Choose a different country or region if you want to see the products and prices for your location. Click Continue to go to the selected country or region.

Continue

Zo houd je grip met financiële rapportages

Financiële rapportages zijn de drijvende kracht achter je organisatie. Ze helpen je met het maken van cruciale beslissingen en geven beter zicht en grip op toekomstige ontwikkelingen. We leggen je hier uit waarom financiele rapportages cruciaal zijn voor je organisatie en uit welke informatie deze bestaan.

Wat is een financiële rapportage?

In het kort is een financiële rapportage een overzichtelijke weergave van cijfers en grafieken die samen een beeld geven van de financiële informatie en prestaties van je organisatie. Denk aan de winst- en verliesrekening en verschillende cashflowoverzichten. Je weet hierdoor precies hoe jouw organisatie er financieel voor staat. Ook draai je met financiële rapporten eenvoudig specifieke periodes in het jaar uit en vergelijk je deze.

Betere sturing dankzij financiële rapportages

Je stippelt de route van je organisatie uit en staat regelmatig voor belangrijke financiële strategische keuzes. Zowel op korte als lange termijn. In plaats van te varen op onderbuikgevoel, stuur je liever aan op basis van concrete data-inzichten. Financiële rapportages vormen als het ware het kompas die richting geeft aan je strategie en keuzes. Zo kun je er:

  • (financiële) strategische keuzes mee maken en onderbouwen;
  • trends in je financiën opsporen en KPI's toetsen;
  • verantwoording afleggen aan belangrijke stakeholders.

Strategische keuzes maken met rapportages

Financiële rapportages geven zicht op hoe je organisatie over tijd presteert. Je kunt daadwerkelijke prestaties van je organisatie structureel vergelijken met doelen die je vooraf stelt. Vanuit deze inzichten houd je een vinger aan de pols en stuur je tijdig bij. Hiermee maak je onderbouwde keuzes op het gebied van kostenbeheersing, prijsbepaling of eventuele financiering. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van de kostenpost waar je op korte termijn het beste op kunt besparen.

Prestaties van je organisatie beoordelen

Financiële overzichten zoals de winst- en verliesrekening, kasstromen en de lidquiditeitsratio geven je altijd een goed beeld van de prestaties van je organisatie. Ze beantwoorden belangrijke vragen zoals: ‘Is die eenmalige tegenvaller wellicht toch een langdurige trend?’ Dankzij inzichten uit data kom je zo minder snel voor verrassingen te staan. Zo kun je met meer rust en focus richten op het ondernemen zelf.

Externen makkelijker aanhaken

Als organisatie heb je te maken met verschillende stakeholders. Van je eigen CFO die de financiële richting bepaalt voor de organisatie tot een potentiële investeerder of bank die geld uitleent. Die laatste lenen echter pas geld uit, als ze zeker weten dat jouw organisatie financieel stabiel is. Daarom vragen stakeholders regelmatig naar overzichten van de huidige financiële gezondheid van je organisatie. Met financiële rapportages kun je jouw financiën altijd verantwoorden.

Altijd inzicht in cijfers met financiële software

Dankzij volledige integratie van alle financiële processen in één financiëel systeem heb je alle informatie direct bij de hand. Slimme finance software geeft je inzicht in de forecast van morgen. Zo anticipeer je tijdig op risico's en houd je tijd over om de juiste strategische beslissingen te nemen.

Ontdek Exact voor Finance