Ondernemen

De toekomst van financiële rapportage - SBR en RGS

Bedrijven zijn verplicht om allerlei financiële informatie aan te leveren bij instanties als de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel. Om dit proces te vereenvoudigen is de Nederlandse overheid ruim 10 jaar geleden gestart met het ontwikkelen van een programma om verplichte financiële informatie op een elektronische manier aan te kunnen leveren via Standard Business Reporting (SBR). Wat is SBR precies, wat houdt Referentie Grootboekschema (RGS) in en wat is het voordeel van SBR?

Wat is SBR?

SBR is een standaard waarmee bedrijven hun rapportages elektronisch kunnen sturen naar verschillende ontvangers. Het kan hierbij gaan om verschillende vormen van belastingaangiften, opgaven van statistieken (CBS), jaarrekeningen en kredietrapportages. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet een bedrijf zijn administratie inrichten volgens SBR. De onderliggende techniek is XBRL (eXtensible Business Reporting Language), en dat is weer een vorm van XML.

Geschiedenis van SBR

In 2004 is de Nederlandse overheid het Dutch Taxonomy Project (NTP) begonnen. In 2008 is dit initiatief ook aangenomen door de Australische overheid en heeft het een meer internationale naam gekregen: Standard Business Reporting. Het doel van dit project was ondernemers een platform te bieden om financiële gegevens elektronisch aan te leveren bij overheidsinstanties en banken.

Voordelen van SBR

Het grote voordeel van SBR is dat standaard bedrijfsrapportages snel en eenvoudig aangeleverd kunnen worden. Een bedrijf moet de administratie eenmalig als SBR inrichten, maar daarna zal het bedrijf alleen maar tijd besparen. Doordat de administratie het bronbestand is, kan er met één druk op de knop een rapportage opgesteld worden en digitaal naar verschillende partijen worden verzonden. Ondernemers en/of tussenpersonen hebben zo minder werk aan het opstellen en aanleveren van verschillende rapportages. Dit kan bedrijven dus een flinke tijds- en (dus ook) kostenbesparing opleveren.

Toekomst van SBR

De organisatie die verantwoordelijk is voor het SBR-programma heeft in 2014 een roadmap opgesteld. Hierin wordt duidelijk welke activiteiten tot en met 2020 nog moeten gebeuren om van SBR een succes te maken. Zo is het de bedoeling dat de Belastingdienst in 2017-2018 volledig digitaal werkt en dat ook het indienen van jaarrekeningen en kredietverstrekkingen uitsluitend nog digitaal verloopt.

Naast de overheid zijn diverse andere partijen en marktsectoren bezig met SBR (bijvoorbeeld in het onderwijs). Ook de drie grote banken in Nederland doen mee en hebben zich verenigd in het Financiële Rapportage Coöperatief (FRC). Meer informatie over wat zij doen op het gebied van SBR vind je via www.sbrbanken.nl.

SBR in andere landen?

Nederland is een koploper als het gaat om het standaardiseren van financiële rapportages. Maar zoals eerder genoemd volgt Australië op korte afstand. De organisatie die zich bezighoudt met SBR is druk aan het lobbyen om met SBR in de rest van Europa / de wereld voet aan de grond te krijgen. Er is hier immers al een hoop voorwerk gedaan waar de rest van de wereld gebruik van kan maken. Daarnaast zou het vervelend zijn als de rest van de wereld een andere koers zou gaan varen. Dat zou namelijk een hoop van het werk irrelevant maken. Zonde van alle effort dus.

XBLR, zoals gezegd de onderliggende techniek waar SBR gebruik van maakt, wordt wel al jaren in veel landen gebruikt. SBR is een volgende logische stap om het leven van ondernemers makkelijker te maken. Steeds meer overheden herkennen dit ook. Op de XBRL International Conference worden sessies over SBR dan ook steevast druk bezocht.

Referentie Grootboekschema (RGS)

Een belangrijke ontwikkeling rondom SBR is het Referentie Grootboekschema (RGS). RGS is een uniform grootboekrekeningschema dat als doel heeft het rapporteren vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. Dit kunnen interne rapportages zijn, maar vooral ook rapportages naar buiten toe (overheden, banken). Door middel van verwijzingen (‘mappings’) kan het schema dat een organisatie gebruikt, gekoppeld worden aan het RGS. Doordat deze rekeningnummers uniform op dezelfde manier gebruikt worden, is een rapportage op basis van RGS ook voor partijen buiten de organisatie leesbaar. In feite vormt RGS de brug tussen de verschillende grootboekindelingen die je kunt tegenkomen in interne administraties en de Nederlandse Taxonomie (NT) en Banken Taxonomie (BT).

Geschiedenis van RGS

Het idee voor een RGS is eind 2011 in Nederland ontstaan naar aanleiding van een discussie tussen enkele belanghebbenden, zoals de Belastingdienst, KvK en enkele overheidsinstanties (o.a. CBS). Gedurende 2012 is dit idee verder uitgewerkt door experts vanuit de private en publieke sector. Op 27 mei 2014 is door de organisatie de eerste versie van het Referentie Grootboekschema (RGS 1.0) gepresenteerd aan een aantal stakeholders vanuit het bedrijfsleven en de overheid. De huidige versie is RGS 1.1. Het RGS is overigens gebaseerd op de 5 meest gebruikte grootboekrekeningschema’s: Caseware Financials, Unit4 Audition, PM Report, Deloitte en de eerste taxonomie van 10 jaar geleden.

Voordelen van RGS

Een van de uitgangspunten bij het ontwikkelen was dat het RGS niet dwingend opgelegd zou worden voor gebruik binnen de administratie; enkel en alleen om een afspiegeling te geven van die administratie op basis van dit gestandaardiseerde rapportage model. Het voordeel is dat interne en externe rapportages veel efficiënter opgesteld en dus sneller aangeleverd kunnen worden. Zeker in combinatie met SBR (Standard Business Reporting) kan het gebruik van RGS een organisatie aanzienlijke efficiëntieverbeteringen opleveren als het gaat om het opstellen en aanleveren van rapportages aan interne of externe partijen.

RGS in andere landen?

Momenteel wordt er nog steeds gesleuteld aan de Nederlandse versie van RGS. De ambitie voor de ontwikkeling van een Engelstalige versie bestaat ook, maar een planning is er nog niet. In Nederland is RGS geen wettelijke vereiste voor het onderhouden van de administratie. In België is dit wel het geval. Er is niet hetzelfde schema zoals we dat in Nederland kennen van RGS, maar er is wel degelijk sprake van een standaard rekeningschema dat ook verplicht gebruikt moet worden voor de eigen administratie.

Check welk voordeel SBR jouw bedrijf op kan leveren

Hoe dan ook, het gebruik van SBR – inclusief RGS - kan een grote tijds-/kostenbesparing voor je bedrijf betekenen. Want met SBR kun je je financiële rapportages veel sneller opstellen en aanleveren. Het is echter wel belangrijk dat de leverancier van je bedrijfssoftware SBR ondersteunt. Je kunt dit controleren via www.sbrsoftwarecheck.nl. Daarnaast heb je een ‘PKIoverheid services certificaat’ nodig om rapportages via Digipoort aan te kunnen leveren aan de overheid. Het is de moeite waard om deze zaken te checken en te onderzoeken welk voordeel SBR jouw bedrijf op kan leveren.


Ontdek Exact voor Finance

NL Select your country