Handel

Wat is Supply Chain Management en hoe werkt dit?

Wat is Supply Chain Management?

Je bent de term Supply Chain Management vast eerder tegengekomen. Hoewel de term vooral het beheer van goederenstromen in de toevoerketen van materialen impliceert, is het in de praktijk een breder begrip, waarin intelligente software een cruciale rol speelt.

De Supply Chain

De supply chain (of: productieketen) omvat alle activiteiten van een bedrijf om ervoor te zorgen dat een grondstof uiteindelijk als eindproduct bij de eindgebruiker terecht komt, inclusief alle informatie, diensten en geld die door dezelfde keten stroomt. Die activiteiten vinden binnen de organisatie plaats, zoals inkoop, productie, opslag, verkoop, et cetera, of daarbuiten. Denk dan aan leveranciers, klanten en andere belanghebbenden.

Supply Chain Management: optimaliseren van de keten

Supply Chain Management (SCM) wordt in het Nederlands ook wel Integraal Ketenbeheer genoemd, of IKB in het kort. Het begrip werd voor het eerst genoemd in de jaren ‘80 van de vorige eeuw, maar groeide pas tegen de millenniumwisseling echt aan populariteit onder managers in de handel en logistiek.

Tot de jaren ‘90 opereerden de meeste afdelingen in een bedrijf nog los van elkaar. Door een toenemende concurrentie, snelle ontwikkelingen op het gebied van IT en focus op klantgericht ondernemen, gingen steeds meer bedrijven hun keten optimaliseren om hun positie op de markt te verbeteren. Supply Chain Management werd een feit: het is te omschrijven als het realiseren van een optimale ketensamenwerking tussen verschillende bedrijfsonderdelen (inkoop, verkoop, logistiek, opslag, voorraad- en capaciteitsbeheer, productieplanning, klantenservice, sales) en leveranciers en afnemers, om waarde toe te voegen over de gehele productieketen.

Realtime informatie-uitwisseling

In een optimale keten is alles met alles verbonden zodat realtime informatie-uitwisseling mogelijk is. Van systemen, handelspartners tot apparaten. En die inzichten zijn voor organisaties heel waardevol. Supply Chain Management maakt organisaties namelijk slimmer én wendbaarder. Je levert sneller flexibeler en hebt minder voorraadkosten. Hierdoor wordt duurzaam ondernemen een stuk makkelijker en is er meer ruimte voor innovatie.

Piekbelasting

In de e-commerce wordt een groei tot wel 50% genoteerd. De vraag in bepaalde sectoren gaat door het dak, wat tot een voorraadtekort kan leiden. Dit brengt uitdagingen met zich mee. Als handelaar kun je hier verstandig mee omgaan door een limiet op het aantal producten te zetten dat kan gekocht worden. Zo limiteerde een handelaar in diepvriespizza’s het aantal pizza’s dat per klant kon besteld worden om zo meer klanten te kunnen bedienen. Belangrijk is om over de hele keten te kijken – niet alleen bij je leverancier, maar ook bij de leverancier van je leverancier – om data te analyseren en trends te herkennen. Op die manier kun je kort op de bal spelen en slim omgaan met de situatie. Dit vereist wel transparantie en communicatie.

Supply Chain Management en logistiek

Binnen het begrip Supply Chain Management is het laatste woord dus het belangrijkste: het gaat om het optimaal managen van de supply chain door verschillende managementactiviteiten uit te voeren. Dat maakt logistiek een onderdeel van SCM, en niet andersom.

Bij logistiek gaat het om de goederenstroom van je organisatie naar de eindgebruiker. Bij Supply Chain Management gaat het ook om wat aan dat proces voorafgaat, bijvoorbeeld het bestellen en transport van grondstoffen bij een toeleverancier naar je eigen organisatie. Ook: het maken van planningen en voorspellingen, zodat je nooit met een vol magazijn zit of juist niet kan voldoen aan je vraag. Logistiek gaat dus vooral om transport, SCM om slimme planning en continue communicatie tussen alle schakels in de keten.

Versterk je positie met Supply Chain Management software

Zonder goede IT bestaat er geen Supply Chain Management. Slimme Supply Chain Management software is daarom noodzakelijk om een gestroomlijnde ketensamenwerking te realiseren waarin alles met elkaar verbonden is: van planning, voorraad en sales tot transport en klantenservice, zowel binnen als buiten je organisatie.

Met de juiste software heb je bovendien nooit te weinig of juist te veel voorraad. Op basis van slimme analyses kun je verkoopprognoses maken, zodat je op tijd de juiste planning kan maken. En daar plukt je klant de vruchten van: zij hoeven niet meer de prijs te betalen voor een te grote voorraadbuffer. Bovendien hebben ze een realtime inzicht in je prijzen en voorraad. Omdat de klant altijd het overzicht behoudt van het bestelproces, is er nooit onenigheid over orderstatus, prijs of levervoorwaarden.

Lees op onze productpagina onze productpagina hoe onze software jouw organisatie helpt om je Supply Chain Management klaar te maken voor de toekomst.

NL Select your country