Nieuws

Mkb worstelt met klanten op tijd te laten betalen

Delft, 19 december 2023 – Veel Nederlandse mkb’ers kregen dit jaar te maken met facturen die te laat of helemaal niet betaald werden. Het op tijd laten betalen van klanten is zelfs de grootste financieel-administratieve uitdaging voor het mkb. Zo blijkt uit cijfers van de MKB Barometer 2023, een onderzoek naar trends en ontwikkelingen van softwarebedrijf Exact onder mkb’ers in Nederland.

Mkb’ers ervaren een enorme druk om hun facturen tijdig betaald te krijgen. Een kwart (23%) van de ondernemers meldt dat het een uitdaging is om klanten zover te krijgen hun facturatie op tijd te laten betalen. 11 procent van de uitgestuurde facturen wordt niet op tijd betaald en 4 procent wordt nooit betaald.

Productiesector slechtst betaald, uitdaging het grootst in de bouw

In de productiesector komt dit probleem het vaakst voor, waar 18 procent van de facturen achterstallig is en 7 procent onbetaald blijft. Opmerkelijk is dat slechts 13 procent van de mkb’ers in deze sector het tijdig innen van betalingen beschouwt als hun grootste uitdaging. In de bouwsector, waar 15 procent van de facturen achterstallig is, ziet juist 42 procent van de mkb’ers tijdige betalingen als grootste uitdaging.

Hieronder het totaaloverzicht van achterstallige en onbetaalde facturen per sector:
Business software
Desondanks ziet Marcus Schuite, Solution Marketing Manager bij Exact, wel een positieve trend : “Ten opzichte van twee jaar geleden is het aantal achterstallige en onbetaalde facturen afgenomen. Toen werd 11 procent van de openstaande facturen nooit betaald. Dat aantal is ondertussen gelukkig teruggebracht naar 4 procent. Onbetaalde facturen zijn nadelig voor de liquiditeitspositie van ondernemers. Aangezien de kaspositie van veel ondernemers al onder druk staat, kunnen openstaande rekeningen hen nog verder in de problemen brengen. Omdat het mkb de klantrelaties niet wil verstoren door steeds om betalingen te vragen, belanden ze vaak tussen wal en schip. Er ligt een verantwoordelijkheid bij zowel de debiteur als de crediteur om wanbetaling te voorkomen.”

Administratieve druk het hoofd bieden

Naast achterstallige betalingen door klanten, heeft het mkb vooral ook moeite met hun boekhouding. Het verlagen van de administratieve druk is dan ook de tweede grootste boekhoudkundige uitdaging, genoemd door 22 procent van de respondenten.

Schuite verwacht dat deze uitdaging in de toekomst groter wordt: “De administratieve druk die mkb’ers ervaren zal de komende jaren alleen maar toenemen door nieuwe regelgeving. Neem bijvoorbeeld de CSRD, de wetgeving die beursgenoteerde mkb’ers vanaf 2026 verplicht om te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. De regelgeving is tekenend voor het groeiende web aan wet- en regelgeving voor bedrijven, waar mkb’ers terecht zorgen over hebben.”

Hierdoor groeit de urgentie bij bedrijven om hun administratie efficiënter in te richten, merkt Schuite op. “Ondernemers zullen moeten innoveren om de administratieve uitdagingen het hoofd te bieden, waarbij digitalisering en automatisering een belangrijke rol spelen. In het geval van achterstallige betalingen zullen veel ondernemers gebaat zijn bij een geautomatiseerd facturatieproces. Via automatische reminders en het bieden van online betaalopties verminder je het risico op menselijke fouten en verlaag je de drempel voor klanten om te voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Digitalisering en automatisering zorgen niet alleen op meer grip op de boekhouding, maar ook voor meer rust in het hoofd.”
Exact

Mediacontact

Wil je meer informatie over dit bericht, heb je een interviewverzoek, of andere media-gerelateerde vragen? Neem contact op met Annemarije Dérogée, head of Corporate Communications bij Exact, via media@exact.com.
NL Select your country