Bouw

Wet kwaliteitsborging: grip op kwaliteit met Exact Online Bouw

Exact Online

Deze sessie gaat over het belang van kwaliteitsbewaking in de bouw, met ook aandacht voor de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). De WKB, die stapsgewijs in werking is getreden, versterkt de rechten van opdrachtgevers en introduceert onafhankelijke kwaliteitsborgers om toezicht te houden op het bouwproces. Aannemers worden nu meer aansprakelijk voor gebreken na oplevering en moeten een kwaliteitsdossier opbouwen. Een intern kwaliteitssysteem is hierbij dus cruciaal om de bouwkwaliteit te bewijzen, faalkosten te verminderen en opleveringen te documenteren. We laten zien hoe Exact Online Bouw je helpt bij het integreren van kwaliteitsbewaking in elke stap van het bouwproces én hoe je eenvoudig de bouwplaats betrekt in het bewaken van de bouwkwaliteit.

Wet kwaliteitsborging: grip op kwaliteit met Exact Online Bouw

Vul het formulier in en bekijk de webinar

Invalid Input
Invalid Input
NL Select your country