Wat je als ondernemer moet weten over koersverschillen

Als je meerdere buitenlandse vestigingen hebt, krijg je soms te maken met vreemde valuta die je moet omrekenen voor je boekhouding. Door koersverschillen kan deze vreemde valuta soms meer of minder waard worden. Het is belangrijk om hier in je boekhouding rekening mee te houden. Je leest hier alles wat je moet weten over koersverschillen. 

Wat is een koersverschil?

Een koersverschil is de verandering van de waarde van een valuta ten opzichte van een andere valuta, gemeten over een bepaalde tijd. Deze waardestijging of -vermindering ontstaat door verandering in vraag en aanbod. Willen veel mensen bijvoorbeeld dollars kopen? Dan kunnen jouw euro’s minder waard worden. Wereldwijde ontwikklingen hebben dus invloed op je business.  

Als internationale onderneming moet je rekening houden met verschillende valuta. Een waardestijging of -daling kan namelijk direct invloed hebben op jouw boekhouding en winst. Je kunt hier op verschillende manieren mee omgaan in je boekhouding.

De impact van koersverschillen op jouw balans 

Facturen in vreemde valuta moet je voor je balans altijd omrekenen naar de functionele valuta van je onderneming. Naar euro’s dus. Je hanteert hierbij de dagkoers van de valuta op de dag van de factuurdatum. Deze wisselkoersen van valuta verschillen vaak over tijd. Omdat voor de meeste transacties een betalingstermijn geldt, bestaat er dus een kans dat de waarde van je factuur in de periode van opstellen tot aan de uiteindelijke betaling verschilt. Dit noem je een –valuta of waardeverschil.  

Als je internationaal onderneemt kun je op termijn vaak te maken hebben met deze valutaverschillen. Ze kunnen zowel positief als negatief uitvallen. Al deze koersverschillen verwerk je voor je boekhouding door het jaar heen als aparte post in je balans. Aan het einde van het jaar sluit je dit resultaat af met een positief of negatief saldo. De koersverschillen komen dus ook terug in je jaarrekening, als een verlies of winst. 

De ondernemersrisico’s van koersverschillen  

Verlies lopen op een investering

Stel dat je als ondernemer met een vreemde valuta – bijvoorbeeld 1000 dollar – investeert in voorraad met een gelijke wisselkoers. Jouw voorraad is op dat moment 1000 euro waard. Is de koers later bijvoorbeeld 0,95? Dan is de waarde van jouw voorraad op dat moment ineens nog maar 950 euro. Je loopt dus 50 euro mis op je investering door een koersverschil.

Fouten in de boekhouding

Je werkt in je boekhouding met euro’s. Buitenlandse valuta moet je dus altijd omrekenen. Tijdens een drukke periode met verschillende valuta kan het omrekenen en verwerken soms leiden tot fouten. Veel ondernemers die internationaal zakendoen, kiezen daarom voor een internationaal erp systeem dat automatisch de buitenlandse valuta en wetgeving in de administratie verwerkt. Dit verkleint direct het risico op fouten.

Zo ga je slim om met koersverschillen in je boekhouding

Er is helaas geen glazen bol om als ondernemer koersverschillen mee te voorspellen. Wel kun je er op drie manieren slim rekening mee houden. Zo voorkom je in ieder geval onnodige risico’s.

Als je een lang betalingstermijn hanteert, is de kans groter dat de wisselkoers tussen de factuurdatum en uiteindelijke betaling van de factuur wisselt. Een korter betalingstermijn verkleint deze kans dus. Houd je hierbij wel aan de wetgeving.

Sommige organisaties die een product of dienst verkopen aan een specifieke regio, kiezen ervoor om met enige regelmaat de prijsstelling bij te stellen op basis van valutawisselingen. Zo minimaliseer je de impact van deze wisselingen op je winst.

Wil je zeker zijn dat je in de toekomst de specifieke prijs ontvangt die je nu afspreekt? Dan kun je er ook voor kiezen om een valutatermijncontract aan te gaan bij een bank (hedgen). Je gaat dan een overeenkomst aan waarmee je je beschermt tegen sterke dalingen van de valutawaarde ten opzichte van de euro. Het valutarisico ligt dan dus bij de bank. Je profiteert dan ook niet van koersverschillen die in jouw voordeel werken.

Wat is de verhouding koers boekwaarde?

De verhouding koers boekwaarde is een manier waarmee je de huidige marktwaarde van je bedrijf kunt vergelijken met de netto boekwaarde. Het geeft in het kort aan hoeveel geld je terugkrijgt als je bedrijf morgen failliet wordt verklaard.  

Exact voor Internationaal Zakendoen

Ben je al actief in het buitenland, of heb je plannen om uit te breiden? Met Exact voor Internationaal Zakendoen regel je de boekhouding vanuit één centraal systeem. Vaste factuurformats en bankformaten zorgen ervoor dat je altijd compliant bent met lokale regelgeving. Zo heb je meer ruimte om focussen op het ondernemen. De rest is geregeld.  

NL Select your country