HR

Hoe ga je om met verzuim bij je medewerkers?

Hoe ga je om met verzuim bij je medewerkers?
Ziekteverzuim in Nederland neemt toe. Het CBS rapporteerde in het eerste kwartaal van 2022 dat 6,3 procent van de werknemers was uitgevallen. Dit is het hoogste percentage dat tot nu toe is gemeten. Ondanks een daling in het tweede kwartaal (5,4 procent) lijken corona en griep deze cijfers verder op te gaan drijven. Hoog tijd om als ondernemer eens goed na te denken over hoe jij omgaat met verzuim bij je medewerkers.

Ga samen uitval tegen

Wie de korte versie zoekt: toon interesse en zorg voor een gezonde werkomgeving. Goed contact met je medewerkers geeft ruimte om samen uitval tegen te gaan. Dat is beter voor je medewerker (niemand wil ziek zijn), maar het is ook in het belang van jouw organisatie. Enerzijds wil je je medewerker niet missen (of erger nog: moeten vervangen) anderzijds kost uitval tijd en geld.

Werk niet met bonussen

Werken met wachtdagen of bonussen is een trend van de laatste jaren waarmee organisaties uitval willen voorkomen. Als een medewerker een periode niet ziek is, staat daar een bonus tegenover. Dat lijkt op papier een mooi idee, maar is in praktijk onverstandig. Een onbedoeld effect van deze manier van werken is dat het medewerkers motiveert om symptomen te negeren of ziek zijn te verhullen (bijvoorbeeld door snel een verlofdag op te nemen). Naast het risico dat mensen ziek op werk komen en collega’s aansteken is er het gevaar dat medewerkers doorwerken tot een relatief lichte aandoening flink verergert. Wie belangrijke, kleine symptomen negeert, riskeert langdurige uitval.

Psychische problematiek

Specifiek voor psychische problematiek helpt vroegtijdige, preventieve zorg aantoonbaar om sneller te genezen en erger te voorkomen. Dat is een belangrijk gegeven aangezien meer dan 50 procent van het verzuim in Nederland het gevolg is van psychische problematiek. Klachten op dit vlak namen al langer toe en het isolement tijdens de coronacrisis heeft deze toename versnelt. Als werkgever heb je niet alleen een maatschappelijke verantwoording om te helpen bij het bestrijden van deze problematiek, het is ook in het bedrijfsbelang. Bonussen om ziektebeelden te verzwijgen helpen niet om langdurig uitval te voorkomen.

Wat kun je doen tegen ziekteverzuim?

Maar wat kun je wel doen om ziekteverzuim tegen te gaan? Om te beginnen is een luisterend oor van belang. Zorg dat je contact houdt met je medewerker. Je kunt ze niet verplichten om details over ziekte met je te delen. Als je een betrouwbare en veilige werkomgeving biedt, geeft dat wel ruimte om dat op vrijwillige basis te doen. Dat kan helpen om tijdiger in te grijpen en om aanknopingspunten te vinden waarmee jij je medewerker gericht kunt ondersteunen bij het herstel.

Investeer in een gezonde werkomgeving

Investeren in een gezonde werkomgeving is ook zeer verstandig. Kijk eens kritisch naar het aanbod in de kantine. Is het mogelijk om gezond te eten? Hebben mensen de kans om te bewegen of zelfs te sporten tijdens werkuren? Kun je dit bieden? Stimuleer mensen die gezonder willen leven. Vraag je eigen medewerkers wie er kennis over voeding, sport en mindfulness wil delen. Of huur een externe partij om je medewerkers hierin te ondersteunen. Dat kan kleinschalig met een dag aandacht voor gezondheid of groter; denk aan een langlopend vitaliteitsprogramma. Met zulke programma’s investeer je niet alleen in de gezondheid van je medewerkers, maar ook in die van je organisatie.

Beperk samen verzuim tot een minimum

Aandacht voor je medewerkers is onderdeel van je takenpakket als ondernemer. Je wilt tijdig signaleren wat er speelt zodat je kunt ondersteunen bij het herstel. Dat is niet eenvoudig. Als het om gezondheid gaat, hebben je medewerkers de touwtjes in handen. Je kunt niemand dwingen, maar je kunt wel zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving waarin mensen de ruimte hebben om te vertellen wat er aan de hand is. Zo kun je samen zoeken naar oplossingen om verzuim tot een minimum te beperken.

Benieuwd naar meer tips over omgaan met verzuim op bij je medewerkers? Luister hier naar de podcast.

Spod On Podcast

Verzuim voorkomen: het is uiterst relevant om je hier als ondernemer in te verdiepen. Het ziekteverzuim neemt namelijk toe in Nederland. Door op tijd te zoeken naar oplossingen, beperk je dit tot een minimum. Hoe? Luister de podcast voor tips over omgaan met verzuim bij je medewerkers!

Author image
Vera Lenaerts

Vera is solution marketeer bij Exact. In die rol is ze verantwoordelijk voor de propositie van de HR en Payroll software.

NL Select your country