal. Nu biedt Exact je zeer actuele en specifiekere kengetallen om te monitoren je (klanten) ervoor staan.

Krachtig vergelijkingsmiddel

Hoe werkt dat dan? Exact Online heeft een nieuwe dashboard widget voor benchmarking. Deze laat, naast de gebruikelijke ratio’s op basis van de specifieke bedrijfsgegevens, nu ook de ratio zien van bedrijven uit dezelfde (sub)sector en grootte. Of op basis van alle drie, dat is aan jou. Met dit krachtige middel krijg je informatie om de concurrentiepositie (van je klanten) te verbeteren.

Standaardisatie

Voorwaarde om ratio’s zoals solvabiliteit, omloopsnelheid, quick ratio, current ratio goed te vergelijken is dat gegevens in Exact Online zijn gestandaardiseerd. Daardoor vergelijk je appels met appels. Standaardiseren gebeurt op basis van het ReferentieGrootboekSchema (RGS).

Robot

Wil je gegevens vergelijken, dan nummer je grootboekrekeningen om naar RGS. Een lastige klus zou je denken. Niets is minder waar, dankzij de zelflerende robot die deze koppeling uitvoert. Nu al gaat de matching van 85 tot 90% van de rekeningen in één keer goed via de functie ‘RGS Suggesties’. Hiermee leg je de basis om te sturen via data in plaats van op je gevoel. Het mooie is dat je geen extra software of diensten hoeft aan te schaffen.

Exact mkb monitor

Waar het CBS eens in de zoveel tijd onderzoek doet binnen het mkb, zijn actuele gegevens voor jou continu beschikbaar. We vergelijken deze nu met de actuele administraties van meer dan 340.000 bedrijven in ons systeem, die daarmee 20% van het mkb representeren. Zowel de details van de data, als de snelheid en de steekproefgrootte zijn daarmee heel accuraat. Als voorproefje hebben we de Exact mkb monitor uitgebracht, die als zeer betrouwbare graadmeter wordt gebruikt door onder andere journalisten. Het spreekt voor zich dat de informatie is geanonimiseerd en geaggregeerd, waardoor gegevens nooit zijn te herleiden naar een specifiek bedrijf.

Datawetenschapper van jouw bedrijf

Met de introductie van het benchmark dashboard neemt Exact een nieuwe stap richting de ambitie om uit te groeien tot data scientist van het mkb.

Author image
Bram Streefkerk

Bram is Solution Marketeer voor de industry solutions van Exact. In die rol is hij verantwoordelijk voor het vermarkten van de handels- en productiesoftware van Exact. Daarbij ondersteunt hij sales, marketing en resellers. Bram heeft ruim 20 jaar ervaring met e-commerce en ERP voor handels- en productiebedrijven in het mkb. 

NL Select your country