HR

Atv-dagen: hoe ga je er als werkgever mee om?

Hoe ga ik als werkgever om met atv-dagen?
Atv-dagen werden ooit in het leven geroepen om meer werkgelegenheid te creëren. Wettelijk verplicht zijn ze niet, maar er zijn wel degelijk regels rondom deze vrije dagen. In dit artikel leggen we uit wat atv-dagen zijn, hoe je ze als werkgever kunt berekenen en wat er met atv-dagen gebeurt als een werknemer ziek is. Kortom: alles wat werkgevers en werknemers willen weten over atv-dagen.

Wat zijn atv-dagen?

Eerst maar even de afkorting rondom atv-dagen ontrafelen: atv staat voor ‘arbeidstijdverkorting’. Simpel gezegd zijn atv-dagen vrije dagen die werknemers kunnen opbouwen door meer uren te werken dan in hun contract staat. Deze extra gewerkte uren kunnen zij vervolgens als vrije dag(en) opnemen. 

Werkgevers leggen vaak de nadruk op atv-dagen in de werving van nieuwe mensen. Je hebt hierdoor namelijk heel veel ‘vakantiedagen’. Dat is natuurlijk een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor medewerkers. Het helpt je als werkgever dus bij het creëren van een positieve employer brand. 

Werkgevers en werknemers hebben vragen over atv-dagen

Niet alleen werkgevers hebben vragen over atv-dagen, dat geldt ook voor werknemers. Vaak weten werknemers niet zeker of ze recht hebben op atv-dagen en zo ja, hoeveel atv-dagen per jaar ze op mogen nemen. Als werknemers ziek worden, zijn ze bang dat ze atv-dagen inleveren. Vragen van werkgevers concentreren zich vaak op hoe ze atv-dagen het best kunnen berekenen en hoe ze atv-dagen uitbetalen.

Wanneer heb je recht op atv-dagen?

In tegenstelling tot vakantiedagen zijn atv-dagen niet wettelijk vastgelegd. Daarom gelden er voor atv-dagen andere regels dan voor vakantiedagen. Zo vervallen atv-dagen in principe elk jaar, tenzij dit anders is vermeld in een contract of de cao. Ook hoeven ze niet uitbetaald te worden als een werknemer uit dienst gaat of als ze niet opgenomen kunnen worden wegens arbeidsongeschiktheid.
Meld je aan voor exclusieve updates

Hoe kun je atv-dagen berekenen?

De vraag hoe je atv-dagen kunt berekenen, is gemakkelijk te beantwoorden. Stel dat een werknemer een contract voor 36 uur per week heeft. Als deze werknemer elke week veertig uur werkt, bouwt hij wekelijks vier atv-uren op. Op papier zou deze persoon dus elke twee weken de acht opgebouwde atv-uren kunnen inwisselen voor een vrije dag. Bedrijven gebruiken vaak HR & salaris software om precies bij te houden hoeveel uur opgebouwd is en wanneer deze voor atv-dagen worden ingezet.

Moeten werknemers verplicht atv-dagen opnemen?

Hoewel dat vroeger vaak het geval was, is het opnemen van atv-dagen tegenwoordig niet meer verplicht. Het hangt van de industrie af, de daar bijbehorende cao en uiteraard van de afspraken die werkgever en werknemer onderling gemaakt hebben. Meestal maken werkgevers en werknemers tijdens de contractonderhandelingen afspraken over atv-dagen, en worden deze afspraken vervolgens in het arbeidscontract vastgelegd. Vaak bepaalt de werkgever welke dagen als atv-dagen opgenomen kunnen worden. Doet hij dat niet, dan kan de werknemer zelf bepalen welke dagen hij als atv-dagen opneemt, bijvoorbeeld voor een doktersbezoek of een ziek kind.

Levert een werknemer bij ziekte atv-dagen in?

Nee, dat doet hij niet. Maar tegelijkertijd bouwt de werknemer tijdens de ziekteperiode ook geen atv-dagen op, tenzij anders is afgesproken met de werkgever.

Wat is het verschil tussen atv-dagen en adv-dagen?

Naast atv-dagen bestaat er ook nog zoiets als adv-dagen. Adv is de afkorting voor ‘arbeidsduurverkorting’. Het concept is nagenoeg hetzelfde: een werknemer werkt meer uren dan in het contract is afgesproken. Het belangrijkste verschil tussen atv-dagen en adv-dagen is dat in geval van adv-dagen werknemers de opgebouwde uren niet omruilen voor een vrije dag, maar voor een kortere werkweek. Mensen die gebruik maken van adv-dagen zijn bijvoorbeeld elke twee weken een middag vrij, of beginnen elke dag een uur later.

Hoe kunnen werkgevers efficiënt omgaan met atv-dagen?

Hebben jouw werknemers recht op atv-dagen en wordt daar gebruik van gemaakt? Dan is het verstandig om daarvoor speciale HR-software te gebruiken. Hiermee kunnen werknemers eenvoudig hun opgebouwde atv-dagen bijhouden en hebben werkgevers altijd realtime inzicht in openstaande uren.
Author image
Vera Lenaerts

Vera is solution marketeer bij Exact. In die rol is ze verantwoordelijk voor de propositie van de HR en Payroll software.

NL Select your country