Exact Synergy

Oprogramowanie do zarządzania projektami i zadaniami

Exact Synergy jest platformą, na której oparto rozwiązania Exact HRM, CRM i BPM.

Nowi klienci mogą dokonać zakupu technologii poprzez nabycie kompleksowego rozwiązania. Istniejący klienci mogą natomiast rozszerzyć posiadaną licencję Exact Synergy o dodatki do posiadanego oprogramowania i użytkowników.


 • Automatyzacja i zarządzanie procesami, sygnalizowanie i powiadomienia
 • W pełni zintegrowane zarządzanie i archiwizowanie dokumentów
 • Administracja i zarządzanie projektami
 • Szablony dla działów HR, sprzedaży oraz innych procesów biznesowych
 • Pełna integracja z Exact dla Księgowości i Finansów oraz ERP
 • Dostęp internetowy oraz w pełni międzynarodowy charakter oprogramowania

Wielopłaszczyznowe rozwiązanie biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Oprogramowanie CRM

Exact Synergy for CRM pozwala znieść bariery pomiędzy działami sprzedaży, marketingu, finansów, wsparcia i wszystkimi innymi — pozostającymi w kontakcie z klientami.

Oparty na przeglądarce internetowej system CRM, stanowi źródło danych dostępne w całej organizacji. Dzięki funkcjom zarządzania dokumentami i zadaniami pozwala zapewnić, że wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie informacje i budują trwałe relacje z klientami.

 • Jeden CRM zapewniający 100% wgląd w relacje z klientami
 • Kompleksowa integracja — od kontaktów z potencjalnymi klientami po fakturowanie
 • Automatyczne powiadomienia o usługach i sprzedaży
 • Portal internetowy o rozbudowanej funkcjonalności
 • CRM App zapewniająca wgląd w system — z każdego miejsca i o każdej porze

Oprogramowanie HRM

Rola działu HR ulega dziś znaczącym zmianom. Coraz więcej czasu poświęca się na planowanie strategiczne. Szybkie i łatwe zarządzanie oraz natychmiastowa gotowość pracowników pozwalają znacząco obniżyć nakład pracy.

Oprogramowanie HRM firmy Exact Software pozwala osiągnąć ten cel. Przedstawiamy rozwiązanie Exact Synergy HRM.

 • Jeden system HRM zapewniający wgląd w procesy zarządzania pracownikami
 • Szybkie i łatwe tworzenie cyfrowej dokumentacji pracowników
 • Rejestrowanie nieobecności z poziomu przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych
 • Aplikacje samoobsługowe dla urządzeń Android, iPhone i Windows Phone
 • Powiadomienia o urodzinach i rocznicach
 • Samoobsługowy portal dla pracowników

Project Management

Jako dostawca specjalistycznych usług z pewnością chcesz rozwijać swoją firmę odpowiedzialnie, zachowując nieprzerwaną kontrolę nad jej strukturami. W procesie tym niezwykle ważną rolę odgrywa wgląd w dostępne zasoby w czasie rzeczywistym oraz optymalne przydzielanie konsultantów do wykonywanych zadań. Równie ważne jest także poprawne rozliczanie wszystkich roboczogodzin oraz wgląd w rezultaty prowadzonych projektów. Oprogramowanie Exact pozwala na kompleksową obsługę całego procesu — od sprzedaży do fakturowania — dostarczając wszelkich informacji, dzięki którym zawsze pozostaniesz na bieżąco.

 • Efektywna współpraca
 • Należyta kontrola projektów i budżetów
 • Łatwe planowanie i rejestrowanie informacji online
 • Wysyłanie prawidłowych faktur

Social Collaboration

Social Collaboration pozwala współpracownikom używać systemu Synergy do udostępniania informacji na osiach czasu oraz w grupach. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza współpracę — zwłaszcza pomiędzy działami i lokalizacjami rozmieszczonymi w różnych krajach. Dzięki Social Collaboration nieformalne dyskusje (w tym grupowe) prowadzone są w obrębie oprogramowania biznesowego, które w efekcie jest w stanie przechowywać wiedzę i informacje.

Aplikacje

Dzięki aplikacjom Exact na urządzenia mobilne możesz pracować łatwo i szybko — z każdego miejsca i o każdej porze.

Dowiedz się więcej

Opinie klientów o rozwiązaniu Exact:

"Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów."

D-ploy

"VAPRO i Exact Pełna funkcjonalność Exact Consolidation w ciągu trzech miesięcy."

VAPRO