Ondernemen

Het urencriterium: wanneer voldoe je hieraan?

urencriterium
De Nederlandse overheid wil het zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Daarom zijn er speciale belastingvoordelen voor zzp’ers en kleine ondernemers in het leven geroepen, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de meewerkaftrek. Dit maakt het financieel aantrekkelijker om een eigen bedrijf te starten. Om te voorkomen dat mensen misbruik maken van deze belastingvoordelen, heeft de Belastingdienst het urencriterium ingevoerd. In dit artikel leggen we je uit wat dit urencriterium precies inhoudt.

Wat is het urencriterium?

Het urencriterium is dus het aantal uren dat je op jaarbasis moet besteden aan je bedrijf om in aanmerking te komen voor fiscale aftrekposten. Dit aantal is door de Belastingdienst vastgesteld op 1225 uur. Dat komt neer op zo’n 24 uur per week.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

In principe tellen alle uren die je maakt voor je onderneming mee voor het urencriterium, zowel je directe als je indirecte uren. Directe uren zijn alle uren die je factureert aan je klant. Indirecte uren zijn alle andere uren die je maakt, denk bijvoorbeeld aan de tijd die je besteedt aan het de voorbereiding van een opdracht, aan je administratie, aan het updaten van je website en aan cursussen.

Welke uren tellen niet mee voor het urencriterium?

Er zijn ook uren die je niet mag meetellen voor het urencriterium. Sta je bijvoorbeeld de hele dag stand-by om de telefoon op te nemen, maar ben je in die uren niet aan het werk, dan zijn dit geen gewerkte uren en mag je ze dus niet meetellen. Ook uren tijdens ziekte en vakantieuren mag je niet meetellen. 

Wanneer voldoe je aan het urencriterium?

In de meeste gevallen voldoe je aan het urencriterium als je aan de volgende twee voorwaarden voldoet:
  1. Je besteedt als zzp'er of ondernemer per kalenderjaar minimaal 1225 uur aan je onderneming. Dit is een harde ondergrens en geldt ook als je pas halverwege het jaar start met je onderneming. Met andere woorden: je mag dit niet herrekenen naar het aantal maanden dat je ondernemer bent. Dus richt je je bedrijf in juli op, dan moet je tot en met december 1225 uren maken om aan het urencriterium te voldoen.
  2. Je besteedt minimaal 50% van je totale arbeidstijd aan je onderneming. Werk je daarnaast ook nog in loondienst, dan moet dus minimaal de helft van je tijd opgaan aan je onderneming. Let op: was je in een van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer, dan word je gezien als startende ondernemer en hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde. 

Wanneer geldt het verlaagd urencriterium?

In sommige gevallen geldt er een verlaagd urencriterium, waarbij je minder uren hoeft te maken dan de vastgestelde 1225 uur. Je mag in de volgende situaties gebruik maken van het verlaagd urencriterium:
  • Wanneer je start als ondernemer vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In dat geval hoef je per kalenderjaar slechts 800 uur aan je onderneming te besteden.
  • Wanneer je vanwege zwangerschapsverlof voor en na je bevalling niet (volledig) werkt. Je mag dan gedurende 16 weken de gemiste uren toch meetellen als gewerkte uren. 

Wat als je het urencriterium niet haalt?

Haal je het urencriterium niet, dan mag je geen gebruik maken van bepaalde aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de meewerkaftrek. Doe je dit toch en krijg je controle van de Belastingdienst, dan krijg je een fikse boete. 

Hoe kan je je urencriterium bijhouden?

Het maken van de benodigde aantal uren is één, maar je moet deze uren bij een eventuele controle van de Belastingdienst ook kunnen aantonen. Dit doe je aan de hand van je urenregistratie. Hierin houd je gedetailleerd bij waaraan je je gemaakte uren hebt besteed. Het is ook aan te raden om de uren zo veel mogelijk te onderbouwen met data, zoals een agenda, facturen, e-mails en bonnetjes. 

De makkelijkste manier om als zzp'er je urencriterium bij te houden, is door je uren te registreren met behulp van urenregistratie software, zoals Exact voor Uren & Facturen. Daarin houd je je uren bij waar en wanneer jij dat wilt. Het voordeel hiervan is dat je minder snel vergeet je uren te schrijven en je dus een compleet overzicht hebt voor het urencriterium.
NL Select your country