Accountancy

Gevolgen Box 3? Check het in Exact Online Fiscaal

Voor wie heeft het Box 3-arrest gevolgen? Check het in Fiscaal Gemak

Controleer vanaf nu eenvoudig je complete cliëntenbestand in Exact Online Fiscaal op parameters voor het recente box 3-arrest van de Hoge Raad, waarin werd geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Verderop in het blog lees je hoe je dit in Exact Online Fiscaal voor jouw cliënten doet maar allereerst; wat is het box-3 arrest?

Wat is het box-3 arrest?

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het EVRM. Volgens de Hoge Raad mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen belast worden maar de Hoge Raad geeft niet aan hoe dit precies moet worden bepaald. De uitspraak gaat over de periode 2017 tot en met 2020 en er moet direct rechtsherstel worden geboden. Het arrest geldt tevens – tot aanvullende wetgeving ingaat – voor 2021 en verder. Budgettair en voor de uitvoering heeft de uitspraak een grote impact.

Belastingaangifte 2021

De Belastingdienst vraagt om gewoon over 2021 aangifte te doen, ook over het vermogen. Doordat er nog niet direct een oplossing is, zal de definitieve aanslag later dan 1 juli, de gebruikelijke datum, worden opgelegd. Uiteraard zal er rekening worden gehouden met het arrest bij het vaststellen van de definitieve aanslag.

Eenvoudig je complete cliëntenbestand checken in Exact Online Fiscaal

Tot zo ver de actualiteit maar hoe kan jij je cliëntenbestand checken? De uitbreiding in Exact Online Fiscaal is onderdeel van een reeks structurele uitbreidingen aan onder andere de Querying tool. Zet je fiscale data in voor verdere analyse en advies, combineer zelf de juiste variabelen en zie vrijwel direct voor welke cliënten je actie moet ondernemen. More to come!

Onder “Klantinzichten” en het tabblad “Querying” start je simpel een nieuwe query opdracht. Hiermee heb je de optie om de data die je in de aangiftes hebt ingevoerd cliëntoverstijgend op te zoeken. De applicatie biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd een aantal onderwerpen uit de aangiftes te queryen. Het uitvoeren duurt slechts een ogenblik. Voor dit Box 3-onderwerp maak je bijvoorbeeld een selectie van de volgende kolommen:

  • Aanslagdatum (recent toegevoegd)
  • Totaal vermogen box 3 begin boekjaar
  • Bank- en spaartegoeden
  • Box 3 belasting

Queries zijn persoonlijk, collega’s kunnen de door u uitgevoerde queries niet zien. Als je meer gegevens wilt opzoeken, kun je altijd meerdere queries uitvoeren. Daarbij biedt de applicatie de mogelijkheid om de uitgevoerde query te exporteren. Zo kun je ook voor andere (complexe) onderwerpen een basis voor je advies leggen.

Box 3-arrest fiscaal gemak

Benieuwd naar alle nieuwe features in Exact Online Fiscaal, lees hier de laatste release notes.

Wil je ook snel weten voor welke cliënten het box-3 arrest gevolgen heeft? Start dan vandaag met Exact Online Fiscaal!

NL Select your country