Nieuws

MKB sluit eerste kwartaal af met gemiddelde omzetgroei van 4,96%

Daling omzetgroei zet door in maart, cashflow en liquiditeitspositie stijgen licht

Delft, 19 juni 2023 – Terwijl Nederlandse midden- en kleinbedrijven in januari 13,87% omzetgroei noteerden ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, is dit in de slotmaand van het eerste kwartaal gedaald tot 4,69%. Dat blijkt uit cijfers van de Exact MKB Monitor*, die gebaseerd zijn op verwerkte data van 340.000 Nederlandse administraties. Het percentage mkb-bedrijven dat de maand afsloot met een positieve cashflow is sinds januari juist gestegen. In maart had gemiddeld 51,21% van alle mkb’ers in ons land meer inkomsten dan uitgaven.
“Met een gemiddelde van 4,96% is er in het mkb nog altijd sprake van een positieve omzetgroei. Dat wil zeggen, in maart 2023 is de omzet gemiddeld toegenomen met 4,96% ten opzichte van maart 2022”, legt Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager, bij Exact uit. “Maar we signaleren dat de omzetgroei wel sterk is afgenomen in het eerste kwartaal. En die daling zien we in vrijwel alle sectoren van het mkb terug. Productie presteerde in maart het beste en behaalde een gemiddelde omzetgroei van ruim 10%. De horeca scoorde het minste. Ondernemers in deze sector realiseerden een gemiddelde omzetgroei van 1,61%.”
MKB monitor

Meer bedrijven hebben financiële buffer

Waar de omzetgroei een dalende lijn laat zien, neemt het percentage mkb’ers met een positieve cashflow toe. Marcus Schuite vervolgt: “In de eerste maand van het jaar had slechts 37,69% van alle mkb-bedrijven een positieve cashflow. Intussen is dit gestegen naar 51,21%, wat betekent dat meer dan de helft van alle mkb’ers in ons land in maart meer geld binnenkreeg dan het uitgaf. We zien dit ook terug in de liquiditeitscijfers, die licht toenemen. We vermoeden dat dit komt doordat ondernemers wat voorzichtiger zijn met het doen van uitgaven.

*Over de MKB monitor

De Exact MKB Monitor is een online dashboard met economische indicatoren, gebaseerd op geanonimiseerde data van 340.000 Nederlandse administraties. De cijfers in de monitor worden real-time bijgewerkt en zijn up to date zijn tot drie maanden terug. 

Exact

Mediacontact

Wil je meer informatie over dit bericht, heb je een interviewverzoek, of andere media-gerelateerde vragen? Neem contact op met Annemarije Dérogée, head of Corporate Communications bij Exact, via media@exact.com.
NL Select your country