Accountancy

4 pijlers om de waarde van rapportages voor je klant te vergroten – Deel 1

Gebrek aan relevantie. Een overzicht van cijfers zonder verdere analyse en interpretatie. Te complex. Gericht op vergane tijd in plaats van toekomstige mogelijkheden en risico’s voor de onderneming. Er zijn redenen genoeg waarom ondernemers de rapportages van hun accountant in veel gevallen niet als waardevol ervaren. Tijd dus voor een andere aanpak waarbij je als accountant rapportageactiviteiten waar mogelijk automatiseert, zodat je meer tijd overhoudt voor de door de klant gewenste verdieping in de geleverde informatie.

4 pijlers van de jaarrekening van de toekomst

Er wordt al jaren over gesproken: als accountant moet je minder gaan administreren om meer te kunnen adviseren. Letterlijk minder administreren is geen optie, slimmer administreren is dat wel.

Onderstaande pijlers zorgen ervoor dat je administratieve taken echt uit kunt gaan besteden aan een computerbrein, waardoor jij de ruimte krijgt om je eigen kennis en expertise in te zetten voor het daadwerkelijke creëren van meerwaarde voor de klant.

  • Een gesloten rapportagesysteem, met de kolommenbalans als springplank
  • RGS-gedreven oftewel met hergebruik van data en werkzaamheden
  • No hands reporting waarbij standaard templates en slimme automatisering oninteressant werk van je overnemen
  • Management by exception met business rules die notificeren als het nodig is.

In dit blog gaan we in op de eerste twee pijlers. In het volgende blog komen pijler 3 en 4 aan bod.

Tijd besparen met kwaliteitsgarantie

Het verzamelen van gegevens is misschien wel een van de meest tijdrovende bezigheden in het rapportageproces. De informatie ligt opgeslagen in een veelheid aan bronnen en systemen en moeten veelal door je klant zelf worden aangeleverd.

Het controleren en corrigeren van onjuiste of inconsistente gegevens kost ook de nodige moeite. Dat geldt ook voor de validatie van gegevens en alles wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je rapporten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Een gesloten, codegedreven aanpak helpt je om deze activiteiten in veel minder tijd, minstens zo goed te kunnen doen. Omdat het:

  • Gericht is op het één keer leveren van inspanningen en het vervolgens hergebruiken van gegevens.
  • Gebruikmaakt van een gecontroleerde, opgeschoonde kolommenbalans uit de boekhouding, zodat je deze één op één kunt gebruiken voor je jaarrapport en je belastingaangifte.
  • Automatische controles en verificaties bevat waardoor je erop kunt vertrouwen dat gegevens op een goede manier zijn beoordeeld, vastgelegd en opgeslagen.

Anders rapporteren begint met een eerste stap

Veranderen kost tijd. Dat geldt ook voor het op een andere manier gaan opstellen van rapportages.

  • In onze e-guide voor een vernieuwde aanpak van de jaarrekening hebben we de uitdagingen en mogelijkheden voor een nieuwe, efficiëntere manier van rapporteren voor je op een rij gezet. En er een aantal praktische handvatten aan toegevoegd. Hopelijk een aanleiding om in elk geval over dit onderwerp na te denken en met anderen hierover in gesprek te gaan.
  • Wil je een keer van gedachte wisselen met een van onze specialisten? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 015 - 711 50 00 of een e-mail te sturen naar info@exactonline.nl. Ben je al klant bij Exact? Dan kun je natuurlijk ook contact opnemen met je accountmanager.
NL Select your country