Liquiditeit: wat is het en waarom is het belangrijk voor je financiën?

Als ondernemer krijg je met heel veel verschillende termen te maken. Zo ook met liquiditeit. Wij zetten voor je op een rij wat liquiditeit is, hoe je de liquiditeit van je onderneming berekent en vertellen we je hoe je jouw liquiditeitspositie vergroot.

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit kwam al even ter sprake toen we het begrip solvabiliteit onder de loep namen. Net als met solvabiliteit, current ratio, quick ratio en rentabiliteit is liquiditeit een kengetal waarmee je de financiële gezondheid van je bedrijf in kaart kunt brengen. Liquiditeit geeft aan in hoeverre je als ondernemer in staat bent toekomstige betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Liquiditeit betekent ook wel de snelheid waarmee je als bedrijf je rekeningen op korte termijn kan betalen.  

Waarom is liquiditeit belangrijk?

Naast solvabiliteit en rentabiliteit speelt liquiditeit een belangrijke rol in het financiële plaatje van je bedrijf. Het hebben van voldoende liquide middelen, zoals contant geld en je bankrekening, zorgt ervoor dat je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Daarnaast helpt het je ook om financiële problemen te voorkomen. Een gezonde liquiditeit zorgt ervoor dat je bedrijf soepel kan blijven draaien en dat je kansen kan benutten wanneer ze zich voordoen. Het is daarom belangrijk om je liquiditeitspositie goed in de gaten te houden.

Het berekenen van liquiditeit en de liquiditeitsratio

Voor het berekenen van de liquiditeit gebruiken we de liquiditeitsratio. Dit ratio vergelijkt je kortetermijnactiva (zoals contant geld, kaswaarden en voorraden) met je kortetermijnschulden (zoals openstaande rekeningen en leningen op korte termijn). Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoe je de liquiditeit berekent.

Liquiditeitsratio = 180.000 (kortetermijnactiva) / 110.000 (kortetermijnschulden) = 1,64 

Dit betekent dat het bedrijf 1,64 aan kortetermijnactiva heeft voor elke euro aan kortetermijnschulden. Hoe hoger de liquiditeitsratio, hoe beter je liquiditeitspositie is. Dit geeft aan dat je als ondernemer in staat bent om aan de financiele verplichtingen op korte termijn te voldoen.

Voorbeeld van een liquiditeitsbegroting

Maand Inkomsten Uitgaven Saldo
Januari €10.000,- €8.000,- €2.000,-
Februari €12.000,- €9.000,- €3.000,-
Maart €9.000,- €10.000,- -€1.000,-
Dit voorbeeld laat zien hoe je jouw inkomsten en uitgaven per maand kunt bijhouden en hoe het saldo van je liquiditeit verandert gedurende een bepaalde periode.

Hoe verbeter je de liquiditeitspositie?

Je kunt op verschillende manieren je liquiditeitspositie verbeteren. We zetten enkele tips voor je op een rij:

  • Zorg voor een goede cashflowplanning en houd je inkomsten en uitgaven goed in de gaten.
  • Hanteer strikte betalingstermijnen voor je klanten om sneller betaald te krijgen.
  • Onderhandel met je leveranciers voor betere betalingsvoorwaarden om je uitgaven te kunnen spreiden.
  • Optimaliseer je voorraadbeheer om overtollige voorraad te verminderen en kosten te besparen.
  • Overweeg het consolideren van schulden om beter financieel beheer mogelijk te maken.
Door aan de slag te gaan met bovenstaande tips, kun je de liquiditeitspositie versterken en je financiële wendbaarheid vergroten.

Waarom is liquiditeit belangrijk?

Naast solvabiliteit en rentabiliteit speelt liquiditeit een belangrijke rol in het financiële plaatje van je bedrijf. Het hebben van voldoende liquide middelen, zoals contant geld en je bankrekening, zorgt ervoor dat je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Daarnaast helpt het je ook om financiële problemen te voorkomen. Een gezonde liquiditeit zorgt ervoor dat je bedrijf soepel kan blijven draaien en dat je kansen kan benutten wanneer ze zich voordoen. Het is daarom belangrijk om je liquiditeitspositie goed in de gaten te houden.

FAQ

Net als met solvabiliteit en rentabiliteit is liquiditeit een begrip waarmee je de financiële gezondheid van je bedrijf in kaart kunt brengen. Liquiditeit geeft aan in hoeverre je als ondernemer in staat bent toekomstige betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
Liquiditeit vormt een essentieel kengetal voor de dagelijkse werking van je onderneming. Het hebben van voldoende liquiditeit zorgt ervoor dat je in staat bent om rekeningen, lonen, leveranciers en andere kortlopende verplichtingen op tijd te kunnen betalen. Daarnaast is een gezonde liquiditeitspositie ook aantrekkelijk voor investeerders, crediteuren en potentiële kopers.

Aan de hand van de volgende formule kun je de liquiditeit berekenen: 

Liquiditeit = (kortertermijnactiva) / (kortetermijnschulden) 

Onder kortetermijnactiva vallen onder andere contant geld, kaswaarden en voorraden.  Onder kortetermijnschulden vallen onder andere openstaande rekeningen en leningen op korte termijn.

Liquiditeit en solvabiliteit zijn beide financiële kengetallen, maar ze meten verschillende aspecten van je bedrijf. Liquiditeit focust zich op het vermogen van een bedrijf om aan kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen met direct beschikbare middelen. Solvabiliteit meet het vermogen van een bedrijf om aan langetermijnverplichtingen te kunnen voldoen.

Om de liquiditeitspositie te verbeteren, kan je verschillende maatregelen nemen, waaronder: 

  • Het versnellen van je debiteurenbeheer zodat je sneller betaald krijgt.
  • Het optimaliseren van je voorraadbeheer om overtollige voorraad te verminderen. 
  • Het onderhandelen met leveranciers voor gunstige betalingsvoorwaarden. 
  • Het verkrijgen van kortetermijnleningen of kredietlijnen voor noodgevallen. 
NL Select your country