Cashflow: de bloedsomloop van je onderneming

Als je een eigen bedrijf gestart bent, wil je natuurlijk dat er zoveel mogelijk geld in de kas komt. Zonder voldoende geld kun je als bedrijf niet blijven opereren. Het is daarom belangrijk om de cashflow goed in kaart te brengen. We leggen je uit wat de cashflow is, hoe je de cashflow berekent en we geven je een voorbeeld van een gezonde cashflow.

Wat is cashflow?

Het woord ‘cash’ verraadt het eigenlijk al een beetje. Het gaat hier om geld. Cashflow is het netto bedrag aan geld dat je als onderneming genereert of verbruikt gedurende een bepaalde periode. Het kengetal cashflow meet de liquiditeit van een bedrijf en geeft inzicht in hoe of je als ondernemer in staat bent om geld te genereren uit operationele activiteiten, investeringen en de financiering.

Cashflow berekenen en de cashflow formule

Nu je weet wat de definitie van cashflow is, is het tijd om te kijken naar hoe je de cashflow van je bedrijf berekent. Het berekenen van de cashflow helpt je om de financiële positie van je onderneming beter te begrijpen. Het berekenen van de cashflow doen we aan de hand van de cashflow formule:

Cashflow formule

Cashflow = inkomsten - uitgaven

Deze eenvoudige formule geeft je een overzicht van de netto cashflow van je bedrijf gedurende een bepaalde periode. Een positieve cashflow laat zien dat je bedrijf zich in een gezonde financiële positie bevindt, terwijl een negatieve cashflow kan wijzen op problemen en de behoefte aan financiële aanpassingen.

Voorbeeld van een cashflow

We laten je aan de hand van een voorbeeld zien hoe je de cashflow berekent.
Geld in Geld uit Totale cashflow
Inkomsten van klanten: €100.000,- Betalingen voor kosten en uitgaven: €70.000,-
Investeringen in nieuwe apparatuur en projecten: €20.000,-
Financieringuitgaven: €10.000,-
€0,-

In dit voorbeeld van cashflow zie je dat er geld binnenkomt en uitgaat gedurende het jaar. De onderneming heeft €100.000,- aan inkomsten ontvangen, maar aan de andere kant hebben ze €70.000,- uitgegeven aan kosten en uitgaven (denk bijvoorbeeld aan huur en materiaal). Daarnaast hebben ze ook geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en projecten en hebben ze €10.000,- uitgegeven aan financieringszaken zoals leningen en rentebetalingen.

Als we dan de bovenstaande formule hanteren komen we uit op €0,-. Dit betekent dat de inkomsten van dit bedrijf gelijk waren aan de uitgaven gedurende het jaar.

Het belang van een cashflowoverzicht

Houd je de cashflow goed bij? Dan ontstaat er een gedetailleerd overzicht van de cashflow. Zo kun je heel gemakkelijk de belangrijkste inkomstenbronnen en uitgavenposten identificeren, waardoor je beter inzicht krijgt in de financiële positie van je onderneming. Daarnaast kan een cashflowoverzicht je ook helpen om toekomstige geldstromen te voorspellen en financiële beslissingen te nemen.

Een cashflowoverzicht kan je ook helpen om toekomstige geldstromen te voorspellen en financiële beslissingen te nemen. Het stelt je in staat om de liquiditeit van je bedrijf te bewaken, eventuele cashflowproblemen op te sporen en passende maatregelen te nemen om je financiële positie te verbeteren.

Cashflowanalyse en vrije cashflow

Het analyseren van de cashflow is heel belangrijk. Je bent dan in staat om trends en patronen te identificeren, potentiële risico’s op te sporen en strategieën te ontwikkelen om de cashflow te optimaliseren.

Een belangrijk onderdeel binnen de cashflowanalyse is de vrije cashflow. Dit is het bedrag dat beschikbaar is na aftrek van operationele uitgaven en investeringen. Het geeft aan hoeveel geld je als bedrijf hebt om te besteden aan groei, schuldaflossing, dividenduitkeringen en andere financiële verplichtingen.

FAQ

Cashflow is het netto bedrag aan geld dat je als onderneming genereert of verbruikt gedurende een bepaalde periode.
Cashflow speelt een belangrijke rol binnen je onderneming, omdat het de liquiditeit en financiële gezondheid weerspiegelt. Het stelt je in staat om rekeningen, lonen, leveranciers en andere operationele kosten op tijd te betalen. Een positieve cashflow betekent dat er meer geld binnenkomt dan uitgaat, wat stabiliteit en mogelijkheden om als bedrijf verder te groeien biedt.

Er zijn drie belangrijke soorten cashflow: 

  • Operationele cashflow: meet de inkomsten en uitgaven die verband houden met de kernactiviteiten van je bedrijf. Het gaat hier onder andere om de betalingen van klanten, betalingen aan leveranciers, lonen en belastingen. 
  • Investeringscashflow: meet de inkomsten en uitgaven die verband houden met investeringen in vaste activa, zoals grond, gebouwen, machines en apparatuur. 
  • Financieringscashflow: meet de inkomsten en uitgaven die verband houden met financieringsactiviteiten, zoals leningen, uitgifte van aandelen, dividendbetalingen en terugbetalingen van leningen. 

Winst is het verschil tussen de opbrengsten en gemaakte kosten van je bedrijf gedurende een bepaalde periode. Dit wordt weergegeven op de winst- en verliesrekening. Cashflow daarentegen meet de werkelijke in- en uitstroom van contant geld, ongeacht de tijd van ontvangst of betaling. Je kan als ondernemer toch winstgevend zijn op papier, maar toch liquiditeitsproblemen hebben als je cashflow negatief is.

Een positieve cashflow geeft aan dat er meer geld binnenkomt dan uitgaat gedurende een bepaalde periode, wat aangeeft dat je bedrijf voldoende liquide middelen bezit om aan je financiële verplichtingen te kunnen voldoen en mogelijke investeringen te doen. Een negatieve cashflow geeft aan dat er meer geld uitgaat dan binnenkomt, wat kan duiden op liquiditeitsproblemen. Dit kan leiden tot moeilijkheden bij het betalen van rekeningen en het aflossen van schulden.

Een positieve cashflow biedt verschillende voordelen: 

  • Het stelt je bedrijf in staat om aan de financiele verplichtingen te voldoen en rekeningen op tijd te betalen. 
  • Het vermindert de kans op financiele moeilijkheden en liquiditeitsproblemen. 
  • Het biedt mogelijkheden voor groei, investeringen en het aantrekken van nieuwe kansen. 
  • Het vergroot het vertrouwen bij crediteuren, leveranciers en investeerders. 
NL Select your country