Exact Foundation

“Samen voor een positieve bijdrage aan de samenleving”

Exact foundation

Over de stichting

De Exact Foundation is in februari 2019 opgericht en ondersteunt programma’s die diversiteit en inclusie omarmen en een gelijk speelveld creëren voor iedereen die de IT-vaardigheden van de 21ste eeuw wil aanleren.

Dat doen we bijvoorbeeld door samen te werken met, en het beschikbaar stellen van financiële middelen aan, algemeen nut beogende instellingen (“ANBI”). Als het om een buitenlandse organisatie gaat die geen vergelijkbare status heeft, dan toetst het bestuur de organisatie aan de hand van de Nederlandse ANBI-voorwaarden.

Missie

De Exact Foundation zet zich in voor gelijke kansen voor iedereen om vaardigheden te verkrijgen die nodig zijn voor een succesvolle carrière in de tech-industry. Ongeacht afkomst, cultuur, religie, geslacht of seksuele voorkeur.

Visie

Iedereen moet het beste uit zichzelf kunnen halen in een snel ontwikkelende arbeidsmarkt. De Exact Foundation wil iedereen aanmoedigen te kiezen voor IT-gerelateerde studies en te werken in de tech-industry.

Doel

Samen voor een positieve bijdrage aan de samenleving. Het is belangrijk om iets terug te geven aan de maatschappij waarin we wonen en werken. Dat doen we door het ondersteunen van projecten en goede doelen die gericht zijn op het creeeren en in stand houden van gelijke kansen in de tech-industry.

Projecten die we ondersteunen

  • TechMeUp
  • HackYourFuture
  • RightBrains

ProjectTechMeUp

TechMeUp gelooft dat opleidingen toegankelijk moeten zijn voor iedereen, wat je situatie ook is! Daarom zetten wij ons samen met onze partners dagelijks in voor een diverser en inclusiever tech ecosysteem. TechMeUp maakt een rentevrij studievoorschot mogelijk voor studenten die hun opleiding niet kunnen betalen. Dit voorschot betalen ze terug tegen de tijd zij een baan gevonden hebben. Zo kunnen studenten hun leven en opleiding draaiende kunnen houden tijdens het studeren.

ProjectHackYourFuture

HackYourFuture is een programmeer school voor studenten waarvoor de reguliere opleidingen minder toegankelijk zijn en die ook minder kansen op de arbeidsmarkt hebben. In een intensief opleidingstraject van 9 maanden worden de studenten opgeleid voor een succesvolle start in de technologie sector.

De Exact Foundation ondersteunt HackYourFuture sinds januari 2020

ProjectRightBrains

RightBrains is een carrière- en mentorship platform met als doel het aantrekken en behouden van meer vrouwen in het digitale werkveld. RightBrains helpt organisaties met het opleiden van potentiële vrouwelijke leiders in digitale technologie en biedt vrouwelijk talent een platform. Op het platform kunnen ook vrouwelijke experts zich aanmelden als mentor voor opkomend talent.

De Exact Foundation ondersteunt RightBrains sinds mei 2020

Stichting Exact Foundation

RSIN: 859778071
KvK-nummer: 74116789
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire zetel: Delft
Bezoekadres: Molengraaffsingel 33, 2629 JD Delft
Telefoonnummer: +31 15 711 50 00
Website: www.exactfoundation.com
E-mailadres: info@exactfoundation.com
Datum van oprichting: 26 februari 2019

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Exact Foundation wordt op dit moment gevormd door de volgende personen: Paul Ramakers (Voorzitter), Florien de Nijs (Vice-voorzitter), Daisy Geelen (Penningmeester) en Karin Opsteegh (Secretaris). De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Het bestuur van de stichting Exact Foundation komt minimaal eens in de drie maanden bij elkaar.

Medewerkers

De Stichting Exact Foundation heeft geen medewerkers in dienst. Werkzaamheden worden uitgevoerd door de bestuursleden. Voor ondersteunende (administratieve) werkzaamheden kan de Stichting ondersteund worden door medewerkers van Exact en/of derden, afhankelijk van de benodigde expertise.

Financiën en werkzaamheden

In februari 2019 is de Stichting Exact Foundation officieel van start gegaan. 2019 was daarom een opstart jaar. In 2020 lag de focus op het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting en het uitkeren van de eerste gelden aan geschikte projecten en goede doelen. In 2021 richt de stichting zich op het vorm geven aan een lange termijn visie en -doelen.

NL Select your country