Handel

Duurzaamheids KPI’s voor logistiek management

Werken aan duurzaamheid gaat over kwaliteit en innovatie. Over samenwerken en toekomstgericht handelen. Over welvaart en welzijn. Verantwoord ondernemen betekent niet alleen naar je winstcijfers kijken. Het gaat om de balans vinden tussen people, planet en profit.


Deze bekende drie P’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen vaststellen dat duurzaamheid een trend is, maar is het ook een must?

‘Nederland moet in 2020 een wereldwijd voorbeeld zijn op het gebied van duurzaam ondernemen.’ Dat zegt MVO Nederland-directeur Willem Lageweg in het FD van 30 januari 2014.

Duurzaamheid is bij veel grote bedrijven geïntegreerd in de strategische agenda. En in het MKB is nu ook een transformatie gaande. Hier werd het eerst nog met name marketingtechnisch uitgebuit (greenwashing), maar steeds meer middelgrote bedrijven nemen het thema op in hun strategische agenda.

We zien steeds meer duurzaamheidsinitiatieven zoals ‘cradle to cradle’, CO2-impact-metingen en ‘social return’. In de transport zien we het ‘Lean and Green’ stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.

Met ‘Lean and Green’ laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen om hun mobiliteitsproces duurzamer te maken. Dit doen ze met een Plan van Aanpak waarin ze aantonen dat zij 20% CO2-reductie kunnen behalen in vijf jaar tijd.

De Top 3 do’s in logistiek management

Wat zijn nu de do’s in de logistiek als het gaat om duurzaamheid:

 1. Maak het strategisch. Het is geen project van de marketingafdeling. Duurzaamheid moet bedrijfsbreed gedragen worden. Nu is het bij veel bedrijven reactief, en er moet een switch worden gemaakt naar proactief. Let wel op: als het alleen van bovenaf wordt opgelegd, creëer je geen blijvende verandering. Betrek medewerkers erbij en laat ze participeren.
 2. Investeer in duurzame grondstoffen, grondstoffen die niet opraken.
 3. Spreek key performance indicators (KPI’s) af…

 KPI’s belangrijk voor succes

Maar wat zijn nu goede KPI’s? In ieder duurzaam project, of het nu gaat om het verminderen van de uitstoot van CO2, papierverbruik, of supply chain afval, het kiezen van de juiste KPI’s is een belangrijk ingrediënt voor succes. Enkele handvatten voor het vaststellen van KPI’s zijn:

 • Kies KPI’s die aansluiten op uw bedrijfsstrategie.
 • Start small, think big: kies slechts een paar KPI’s. Dit dwingt u om minder KPI’s te kiezen en te focussen op die KPI’s die echt belangrijk zijn.
 • Kies KPI’s die zinvol zijn voor uw stakeholders.
 • Kies KPI’s die meetbaar zijn.
 • Overweeg de industriespecifieke KPI’s.

       En een paar voorbeelden?

 • Initiatieven om broeikasgasuitstoot te verminderen en de behaalde reducties
 • Percentage van materialen die worden gerecycled
 • Energiebesparingen dankzij efficiëntieverbeteringen
 • Percentage en totaal volume aan gerecycled en hergebruikt water
 • Totaal gewicht aan afval per type en verwerkingsmethode

 Duurzaamheid, een must!

Ik ben van mening dat bedrijven die niet meegaan in duurzaamheid daar uiteindelijk op worden afgerekend. Duurzaamheid is een trend, maar daarnaast ook een must. Jeff Immelt, chief executive of General Electric en een van de meest invloedrijke zakelijk leiders in de VS, zegt vaak: “If you want to be a great company today, you also have to be a good company”.

Amazon is zo’n ‘great company’, maar lijkt tot nu toe weinig aan duurzaamheid te doen. Een duurzaamheidsverslag is niet te vinden. Denk bijvoorbeeld aan milieuprestaties van het bedrijf. De non-profit groep Climate Counts inventariseerde bij ‘s werelds grootste bedrijven hun impact op het klimaat. Amazon staat aan de onderkant van de ranglijst, sinds deze in 2007 verscheen. Amazon werkt ook niet mee aan het Carbon Disclosure Project; vorig jaar deden 81% van de bedrijven van de Global S & P 500 mee aan de vragenlijst van dit project.

Amazon blijft dus achter op het gebied van duurzaamheid als we dit vergelijken met bedrijven als Google, Microsoft en FedEx. Ik ben benieuwd of het bedrijf onder druk zal komen te staan van zenuwachtige investeerders. En zal dat dan genoeg zijn om aanpassingen in hun duurzaamheidsbeleid te stimuleren? Voor veel bedrijven die wachten op dat omslagpunt, zal het waarschijnlijk al te laat zijn.

 


Lees meer over onze logistieke oplossing

NL Select your country