Ondernemen

De fundering voor een gezonde bouwsector

Met trots kan ik aankondigen dat Exact bouw7 heeft overgenomen. Dat is een leverancier van cloudsoftware voor kleinere bouwbedrijven. Exact wil de bouwsector helpen om winstgevender te worden en beter bestand te zijn tegen economische tegenwind. Ik ben ervan overtuigd dat bouw7 en Exact een solide basis vormen voor bouwbedrijven. Dit is waarom:

Slimmer werken

De bouwsector is de op twee na grootste van Nederland en groeit hard (in 2018 met 12%, aldus het: SRA Branches InZicht 2019). De winstgevendheid nam nog meer toe: van 25,6 naar 30%. De vraag naar bouwprojecten is echter groter dan de branche aankan. Daarom is het des te belangrijker om slimmer te gaan werken. 

Faalkosten beperken

Een belangrijke stap om processen efficiënter te maken is te investeren in automatisering. Bouwbedrijven lopen daarbij achter op bedrijven in andere sectoren. Velen gebruiken nog steeds bestaande systemen op locatie met beperkte functies en integratiemogelijkheden. Dit maakt het moeilijk om data analyse te maken en de faalkosten te beperken tijdens een toekomstige economische vertraging. In onze dertig jaar ervaring met de sector zien we bij Exact veel mogelijkheden om bouwbedrijven te ondersteunen met innovatieve cloud software. We hebben al 3.700 bouwbedrijven als klant die Exact gebruiken voor hun boekhouding. 

Perfect moment

bouw7 is al te koppelen met de boekhoudoplossingen van Exact. Samen bieden zij inzicht in projecten, planning, budgetten en de algehele financiële situatie. In de huidige economische opleving van de sector in Nederland kunnen systeemveranderingen minder urgent lijken. Maar nu is eigenlijk het perfecte moment om de interne processen te stroomlijnen en zich voor te bereiden op de toekomst. De branchevereniging Bouwend Nederland is het daarmee eens. 

Werklast verlichten

De branche staat voor grote uitdagingen zoals verduurzaming van de woningvoorraad. Als je een duidelijk beeld hebt van waar je staat als bouwbedrijf, kun je je behoeden voor onzekerheid en beter reageren op uitdagingen zoals duurzaam bouwen en personeelstekort. Door een goede planning en duidelijk inzicht in de projectstatus kan je je medewerkers efficiënter inzetten en de werklast verlichten. Dit betekent hogere winstmarges, minder miscommunicatie en minder vermijdbare onverwachte kosten. Een helder en voortdurend beeld van de financiële gezondheid is een solide basis voor het opvangen van economische recessies en het voorkomen van hoge werkloosheid. Wij investeren in software voor de bouwsector om samen te werken aan een duurzame stabiliteit voor de bouwsector.

NL Select your country