Choose a different country or region if you want to see the products and prices for your location. Click Continue to go to the selected country or region.

Continue

Betrouwbare sturing met rapportage software

Als ondernemer maak je dagelijks cruciale keuzes voor de toekomst van je onderneming. Keuzes die je wilt maken op basis van betrouwbare financiële rapportages. Werk net als vele andere ondernemers, CFO’s en financieel managers vanuit één centrale bron met rapportage software voor je financiën.

Gebundelde cijfers geven meer inzicht

Besluitvorming in je organisatie draait onderaan de streep vaak om cijfers. Denk bijvoorbeeld aan liquiditeit die laat zien of je in staat bent om te voldoen aan korte termijn verplichtingen. Of winstmarges voor het opstellen van groeiprognoses. Je wilt deze keuzes immers niet alleen maken op basis van onderbuikgevoel.

Rapportage software met internationale ondersteuning

Ben je internationaal actief of heb je de ambitie om internationaal uit te breiden? Dan wil je de financiële prestaties van al je vestigingen wereldwijd inzien vanuit één overzicht en deze verwerken, monitoren en rapporteren. Exact voor Internationaal Zakendoen biedt jou complete internationale ondersteuning.

Bekijk Exact voor Internationaal Zakendoen
  • In principe kun je met Excel ook de rapportages van je organisatie uitwerken. Dit heeft als grootste voordeel dat het vaak gratis is. Toch kiezen veel ondernemers in de praktijk voor rapportage software vanwege de omslachtigheid en foutgevoeligheid van gratis software zoals Excel. Zo kan de investering in rapportage software vaak alleen al door de tijdswinst uit. Ook kan het voorkomen van één grote financiële fout dankzij rapportage software hiervoor voldoende zijn.