Accountancy

Een laatste dotatie aan de Fiscale Oudedagsreserve (FOR)?

Veel ondernemers bouwen aan hun pensioen. Maar de belastingregels voor een fiscaalvriendelijke opbouw wijzigen nog wel eens. Zo bestond er tot voor kort voor ondernemers in de inkomstenbelasting de mogelijkheid om een dotatie aan de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) te doen. Met deze regeling kon de ondernemer elk jaar een deel van de winst reserveren voor zijn of haar pensioen.

Uitstel van belasting

Een dotatie aan de FOR levert dus een aftrekpost op de winst op die moet worden opgenomen in de belastingaangifte. De FOR was bedoeld om fiscaal vriendelijk een pensioenpot op te bouwen, maar feitelijk was er ook uitstel van belasting mogelijk. Uiteraard voor zover er aan alle wettelijke voorwaarden werd voldaan.

In dit artikel lees je hoe je eenvoudig kan controleren welke van jouw klanten eerder een dotatie aan de FOR hebben gedaan, met behulp van Exact Online Fiscaal. Bij het opstellen van de aankomende winstaangiften zal de FOR namelijk weer aan de orde kunnen komen omdat dotaties aan de FOR per 2023 zijn afgeschaft.

Afschaffing dotatie FOR per 2023

Het kabinet heeft de mogelijkheid tot dotatie aan de FOR per 2023 afgeschaft. Hiermee moet voorkomen worden dat ondernemers hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen.

“Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve niet meer (verder) worden opgebouwd. De oudedagsreserve die tot en met 31 december 2022 is opgebouwd kan nog volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Dat betekent dat de opgebouwde oudedagsreserve gewoon op de ondernemingsbalans kan blijven staan en in de toekomst kan worden aangewend voor het bedingen van een kwalificerende lijfrente, dan wel dat uiterlijk bij staking van de onderneming over die reserve moet worden afgerekend.”

Bron:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/ondernemers/oudedagreserve

Stel zelf je FOR query samen in Exact Online Fiscaal

Wil je weten welke van jouw klanten in het verleden een dotatie aan de FOR hebben gedaan? Maak dan een query in Exact Online Fiscaal.

Met een query kies je als gebruiker zelf de variabelen waaraan bepaalde aangiften tot op veldniveau moeten voldoen. De applicatie geeft vervolgens een overzicht van het totale zoekresultaat, over al je klanten heen. Zo kun je eenvoudig selecteren welke van je klanten wel dotereren maar bijvoorbeeld niet afstorten in lijfrentes. De querytool levert een handig overzicht en aanknopingspunt voor een verder gesprek met je klant.

  • Stap 1: Log in op Exact Online Fiscaal (voorheen Fiscaal Gemak)
  • Stap 2: Open de “Klantinzichten” en ga naar het tabblad “Querying”.
  • Stap 3: Selecteer je variabelen zoals bijvoorbeeld in onderstaande screenshot: IB, 2021, toevoeging, afname oudedagsreserve en/of aftrekbare lijfrente.
Business software
NL Select your country