Exact Foundation

“Samen voor een positieve bijdrage aan de samenleving”

Exact foundation

Over de stichting

De Exact Foundation is in februari 2019 opgericht en ondersteunt programma’s die diversiteit en inclusie omarmen en een gelijk speelveld creëren voor iedereen die de IT-vaardigheden van de 21ste eeuw wil aanleren. 

Dat doen we bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van financiële middelen aan algemeen nut beogende instellingen (“ANBI”). Als het om een buitenlandse organisatie gaat die geen vergelijkbare status heeft, dan toetst het bestuur de organisatie aan de hand van de Nederlandse ANBI-voorwaarden. Projectaanvragen kunnen door iedereen worden ingediend, het bestuur van de Exact Foundation bepaalt vervolgens of het ingediende project in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van de Exact Foundation.

Missie

De Exact Foundation zet zich in voor gelijke kansen voor iedereen om vaardigheden te verkrijgen die nodig zijn voor een succesvolle carrière in de software-industrie. Ongeacht afkomst, cultuur, religie, geslacht of seksuele voorkeur.

Visie

Iedereen moet het beste uit zichzelf kunnen halen in een snel ontwikkelende arbeidsmarkt. De Exact Foundation wil kinderen aanmoedigen te kiezen voor IT-gerelateerde studies en het aantal vrouwen dat in de technologiesector werkt laten toenemen door middel van ontwikkelings-en leerprogramma’s.

Doel

Het is belangrijk om iets terug te geven aan de maatschappij waarin we wonen en werken. Dat doen we door het (financieel) ondersteunen van projecten en goede doelen die gericht zijn op sociale samenhang, diversiteit en onderwijs.

Projecten die we ondersteunen

  • JINC
  • HackYourFuture
  • 010010
  • RightBrains

ProjectJINC

Ieder kind heeft talent. Ook honderdduizenden Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Waarin ieder kind kansen krijgt.

De Exact Foundation ondersteunt JINC Delft sinds november 2019.

ProjectHackYourFuture

HackYourFuture is een programmeer school voor studenten waarvoor de reguliere opleidingen minder toegankelijk zijn en die ook minder kansen op de arbeidsmarkt hebben. In een intensief opleidingstraject van 9 maanden worden de studenten opgeleid voor een succesvolle start in de technologie sector.

De Exact Foundation ondersteunt HackYourFuture sinds januari 2020

Project010010

Stichting 010010 ondersteunt basisscholen bij het voorbereiden van leerlingen op de toekomst met het jaarprogramma Robotica in de klas. Leerlingen van groep 7 bouwen een eigen robot maar doen ook onderzoek naar een robot. Zo ontdekken ze de ins en outs van de robot en werken ze aan alle 21ste eeuwse vaardigheden en kennis over wetenschap en technologie.

De Exact Foundation ondersteunt Stichting 010010 sinds mei 2020

ProjectRightBrains

RightBrains is een carrière- en mentorship platform met als doel het aantrekken en behouden van meer vrouwen in het digitale werkveld. RightBrains helpt organisaties met het opleiden van potentiële vrouwelijke leiders in digitale technologie en biedt vrouwelijk talent een platform. Op het platform kunnen ook vrouwelijke experts zich aanmelden als mentor voor opkomend talent.

De Exact Foundation ondersteunt RightBrains sinds mei 2020

Nomineer een project voor ondersteuning

Iedereen kan projecten nomineren die mogelijk in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de Exact Foundation. Vul daarvoor het onderstaande formulier in. Belangrijk om te weten: we kunnen alleen volledig ingevulde projectaanvragen in behandeling nemen van projecten die aansluiten bij onze doelstellingen.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Please check your e-mail address
Please fill in your telephone number
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Waarom vragen wij deze gegevens? Exact gebruikt jouw persoonlijke gegevens uitsluitend voor onderzoek, marketing- en sales doeleinden. Hieronder verstaan wij persoonlijk contact opnemen via telefoon, e-mail, directe mailings en andere internet kanalen.
Lees meer in onze privacy statement.

Stichting Exact Foundation

RSIN: 859778071
KvK-nummer: 74116789
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire zetel: Delft
Bezoekadres: Molengraaffsingel 33, 2629 JD Delft
Telefoonnummer: +31 15 711 50 00
Website: www.exactfoundation.com
E-mailadres: info@exactfoundation.com
Datum van oprichting: 26 februari 2019

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Exact Foundation wordt op dit moment gevormd door de volgende personen: Florien de Nijs (Voorzitter), Wes Sheppard (Penningmeester) en Olav Provily (Secretaris). De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Het bestuur van de stichting Exact Foundation komt minimaal eens in de drie maanden bij elkaar.

Medewerkers

De Stichting Exact Foundation heeft geen medewerkers in dienst, werkzaamheden worden, bij oprichting, voor een groot gedeelte uitgevoerd door de Corporate Social Responsibility manager van Exact. Voor ondersteunende (administratieve) werkzaamheden kan de Stichting ondersteund worden door medewerkers van Exact en/of derden, afhankelijk van de benodigde expertise.

Financiën en werkzaamheden

2019 is voor de Stichting Exact Foundation een opstart jaar, in februari 2019 is de Stichting Exact Foundation officieel van start gegaan. Daarom zal de focus dit jaar liggen op het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting en het uitkeren van de eerste gelden aan geschikte projecten en goede doelen.

NL Select your country