Nieuws

Gemiddelde omzetgroei mkb bedroeg in november ruim 8%

Meer bedrijven hebben positieve cashflow, horeca heeft moeite met doorberekenen stijgende kosten

Delft, 17 februari 2023 – Nederlandse mkb-bedrijven realiseerden in november vorig jaar een gemiddelde omzetgroei van 8,16%. Dat blijkt uit cijfers van de Exact MKB Monitor*, die gebaseerd zijn op verwerkte data van 340.000 Nederlandse administraties. Opvallend is het percentage mkb-bedrijven met een positieve cashflow: bijna 53% van de ondernemers had in november meer geld in kas dan ze uitgaven. Een stijging van ruim 10% ten opzichte van de maand oktober. Merkwaardig genoeg geldt dit niet voor ondernemers in de horeca. Terwijl hun gemiddelde omzetgroei in november met maar liefst 20% toenam, daalde het percentage horecabedrijven met een positieve cashflow.

“We zien dat de omzetgroei van mkb’ers uiteenlopen in november”, vertelt Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager bij Exact. “Ondernemers in accountancy, bouw, productie en zakelijke dienstverlening hadden te maken met een lichte daling in gemiddelde omzetgroei, van zo’n 1,5%. Ondernemers in de handel zagen hun omzetgroei juist met ongeveer 1,5% toenemen. De horeca had een zeer sterke maand en noteerde in november een gemiddelde omzetgroei van maar liefst 31,83%, zo’n 20% meer dan in de maand oktober. We denken dat het zachte en zonnige weer hier een rol in heeft gespeeld.”

MKB monitor

Meer bedrijven hebben geld in kas, maar horeca heeft moeite met doorberekenen kosten

Terwijl de gemiddelde omzetgroei in november enigszins onder druk stond, nam het aantal mkb-bedrijven met een positieve cashflow toe. “In november had 52,82% van de mkb’ers een positieve cashflow, wat betekent dat ze meer geld binnenkregen dan uitgaven. In oktober was dit percentage nog 42,23% en dus is er sprake van een toename van ruim 10%.” Opmerkelijk: de enige sector die haar cashflowpositie achteruit zag gaan is de horeca, terwijl de gemiddelde omzetgroei zo sterk toenam. “Dit heeft een aantal oorzaken”, vervolg Marcus Schuite. “Veel horecaondernemers moeten nog coronaschulden aflossen. Daarnaast hebben ze te maken met hoge energieprijzen en toenemende personeelskosten. Ook de sterk stijgende voedselprijzen spelen hier een rol in. Uit eten gaan is duurder dan we gewend waren, maar restaurants kunnen niet alle extra kosten aan hun klanten doorberekenen. In november had ongeveer 47% van de horecabedrijven meer geld in kas dan het uitgaf, aldus Marcus Schuite.”

*Over de MKB monitor

De Exact MKB Monitor is een online dashboard met economische indicatoren, gebaseerd op geanonimiseerde data van 340.000 Nederlandse administraties. De cijfers in de monitor worden real-time bijgewerkt en zijn up to date zijn tot drie maanden terug.

Exact

Mediacontact

Wil je meer informatie over dit bericht, heb je een interviewverzoek, of andere media-gerelateerde vragen? Neem contact op met Annemarije Dérogée, head of Corporate Communications bij Exact, via media@exact.com.
NL Select your country