Liquiditeit: wat is het en waarom is het belangrijk voor je financiën?

Als ondernemer krijg je met heel veel verschillende termen te maken. Zo ook met liquiditeit. Wij zetten voor je op een rij wat liquiditeit is, hoe je de liquiditeit van je onderneming berekent en vertellen we je hoe je jouw liquiditeitspositie vergroot.

Het berekenen van liquiditeit en de liquiditeitsratio

Voor het berekenen van de liquiditeit gebruiken we de liquiditeitsratio. Dit ratio vergelijkt je kortetermijnactiva (zoals contant geld, kaswaarden en voorraden) met je kortetermijnschulden (zoals openstaande rekeningen en leningen op korte termijn). Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoe je de liquiditeit berekent.

Liquiditeitsratio = 180.000 (kortetermijnactiva) / 110.000 (kortetermijnschulden) = 1,64 

Dit betekent dat het bedrijf 1,64 aan kortetermijnactiva heeft voor elke euro aan kortetermijnschulden. Hoe hoger de liquiditeitsratio, hoe beter je liquiditeitspositie is. Dit geeft aan dat je als ondernemer in staat bent om aan de financiele verplichtingen op korte termijn te voldoen.

Voorbeeld van een liquiditeitsbegroting

Maand Inkomsten Uitgaven Saldo
Januari €10.000,- €8.000,- €2.000,-
Februari €12.000,- €9.000,- €3.000,-
Maart €9.000,- €10.000,- -€1.000,-
Dit voorbeeld laat zien hoe je jouw inkomsten en uitgaven per maand kunt bijhouden en hoe het saldo van je liquiditeit verandert gedurende een bepaalde periode.

FAQ

Net als met solvabiliteit en rentabiliteit is liquiditeit een begrip waarmee je de financiële gezondheid van je bedrijf in kaart kunt brengen. Liquiditeit geeft aan in hoeverre je als ondernemer in staat bent toekomstige betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
Liquiditeit vormt een essentieel kengetal voor de dagelijkse werking van je onderneming. Het hebben van voldoende liquiditeit zorgt ervoor dat je in staat bent om rekeningen, lonen, leveranciers en andere kortlopende verplichtingen op tijd te kunnen betalen. Daarnaast is een gezonde liquiditeitspositie ook aantrekkelijk voor investeerders, crediteuren en potentiële kopers.

Aan de hand van de volgende formule kun je de liquiditeit berekenen: 

Liquiditeit = (kortertermijnactiva) / (kortetermijnschulden) 

Onder kortetermijnactiva vallen onder andere contant geld, kaswaarden en voorraden.  Onder kortetermijnschulden vallen onder andere openstaande rekeningen en leningen op korte termijn.

Liquiditeit en solvabiliteit zijn beide financiële kengetallen, maar ze meten verschillende aspecten van je bedrijf. Liquiditeit focust zich op het vermogen van een bedrijf om aan kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen met direct beschikbare middelen. Solvabiliteit meet het vermogen van een bedrijf om aan langetermijnverplichtingen te kunnen voldoen.

Om de liquiditeitspositie te verbeteren, kan je verschillende maatregelen nemen, waaronder: 

  • Het versnellen van je debiteurenbeheer zodat je sneller betaald krijgt.
  • Het optimaliseren van je voorraadbeheer om overtollige voorraad te verminderen. 
  • Het onderhandelen met leveranciers voor gunstige betalingsvoorwaarden. 
  • Het verkrijgen van kortetermijnleningen of kredietlijnen voor noodgevallen. 
NL Select your country