Nieuws

Mkb'ers sluiten 2023 af met forse omzetdaling

Alleen horecasector realiseert omzetgroei
Delft 21 mei 2024 – Nederlandse midden- en kleinbedrijven noteerden in oktober nog een gemiddelde omzetgroei van 4,4%, afgezet tegen dezelfde maand vorig jaar. In december 2023 was er echter geen sprake meer van groei. Het laatste kwartaal van het jaar werd afgesloten met een forse omzetdaling van gemiddeld 9,17%. Dat blijkt uit cijfers van de Exact MKB Monitor*, die gebaseerd zijn op verwerkte data van 340.000 Nederlandse administraties. Mkb’ers in de horeca zagen de omzetgroei wel toenemen gedurende het laatste kwartaal van 2023 en noteerden in december een gemiddelde omzetgroei van 3,36%. 
“We zien de gemiddelde omzetgroei in december dus sterk afnemen”, vertelt Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager bij Exact. “Realiseerden mkb’ers in oktober nog een gemiddelde omzetgroei van 4,40%, in december is er sprake van een omzetdaling van 9,17% vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. En dat terwijl de decembermaand voor veel ondernemers een belangrijke is als het om omzet gaat. In de horeca zien we de omzetgroei in december wel toenemen. Echter is dit vermoedelijk niet alleen gevolg van meer restaurantbezoeken. Dit zou ook kunnen komen door het feit dat de prijzen in 2023 een stuk hoger waren dan de jaren daarvoor, wat ervoor zorgde dat de positieve omzetgroei in de horeca in 2023 heeft doorgezet.”
Exact MKB monitor

Percentage mkb’ers met financiële buffer blijft hoog

Hoewel veel ondernemers de omzetgroei dus zagen afnemen in het laatste kwartaal, bleef het aantal mkb-bedrijven dat een financiële buffer van minimaal 10.000 euro had hoog. Het percentage steeg van 58,84% in oktober, naar 60,83% in december. Deze cijfers laten zien dat mkb’ers, waar de cashflow op korte termijn nogal schommelt, op de lange termijn meer geld in kas houden.

*Over de MKB monitor

De Exact MKB Monitor is een online dashboard met economische indicatoren, gebaseerd op geanonimiseerde data van 340.000 Nederlandse administraties. De cijfers in de monitor worden real-time bijgewerkt en zijn up to date zijn tot drie maanden terug.

Exact

Mediacontact

Wil je meer informatie over dit bericht, heb je een interviewverzoek, of andere media-gerelateerde vragen? Neem contact op met Eva Slierendregt via media@exact.com.
NL Select your country