Exact Foundation

“Samen voor een positieve bijdrage aan de samenleving”

Exact foundation

Over de stichting

Bij Exact hebben we sterk het gevoel dat we iets moeten teruggeven aan de maatschappij. Om hierin echt het verschil te maken, is dit een van onze strategische initiatieven. Vanuit onze intrinsieke behoefte om goed te doen hebben we in februari 2019 de Exact Foundation opgericht.

Via de Foundation bieden we gelijke kansen voor iedereen door unieke leer- en onderwijsinitiatieven te ondersteunen. Zo helpen we mensen die dat nodig hebben om verder te komen in het leven, ongeacht hun afkomst, cultuur, religie, geslacht of seksuele voorkeur.

Om ons doel te realiseren werken we samen met, of ondersteunen we (financieel) organisaties, die hetzelfde doel als wij voor ogen hebben.

Missie

De Exact Foundation gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Door unieke leer- en onderwijsinitiatieven te steunen, helpen we mensen die dat nodig hebben om verder te komen in het leven.

Doel

Gezamenlijk een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, dat is het doel van de Exact Foundation. Het is belangrijk om iets terug te geven aan de maatschappij waarin we wonen en werken. We streven gelijke kansen na. Door mensen toegang te geven tot onderwijs kunnen we hen helpen meer mogelijkheden in het leven te krijgen, aan armoede te ontsnappen en hun eigenwaarde te vergroten.

Projecten die we ondersteunen

  • TechMeUp
  • HackYourFuture

ProjectTechMeUp

TechMeUp gelooft dat opleidingen toegankelijk moeten zijn voor iedereen, wat je situatie ook is! Daarom zetten wij ons samen met onze partners dagelijks in voor een diverser en inclusiever tech ecosysteem. TechMeUp maakt een rentevrij studievoorschot mogelijk voor studenten die hun opleiding niet kunnen betalen. Dit voorschot betalen ze terug tegen de tijd zij een baan gevonden hebben. Zo kunnen studenten hun leven en opleiding draaiende kunnen houden tijdens het studeren.

ProjectHackYourFuture

HackYourFuture is een programmeer school voor studenten waarvoor de reguliere opleidingen minder toegankelijk zijn en die ook minder kansen op de arbeidsmarkt hebben. In een intensief opleidingstraject van 9 maanden worden de studenten opgeleid voor een succesvolle start in de technologie sector.

De Exact Foundation ondersteunt HackYourFuture sinds januari 2020

Stichting Exact Foundation

RSIN: 859778071
KvK-nummer: 74116789
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire zetel: Delft
Bezoekadres: Molengraaffsingel 33, 2629 JD Delft
Telefoonnummer: +31 15 711 50 00
Website: www.exactfoundation.com
E-mailadres: info@exactfoundation.com
Datum van oprichting: 26 februari 2019

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Exact Foundation wordt op dit moment gevormd door de volgende personen: Paul Ramakers (Voorzitter), Daisy Geelen (Penningmeester) en Karin Opsteegh (Secretaris). De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Het bestuur van de stichting Exact Foundation komt minimaal eens in de drie maanden bij elkaar.

Medewerkers

De Stichting Exact Foundation heeft geen medewerkers in dienst. Werkzaamheden worden uitgevoerd door de bestuursleden. Voor ondersteunende (administratieve) werkzaamheden kan de Stichting ondersteund worden door medewerkers van Exact en/of derden, afhankelijk van de benodigde expertise.

Financiën en werkzaamheden

In februari 2019 is de Stichting Exact Foundation officieel opgericht. In 2020 lag de focus op het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting en het uitkeren van de eerste gelden aan geschikte projecten en goede doelen. In 2021 zijn we de samenwerkingen die we in 2020 aangegaan zijn, blijven ondersteunen. Daarnaast werkte de stichting in 2021 aan een langetermijnvisie en -doelen. Als uitkomst hiervan is besloten om onze missie en een aantal in 2021 gestarte initiatieven te herzien. Begin 2022 hebben we onze missie geoptimaliseerd, zodat we meer mogelijkheden hebben om onze ambities waar te maken. In de tweede helft van 2022 zullen we op zoek gaan naar nieuwe projecten om te ondersteunen.
NL Select your country