Choose a different country or region if you want to see the products and prices for your location. Click Continue to go to the selected country or region.

Continue

Zo stel je een kosten-baten analyse op

Bij grote investeringen wil je vooraf weten of je het geld op termijn terugverdient. Een kosten-baten analyse is een manier om deze terugverdientijd te berekenen. Zo kun je weloverwogen de investering doen en deze onderbouwen. Lees verder en ontdek hoe je een kosten-baten analyse opstelt.

Wat is een kosten-baten analyse?

Met een kosten-baten analyse weeg je alle (financiële) voordelen van een investering op tegen de kosten. Je ziet dus in één overzicht of het project of de investering wel of niet winstgevend zal zijn. En hoe lang het duurt totdat je deze terugverdient.

Een kosten-baten analyse helpt daarnaast om de langdurige impact van een investering in te schatten. Dit helpt bij de interne beslissing om de investering te doen en bij het onderbouwen ervan. Als de analyse negatief uitvalt, kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om het project te herzien of te annuleren.

Een voorbeeld van een kosten-baten overzicht

Stel dat je investeert in een nieuw online bestelsysteem. Dit vraagt om zowel een korte als lange termijn investering, maar levert op lange termijn ook extra inkomsten op. Met onderstaand voorbeeld ontdek je hoe dit eruitziet.  

Kosten 

Initiële kosten van nieuwe softwarelicenties:                          € 8.000 

Implementatiekosten installatie en configuratie:                     € 1.500 

Opleiding van medewerker:                                                    € 1.500 

Totale kosten                                                                       € 11.000 

  

Baten (per maand) 

Omzetstijging door hogere productiviteit                                 € 1.000 

Minder omzetverlies foutgevoeligheid                                        € 500 

Maandelijkse baten                                                                € 1.500 

Terugverdientijd 
De terugverdientijd is de benodigde tijd om de investering terug te verdienen op basis van de baten. Deze bereken je door de totale kosten te delen door de maandelijkse baten.  

Terugverdiendtijd (totale kosten / maandelijkse baten): 11.000 / 1.500 = 7.3 maanden

Support & Services Exact Online

Afweging op basis van een kosten-baten analyse

Een kosten-baten analyse weergeeft dus in hoeverre de kosten van een investering terug te verdienen zijn met de opbrengsten (baten) ervan. Zo verdien je in het bovenstaande voorbeeld binnen ongeveer 7 maanden de kosten terug. Vanaf dat moment draagt de investering dus direct bij aan je winst. Je kunt als manager op basis van dit inzicht dus weloverwogen kiezen om te investeren.